Luật Ba Lan

Tìm hiểu thêm luật tại Ba Lan: PESEL là gì?

Cập nhật lúc 07-01-2011 22:53:53 (GMT+1)

 

Đó là Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, được đặt ra từ năm 1979 để ghi số liệu người dân sinh sống thường trú trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan hay là tạm cư trên 3 tháng.


 

Ngoài ra những người không có hộ khấu mà có quyền làm chứng minh thư hay hộ chiếu Ba Lan thì cũng phải được cấp số Điện tử Công dân này. Hệ thống điện tử này bao gồm các số liệu:

. số Điện tử Công dân

. họ và tên hiện sử dụng

. họ và tên cũ

. họ và tên cha mẹ (cả họ cũ)

. ngày tháng năm sinh và nơi sinh

. giới tính (nam hay nữ)

. quốc tịch

. địa chỉ và ngày đăng ký hộ khẩu

. địa chỉ và thời gian tạm trú trên 2 tháng

. số xêry và số chứng minh thư (hay thẻ cư trú), số liệu nơi cấp

. ngày tháng báo tử

. ngày có ghi yêu cầu không cấp số liệu cá nhân cho người khác

Mặt sau của Chứng minh thư có số PESEL. Ảnh minh họa

 

Số PESEL thế nào là chính xác?

Đó là một chuỗi 11 con số cho mỗi cá nhân, bao gồm:

. ngày tháng năm sinh

. giới tính (nam hay nữ)

. số thứ tự

. con số kiểm tra

Ngày tháng năm sinh được viết theo trật tự: hai con số cuối của năm sinh, tháng và ngày sinh. Theo từng thế kỷ đã xác định như sau:

. ai sinh ra trong những năm 1900 đến 1999 thì cứ lấy hai con số cuối (Thí dụ: ngày sinh của tôi là 19.04.1962 thì số PESEL của tôi bắt đầu bằng con số 62, tức là 620419 ...).

. ai sinh ra trong những năm 1800 đến 1899 thì phải cộng 80 vào số tháng.

. ai sinh ra trong những năm 2000 đến 2099 thì phải cộng 20 vào số tháng (Thí dụ: cháu tôi sinh ngày 05.04.2009, nếu viết 090405... là sẽ nhầm với người sinh ngày 05.04.1909 do vậy phải viết 092405.... Nếu ngày sinh là 05.12.2009 thì phải viết là 093205...)

. ai sinh ra trong những năm 2100 đến 2199 thì phải cộng 40 vào số tháng.

. ai sinh ra trong những năm 2200 đến 2299 thì phải cộng 60 vào số tháng.

Như vậy là xác định được 5 thế kỷ.

Con số tại vị trí thứ 10 xác định giới tính:

. các con số 0,2,4,6,8 – là nữ

. các con số 1,3,5,7,9 – là nam.

Chứng minh thư của người Ba lan. Ảnh minh họa

Con số kiểm tra (vị trí số 11, con số cuối)

Con số cuối cùng là mang tính chất để kiểm tra. Mỗi vị trí có một cơ số thích hợp - trọng lượng vị trí. Algorytm con số kiểm tra như sau: Mỗi một con số nhân lên theo trọng lượng và lấy tổng số các kết quả đã được nhân lên. Kết quả nhận được chia theo 10 và lấy số lẻ modulo, sau đó lấy 10 trừ đi số đó (kết quả là con số 10 thì chỉ lấy số 0).

Các con số trong PESEL                                : X X X X X X X X X X (?)

Trọng lượng tương ứng cho mỗi số như trên:  1  3  7  9  1  3 7  9  1  3  -

Thí dụ 1:

Tôi sinh ngày 19.04.1962, tôi có số PESEL: 62041913956. Tôi sẽ kiểm tra như sau: Sau khi nhân hệ số tương ứng nói trên ta nhận được:

Tổng = 1*6+3*2+7*0+9*4+1*1+3*9+7*1+9*3+1*9+3*5=134

134 modulo 10 = 13, còn thừa 4 (lấy số lẻ này)

10 - 4 = 6.

Vậy tôi có kết quả số kiểm tra (số cuối cùng) là số 6. Số PESEL của tôi như vậy là chuẩn xác.

Thí dụ 2:

Người sinh ngày 05.04.1949 có số PESEL” 49040501580.

Ta nhận được:

Tổng = 1*4+3*9+7*0+9*4+1*0+3*5+7*0+9*1+1*5+3*8=120

120 modulo 10 = 0 (lấy số lẻ)

10 - 0 = 10.

Vậy ta có kết quả là số 0. Số PESEL như vậy là chuẩn xác.


Ngô Hoàng Minh

Nguồn Queviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo