Luật Ba Lan

Định cư ở Ba Lan

Cập nhật lúc 04-03-2016 11:25:38 (GMT+1)
Tượng nàng tiên cá ở Warszawa ( ảnh internet)

 

Theo Bộ luật về người nước ngoài, Ba Lan có hai loại giấy phép cư trú vô thời hạn dành cho người nước ngoài:


. giấy phép định cư (người Việt gọi tắt là thẻ 10 năm),

. giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu (người Việt gọi tắt là thẻ 5 năm).

Người nước ngoài thường chỉ có thể nộp đơn xin cấp các loại giấy phép này trong trường hợp đã sinh sống ở Ba Lan vài năm liên tục. Khoảng thời gian cư trú phụ thuộc vào tình trạng pháp lý hiện tại của người nộp đơn xin.

Đơn xin cư trú vô thời hạn ở Ba Lan nộp tại Ủy ban Tỉnh, nơi có thẩm quyền địa lý tùy theo nơi sinh sống của người nước ngoài ở Ba Lan. Điều kiện cần có để đơn được xem xét là cần phải lấy dấu vân tay của người nước ngoài. Không thể nộp đơn ở ngoài biên giới Ba Lan.

Các điều kiện nộp đơn

Tại thời điểm nộp đơn xin theo cả hai hình thức cư trú vô thời hạn, người nước ngoài phải đang sống ở Ba Lan hợp pháp. Người nước ngoài không có khả năng nộp đơn, khi ở Ba Lan đang ngồi trong trại giam, trong nhà tù, trong trại có canh gác hay là chưa hết khoảng thời gian tự nguyện hồi hương có xác định trong quyết định buộc phải hồi hương hay là phải có trách nhiệm rời khỏi Ba Lan theo như trong quyết định về việc từ chối hay là thu hồi giấy phép hay là sự bảo hộ.

Người nước ngoài cũng không có quyền nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú vô thời hạn, khi mà đang sống ở Ba Lan trên cơ sở có visa cấp theo những lý do nhân đạo hay là vì lợi ích quốc gia hoặc là dựa trên cơ sở giấy phép tạm cư, cấp theo lý do là có những bối cảnh cần phải có cư trú ngắn hạn.

Ngoài ra, người nước ngoài không có quyền nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu, khi mà đang ở Ba Lan:

. học đại học hoặc là với mục đích đào tạo nghề hay là học tập,

. dựa trên cơ sở tị nạn chính trị, bảo hộ tạm thời, cư trú nhân đạo hay là cho cư trú vì những lý do nhân đạo,

. đang chờ đợi quyết định về việc xin cấp quy chế tị nạn hay là tị nạn chính trị,

dựa trên cơ sở giấy phép cho qua biên giới trong khuôn khổ trao đổi qua lại biên giới trong vùng.

Thẻ cư trú

Sau khi xin được định cư hay là giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu, người nước ngoài được nhận thẻ cư trú. Thẻ này cho phép chủ nhân đi qua lại biên giới Ba Lan nhiều lần.

Thẻ cư trú, khi được cấp vì đã có sở hữu giấy phép định cư hoặc là giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu ở Ba Lan, cũng tạo ra khả năng có thể du hành trong khuôn khổ các quốc gia Châu Âu thuộc Khối Schengen. Nó chỉ cho phép du hành với mục đích đi du lịch, đi với khoảng thời gian dưới 90 ngày trong vòng chu kỳ mỗi 180 ngày. Nó không cho phép làm việc ở các nước khác.

Giấy phép định cư và giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu cho phép chủ nhân có quyền sinh sống vô thời hạn ở Ba Lan, được lao động ở Ba Lan mà không cần phải nộp đơn xin thêm giấy phép khác, cho phép tự đứng tên đăng ký hoạt động kinh doanh, được tận dụng giáo dục và trợ cấp xã hội.

Giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu

Để có được loại cư trú này, cần phải có đủ đồng thời cả 4 điều kiện:

- trực tiếp trước khi nộp đơn xin đã có ít nhất 5 năm sinh sống liên tục ở Ba Lan,

- có nguồn thu nhập ổn định và đều đặn, đủ cho mọi chi phí sinh hoạt của người nước ngoài và những người mà người đó phải nuôi,

- có bảo hiểm y tế hiểu theo các nguyên tắc của luật bảo hiểm y tế đại chúng hoặc là có giấy khẳng định của công ty bảo hiểm là sẽ trả chi phí cho sự chữa bệnh trong lãnh thổ Ba Lan,

- có hợp đồng pháp lý để sử dụng căn hộ đang sinh sống.

Vậy đây là khả năng hợp pháp hóa cư trú ở Ba Lan cho những người có hoàn cảnh công ăn việc làm và tài chính ổn định.

Khoảng thời gian cần có để xin được giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu

„Khoảng thời gian cư trú cần có” sẽ không được tính tất cả mọi loại cư trú ở Ba Lan. Một phần các loại cư trú sẽ chỉ được tính một nửa, một số loại khác nói chung không được tính đến.

„Khoảng thời gian cư trú cần có” sẽ không được tính thời gian cư trú:

- của nhân viên được chủ việc làm cử ra nước ngoài làm việc hay là sang đây làm việc trong khuôn khổ thi hành dịch vụ ở ngoài bên giới,

- dựa trên cơ sở có visa cấp theo những lý do nhân đạo hay là vì lợi ích quốc gia,

- với mục đích học tập ở Ba Lan,

- của người bị buộc phải hồi hương, mà vẫn chưa hết thời hạn tự nguyện hồi hương,

- của những người bị buộc phải ra khỏi Ba Lan, sau khi từ chối không gia hạn visa, từ chối không cấp loại giấy phép cư trú khác, từ chối không cấp quy chế tị nạn hay là loại bảo hộ khác.

- của nhân viên ngoại giao và lãnh sự và của những người có quy chế tương tự như ngoại giao dựa trên cơ sở các hợp đồng, các bộ luật và các phong tục quốc tế,

- dựa trên cơ sở giấy phép tạm cư cấp theo những bối cảnh cần phải cư trú một thời gian ngắn,

- trong khoảng thời gian chờ đợi quyết định cấp quyền tị nạn, nhưng mà quyết định này là bị từ chối,

- trong khuôn khổ hiệp ước tự do qua biên giới theo vùng nhỏ hẹp.

„Khoảng thời gian cư trú cần có” sẽ được tính một nửa thời gian thời gian cư trú của người nước ngoài ở Ba Lan:

- dựa trên cơ sở có visa hoặc giấy phép cư trú cấp cho thời gian học đại học chính quy và đào tạo nghề.

- khi chờ đợi xem xét đơn cấp quy chế tị nạn.

„Khoảng thời gian cư trú cần có” sẽ được tính :

- tổng thời gian cư trú liên tục hợp pháp trong LM Châu Âu, với điều kiện là tổng cộng đã quá 5 năm, trong đó 2 năm trực tiếp trước khi nộp đơn xin là ở Ba Lan – trong trường hợp những chủ nhân của Thẻ Xanh LM Châu Âu.

- cả khoảng thời gian chờ đợi xem xem đơn xin cấp quy chế tị nạn, khi mà thời gian này dài quá 18 tháng.

Sinh sống liên tục

Coi như là người nước ngoài đã sinh sống liên tục, nếu trong thời gian đó người này không đi ra khoải Ba Lan quá 6 tháng, ngoài ra tổng các cuộc du hành của người đó không quá 10 tháng, tính trong suốt khoảng thời gian mà dựa đó làm cơ sở để cấp giấy phép.

Khi tính khoảng thời gian sinh sống cần thiết, sẽ không tính những chuyến du hành mà có liên quan đến các tình huống như sau:

- đi thi hành trách nhiệm công việc hay là đi ra nước ngoài làm việc trên cơ sở có hợp đồng với chủ việc làm, mà trụ sở có ở trong lãnh thổ Ba Lan,

- khi đi theo vợ/chồng hay là cha/mẹ, theo người phải đi làm công việc đó,

- vì tình huống cá nhân đặc biệt, nhưng tình huống đó không gây ra sự vắng mặt dài quá 6 tháng,

- đi ra khỏi Ba Lan để thực tập hay là để làm những công việc cần phải làm trong quá trình học đại học ở trường đại học của Ba Lan.

Bộ luật đưa ra những nguyên tắc riêng biệt cho các chủ nhân của cái gọi là Thẻ Xanh LM Châu Âu, khi họ sống ở quốc gia khác của LM Châu Âu. Trong tình huống này luật pháp Ba Lan công nhận cư trú của họ là liên tục, khi mà không một lần đi ra nào dài quá 12 tháng, còn tổng những ngày vắng mặt ở Ba Lan là không quá 18 tháng.

Từ chối không cấp giấy phép

Sẽ từ chối không cấp giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu cho người nước ngoài, khi mà người đó không có đủ các điều kiện để được cấp giấy phép hoặc là khi thấy có nhu cầu cần bảo vệ quốc phòng, nền an ninh quốc gia hay là trật tự xã hội.

Thu hồi giấy phép

Sẽ thu hồi giấy phép của người nước ngoài, khi mà:

. người đó xin được giấy phép không đúng theo pháp luật,

. người đó gây ra sự nguy hiểm quan trọng và thực tế đối với quốc phòng và nền an ninh quốc gia hay là trật tự xã hội

. người đó đã rời khỏi Ba Lan trên 6 năm.

. người đó đã rời khỏi lãnh thổ Liên minh Châu Âu trên 12 tháng (24 tháng – khi giấy phép liên quan đến chủ nhân của Thẻ Xanh LM Châu Âu hoặc là vợ/chồng của người đó).

. người đó đã xin được quyền cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu trong địa bàn quốc gia khác của LM Châu Âu.

. người đó bị mất quy chế tị nạn hay là sự bảo hộ bổ sung, nếu như chúng là cơ sở để cấp quy chế cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu.

Quy chế cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu sẽ hết hiệu lực theo pháp luật, khi mà người nước ngoài được nhận quốc tịch Ba Lan.

Các nguyên tắc liên quan đến giấy phép cư trú vô thời hạn ở Ba Lan có trong Phần VI của Bộ luật.

Chương 1 liên quan đến giấy phép định cư (các Điều 195-210). Chương 2 liên quan đến giấy phép cư trú lâu dài trong Liên minh Châu Âu (các Điều 211-225).

Do vậy, giấy phép định cư đã cấp cho người nước ngoài là không phải xin lại (nếu không có quyết định hủy hoặc thu hồi), vì không có hạn hết hiệu lực pháp luật. Nếu thẻ cư trú có hạn 5 năm, trước khi hết hạn thì chỉ cần làm thủ tục đổi thẻ mới, chứ không phải là làm thủ tục xin lại từ đầu.

Warszawa 3-3-2016

Nguồn: Ngô Hoàng Minh/ Queviet.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo