Luật Ba Lan

Ba Lan: Thay đổi về kiểm tra thuế từ 1/3/2017

Cập nhật lúc 27-02-2017 13:45:56 (GMT+1)

Từ ngày 1/3/2017 đạo luật về Quản lý Thuế nhà nước (ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, viết tắt là KAS) sẽ bắt đầu có hiệu lực. Luật mới về KAS sẽ cho phép tiến hành một số lượng rất lớn kiểm tra thuế, phòng thuế với lực lượng đặc biệt của mình sẽ nâng cao mức độ kiểm tra.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo