Luật Ba Lan

Luật pháp phổ thông: Luật Hình sự Ba Lan (2)

Cập nhật lúc 22-10-2016 06:42:39 (GMT+1)

II. Các quyền lợi và trách nhiệm chính của bị cáo Bị cáo (và trước đó, nghi can trong khi thủ tục chuẩn bị đang được tiến hành) có một số quyền và trách nhiệm với cơ quan điều tra. Trước cuộc hỏi cung đầu tiên họ phải được thông báo về các quyền của mình, đặc biệt nghi can/bị cáo có quyền:... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo