Luật Ba Lan

Một số điểm mới về đăng ký hộ khẩu tại Ba Lan

Cập nhật lúc 21-02-2011 10:58:50 (GMT+1)

Người nước ngoài phải trình thẻ định cư hoặc tạm cư và đăng ký hộ khẩu tại quận mình ở.  ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo