Ba Lan

Ngành phục vụ ăn uống Việt Nam tuyên bố không dính dáng với các việc làm bất hợp pháp

Cập nhật lúc 03-04-2019 10:48:50 (GMT+1)

Việc phát hiện lò mổ gia cầm ở Wola Przypkowska cũng gây chấn động tới những người Việt, họ cương quyết tuyên bố không dính dáng tới các việc làm gây hại đến các chuẩn mực của ngành phục vụ ăn uống. – Các trường hợp đơn lẻ như vậy gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của toàn bộ cộng đồng chúng tôi – ông Trần Trọng Hùng thuộc Hội Doanh nhân Việt Nam lấy làm tiếc.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo