Luật Ba Lan

Ba Lan: Ai có quyền kiểm tra xe trên đường

Cập nhật lúc 07-04-2015 20:30:47 (GMT+1)

Những người có quyền dừng xe trên đường để kiểm tra: cảnh sát, nhân viên biên phòng, thanh tra hải quan mặc đồng  phục, thanh tra giao thông. Thêm vào đó: nhân viên trật tự công cộng thành phố, kiểm lâm và nhân viên quản lý đường bộ. Cảnh sát có thể mặc quân phục hoặc thường phục. ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo