Luật Ba Lan

Luật pháp phổ thông: Luật Hình sự Ba Lan (2)

Cập nhật lúc 22-10-2016 06:42:39 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

II. Các quyền lợi và trách nhiệm chính của bị cáo

Bị cáo (và trước đó, nghi can trong khi thủ tục chuẩn bị đang được tiến hành) có một số quyền và trách nhiệm với cơ quan điều tra. Trước cuộc hỏi cung đầu tiên họ phải được thông báo về các quyền của mình, đặc biệt nghi can/bị cáo có quyền:


  1. Giải thích hay trả lời cho câu hỏi đặt ra, hoặc không giải thích hay trả lời cho câu hỏi đặt ra mà không cần nói vì sao.

  2. Được quyền đòi có người dịch (nếu như thấy cần thiết)

  3. Nộp các bằng chứng và làm các hoạt động điều tra khác nhau

  4. Chọn luật sư và dùng sự giúp đỡ của luật sư

  5. Được đọc các tài liệu thu thập được khi kết thúc thủ tục chuẩn bị

  6. Được nộp đơn xin tự nhận hình phạt, nhận bản án không cần qua các thủ tục chứng minh

Người bị tình nghi phải được thông báo bằng văn bản các quyền này hay các quyền khác của mình.

Về nguyên tắc, bị cáo hay nghi can không có trách nhiệm đưa ra các bằng chứng về lỗi của mình hoặc chứng minh mình vô can. Tuy nhiên anh ta có trách nhiệm:

  1. Thông báo cho cơ quan điều tra nếu mình thay đổi chỗ ở với thời gian trên 7 ngày

  2. Cho phép khám người mình hay làm các xét nghiệm không làm cơ thể bị mất nguyên vẹn (như lấy vân tay, chụp ảnh, cho người khác nhận diện v.v.)

  3. Chịu xét nghiệm về tâm lý hay tâm thần và khám cơ thể (ngoại trừ mổ xẻ) (ví dụ phải cho người ta lấy mẫu máu).

Nếu nghi can từ chối, cơ quan điều tra có quyền bắt giữ và cưỡng bức phải thực hiện các xét nghiệm nói trên, kể cả quyền dùng vũ lực (trong phạm vi cần thiết để thực hiện các xét nghiệm).

(tình trạng luật có hiệu lực: tháng 6-2016)

NHV (theo trang „Prawo karne”)
Nguồn: Queviet.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo