Luật Ba Lan

Ba Lan: Những quy định có hiệu lực từ 01-01-2019

Cập nhật lúc 06-12-2018 09:27:17 (GMT+1)

 

Ngành Tài chính Ba Lan đang sửa soạn cho một cuộc cách mạng về thuế, bao gồm những thay đổi trong PIT và CIT, đưa vào thuế mới đánh vào viêc thoái lui khỏi Ba Lan, đánh thuế quay vòng tiền ngụy trang. Những thay đổi các quy định được dự kiến đi vào đời sống từ 01.01.2019.


1. Lương tối thiểu 2019: 2 250 zł/tháng, năm 2018 là 2 100 zł

2. Lương theo giờ 14,70 zł/giờ, năm 2018 – 13,70 zł/giờ

3. Hãng nhỏ – ZUS nhỏ: Từ 01.01.2019, các Doanh nhân, dẫn hoạt động kinh tế loại một người, trong năm 2018 có lợi tức trung bình tháng không vượt quá 2,5 lần lương tối thiểu, tương ứng 2,5 X 2 100 zł = 5 250 zł, sẽ có thể trả phí BHXH được hạ thấp, tỷ lệ với lợi tức. Hiện nay, các Doanh nhân, độc lập với mức lợi tức, đều phải trả phí ZUS như nhau, bằng 1 232,16 zł. Như vậy, nếu lợi tức tháng bằng lương tối thiểu, thì phí ZUS phải nộp cao hơn một nửa. Sau sự đổi mới, phí ZUS tính ra chỉ còn không đầy 660 zł.

4. Giảm thuế thu nhập hãng CIT từ 15% xuống 9% cho các Hãng nhỏ và trung bình.

5. Từ 01.01.2019 kết thúc việc sử dụng lâu dài nền đất dùng cho xây dựng nhà ở,chuyển đổi quyền sử dụng lâu dài – prawo użytkowania wieczystego, thành quyền sở hữu – prawo własności những nền đất này.

Đến nay có khoảng 1,5 triệu người Ba Lan đang là Người sử dụng lâu dài nền đất công hoặc đất thuôc Kho bạc Nhà nước. Hiện có khoảng 575 nghìn hec-ta đất nền được đưa vào sử dụng lâu dài bởi các Quận hoặc Nhà nước. Sau khi chuyển đổi, đất này có khả năng vào tay tư nhân.

Quyền sử dụng lâu dài luôn được xác định cho thời hạn nhất định. Về nguyên tắc, việc sử dụng lâu dài được xác định là 99 năm, ngoại lệ, hợp đồng có thể được ký kết cho thời gian ngắn hơn, nhưng không dưới 40 năm và có thể kéo dài thêm 5 năm, trước khi kết thúc hợp đồng. Còn Quyền sở hữu là vô thời hạn, kéo dài đến chừng nào tài sản, vốn là đối tượng của sự sở hữu, vẫn còn tồn tại.

Tuy nhiên, theo những quy định của Đạo luật mới, để chuyển đổi quyền sử dụng lâu dài thành quyền sở hữu, phải nộp phí chuyển đổi qua 20 năm. Mức phí hàng năm trả cho việc chuyển đổi sẽ tương ứng với mức phí hàng năm, phải trả cho việc sử dụng lâu dài, bắt buộc trong ngày chuyển đổi. Phí này tính ra bằng từ 0,3% đến 3% giá trị của nền đất, phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Trong trường hợp nhà ở, được tính bằng 1%.

Sau khi trả hết 20 lần phí/năm, Người sử dụng nền đất hoặc chỗ ở sẽ giành được toàn quyền sở hữu đ/v nó.

6. Tăng khoản tự do thoát thuế PIT – Khoản tự do thoát thuế, hay khoản thu nhập tự do thoát thuế – Là khoản thu nhập không phải gánh chịu nghĩa vụ nộp thuế thu nhập. Đó là một trong những yếu tố của hệ thống thuế. Ở Ba Lan, khoản này tăng lên dần dần. Từ mức 3 091 zł tăng lên đến 6 600 zł trong thanh toán thuế PIT cho năm 2017. Trong năm 2019 sẽ thanh toán PIT với khoản tự do thoát thuế bằng 8 000 zł.

7. Bán nhà không thuế – Cho đến nay, ở Ba Lan bán bất động sản, sau 5 năm, kể từ khi mua, sẽ không phải nộp thuế và cũng không phải nộp tờ khai. Thời hạn 5 năm được tính từ cuối năm lịch, mà trong đó đã diễn ra sự mua hoặc xây dựng xong bất động sản.

Muốn bán bất động sản trước khi trôi qua 5 năm, mà vẫn tránh được thuế, thì cần lợi dụng chương trình „hỗ trợ nhà ở” – ulga mieszkaniowa, tiến hành đầu tư khoản tiền nhận được từ viêc bán bất động sản, vào mục đích riêng liên quan đến nhà ở, như mua nhà hay mua căn hộ, mua quyền sở hữu hợp tác xã đ/v căn hộ hoặc mua nền đất cần cho xây dựng. Thời gian đầu tư tính ra là 3 năm (hiện nay là 2 năm), tính từ cuối năm, mà trong đó đã diễn ra sự bán. Tuy nhiên, phải sớm thông báo cho Cơ quan thuế về những ý định này.

Để tránh nộp thuế thu nhập cá nhân PIT, cần phải chi hết toàn bộ khoản tiền bán được vào các mục đích được xác định trong Luật.

Nếu Người nộp thuế không chứng minh được các khoản chi phải gánh chịu cho những mục đích liên quan đến nhà ở, hoăc các khoản chi này đã được Người nộp thuế chứng minh không đúng đắn, chứng tỏ là đã gánh chịu sau thời han 3 năm như Luật định, thì Người nộp thuế phải nộp thuế cho cho toàn bộ khoản thu nhập (lãi) thu được từ viêc bán bất động sản.

Từ 01.01.2019 sẽ có thay đổi trong cách tính thời hạn 5 năm đ/v Người thừa kế, Người góa bụa hoặc Người ly hôn.

Thời hạn 5 năm trong trường hợp thừa kế, sẽ được tính từ cuối năm lịch, mà trong đó diễn ra sự mua hoặc xây dựng xong bất động sản bởi Người để lại di sản. Không như hiện nay, tính từ ngày chết của họ, ngày mà quyền sở hữu chuyển sang cho Người thừa kế.

Còn trong trường hợp ly hôn, thì được tính từ cuối năm lich, mà trong đó có ngày mua tậu bất động sản để đưa vào tài sản chung, chứ không phải là ngày trở thành góa bụa hoặc ngày ly hôn, được tính như hiện nay.

8. Thuế thoái lui Exit tax – Đây là thuế đặc biệt, chủ trương làm cụt hứng những Doanh nhân, muốn chuyển dời hoạt động khỏi Ba Lan đến nước khác, có chi phí lao động và thuế thấp hơn. Thuế đã định cũng muốn ngăn trở các Hãng, muốn nhảy từ nước này đến nước khác, cố tránh nộp thuế.

Thuế này đánh vào các khoản lợi nhuận chưa được thực hiện, liên quan đến việc Người đóng thuế chuyển dời tài sản Doanh nghiệp của mình. Khoản thuế phải cống nạp này sẽ chống lại mọi sự lạm dụng, dựa trên việc tạo ra lợi nhuận trong một nước nào đó, rồi chuyển nó đến nước khác trước khi bị đánh thuế.

Ở Ba Lan, đây là thuế thu nhập mới. Người nộp thuế có thể bao gồm, không chỉ là các Thương gia, mà cả những người không dẫn dắt hoạt động kinh tế, thoái lui khỏi Ba Lan. Những người này trả thuế chỉ đ/v những lợi nhuận giả định từ các chứng khoán và các công cụ tài chính trị có giá trị trên 2 triệu PLN.

Thuế này nằm trong hệ thống thuế châu Âu, đã được thực hiện tại EU từ năm 2016 và dự định đưa vào Ba Lan từ năm 2020. Còn Chính quyền Ba Lan thì muốn đưa thuế này vào đợi sống sớm hơn một năm, với mức thuế tính ra bằng 19%.

9. Thuế quay vòng tiền ngụy trang kryptowaluta – Tiền ngụy trang, cũng được gọi là tiền mã hóa, phổ biến nhất là Bitcoin, litecoin, ethereum, là trường hợp đặc biệt của tiền ảo, phát sinh ra trong mạng lưới tiền tệ nhờ sự hỗ trợ của các máy đào tiền ngụy trang, mà để bảo đảm sự giao ước mua bán, tiền này dùng qua mật mã. Hiện có trên 4 000 loại tiền ngụy trang.

Sự quay vòng tiền ngụy trang thường được biểu hiện dưới các dạng như mua, bán, đổi tiền ngụy trang sang tiền truyền thống (td złoty hay đô la) và ngược lại, hoặc đổi tiền ngụy trang này sang tiền ngụy trang khác.

Ở Ba Lan, việc quay vòng tiền ngụy trang phải chịu các loại thuế PIT, VAT và PCC. Trong đó PCC – Podatek od Czynności Cywilnoprawnych – là thuế từ các hoạt động luật dân sự, ở mức 1% giá trị thị trường của loại tiền ngụy trang được ghi trong hợp đồng mua bán. Thuế thu nhập PIT từ sự quay vòng tiền ngụy trang tính ra bằng 19%, còn lỗ sẽ không được tính vào thu nhập của Hãng.

Nói về thuế VAT, theo những công bố từ Bộ Tài chính, hoạt động trong lĩnh vực mua và bán tiền ngụy trang chịu thuế VAT như là chế độ dịch vụ có trả tiền. Đối với các mục đích của VAT, khái niệm tiền, được sử dụng như là phương tiện thanh toán hợp pháp, cũng bao gồm cả tiền ngụy trang.

Điều đó có nghĩa rằng, việc bán và đổi tiền ngụy trang sang tiền truyền thống và ngược lại, cũng như đổi tiền ngụy trang này sang tiền ngụy trang khác, nếu phải chịu sự đánh thuế VAT, thì lợi dụng sự miễn VAT.

Liên quan đến điều đó, cần phải nhớ rằng, về mặt nguyên tắc Người đóng thuế không có quyền khấu trừ VAT từ những hàng hóa dịch vụ đã được mua, gắn liền với hoạt động trong lĩnh vực khai thác cũng như mua bán tiền ngụy trang.

Nguyễn Quỳnh Giao 
Nguồn: Queviet.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo