Luật Ba Lan

Những thay đổi trong chứng minh thư cá nhân mới của Ba Lan

Cập nhật lúc 03-01-2015 21:21:39 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Nguyễn Quỳnh Giao - Từ ngày 01 tháng ba 2015 ở Ba Lan sẽ bắt đầu cấp chứng minh thư cá nhân mới (gọi tắt qua tiếng Việt là chứng minh thư, viết tắt ở đây là CMT). Đáng chú ý, là các CMT đang lưu hành cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị cho đến khi hết thời hạn đã được xác định trong chúng. Sẽ không có sự cần thiết phải đổi CMT. Tuy nhiên, CMT mới có một số thay đổi.


> Đọc thêm: Chế độ đa quốc tịch tại Ba Lan

Ở Ba Lan, theo Đạo luật về danh mục dân cư và chứng minh thư cá nhân [Đ.1 kh. 3]:

Chứng minh thư cá nhân – dowód osobisty – là chứng từ:

1. khẳng định nhận dạng,

2. xác nhận quốc tịch Ba Lan;

3. hợp pháp hoá việc công dân Ba Lan qua biên giới các nước thành viên EU, các nước thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu không thuộc EU và các nước không phải là bên hợp đồng về Khu

vực Kinh tế Châu Âu, mà công dân của họ có thể lợi dụng tự do lưu thông người, trên cơ sở các hợp đồng thừa nhận chứng từ này là đủ để vượt qua biên giới của họ, đã được ký kết bởi họ với Cộng đồng Châu Âu và với các nước thành viên của nó.

Từ đó, đối với công dân Ba Lan, chứng từ hợp pháp hoá cho họ vượt qua biên giới quốc gia là hộ chiếu. Tuy nhiên, đến các nước EU và các nước thuộc diện nói trên, là chứng minh thư cá nhân cũng được.

Nghĩa vụ và quyền có chứng minh thư cá nhân được quy định [Đ. 34]:

Người là công dân Ba Lan và ở tại Cộng hoà Ba Lan bắt buộc phải có chứng minh thư cá nhân:

• từ khi tròn 18 tuổi đời,

• từ khi tròn 15 tuổi đời, nếu đang ở trong quan hệ lao động hoặc không ở chung với những người, mà nó đang nằm dưới quyền làm cha mẹ hoặc dưới sự đỡ đầu của họ.

Quyền có chứng minh thư cá nhân dành cho:

• người là công dân Ba Lan đang trú ngoài biên giới Cộng hoà Ba Lan,

• người nhỏ tuổi, tròn 13 tuổi đời (được cấp theo đơn của cha mẹ hoăc của người đỡ đầu);

• người nhỏ tuổi chưa tròn 13 tuổi đời (được cấp theo đơn của cha mẹ hoặc của người đỡ đầu).

Những đổi khác trong trong chứng minh thư cá nhân mới gồm:

– Ảnh chụp phải thoả mãn những yêu cầu như đối với hộ chiếu,

– Thêm mục quốc tịch,

– Thời hạn giá trị của chứng minh thư cá nhân mới là 10 năm kể từ ngày cấp, ngoại lệ 5 năm là dành cho các chứng minh tư cá nhân cấp cho trẻ em dưới 5 tuổi đời. Sẽ không còn chứng minh thư cá nhân có giá trị vô thời hạn.

– Không chứa các thông tin về địa chỉ nơi ở, màu mắt, chiều cao cũng như chữ ký của người sở hữu chứng minh thư cá nhân.

Như vậy, trong chứng minh thư cá nhân mới sẽ có các nội dung sau:

Họ, các tên, ho gia tộc, các tên của bố mẹ, ngày sinh, số PESEL (số định danh dân cư thuộc hệ thống điện tử phổ thông – Ba Lan), quốc tịch, nơi sinh, cơ quan cấp, số chứng minh thư cá nhân, ngày cấp, thời hạn giá trị.

Từ Vác­sa­va

 Nguyễn Quỳnh Giao tổng hợp
Gửi đăng Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo