Ba Lan

Luật nhân đạo cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở Ba Lan- abolicja 2011

Cập nhật lúc 20-07-2011 12:08:54 (GMT+1)
Không phải ai ở Ba Lan cũng có điều kiện đầy đủ. Ảnh Quê Việt

 

Thời gian vừa qua có rất nhiều thông tin về luật nhân đạo cho người nước ngoài ở Ba Lan. Dưới đây xin dịch những điều quan trong nhất trong dự thảo của luật này đã được đệ trình lên Quốc hội ngày 30.06.2011. Nhưng ngày được áp dụng luật này còn phụ thuộc vào : Quốc hội, Thượng nghị viện ( Senat) , Tổng thống Ba Lan. Sau khi Tổng thống kí, bộ luật sẽ được in trên Công Báo chính thức. Kể từ ngày có trên Công Báo, 30 ngày sau mới được áp dụng.


Tuy vậy theo dự án thì ngày áp dụng là 01.01.2012.

Việc giấy tờ của người Việt tại Ba Lan rất quan trọng, cũng hy vọng ĐSQ giúp đỡ bà con , có những lệ phí hợp lí và đúng quy định của Nhà nước Việt Nam nhằm trợ giúp bà con phần nào.

Dự thảo về hợp pháp cư trú cho một số người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan cùng với những thay đổi điều  luật cho phép tị nạn trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan và  luật về người nước ngoài.

Những điều quan trọng nhất

Điều 1. Pháp luật quy định nguyên tắc hợp pháp cư trú cho người nước ngoài ở trên lãnh thổ  Ba Lan:

  1. Liên tục ít nhất từ ngày 20 tháng 12 năm 2007 r., những người mà khi luật này bắt đầu thi hành đang cư trú bất hợp pháp.

  2. Liên tục ít nhất là từ ngày mùng 1 tháng Một 2010, đối với những người trước ngày đó đã bị ra quyết định từ chối cho tị nạn và phán định trục xuất, và khi luật này bắt đầu thi hành đang cư trú trên lãnh thổ Ba Lan bất hợp pháp;

  3. Đối với những người mà ngày mùng 1 tháng Một 2010 đang tíến hành vụ việc thụ lý cho phép tị nạn theo đơn nộp tiếp theo.

Điều 3. 1. Tỉnh trưởng tùy theo nơi cư trú của người nước ngoài đã nêu ở điều 1 cho giấy phép tạm cư 2 năm nếu như đơn xin giấy phép đó được nộp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày luật được bắt đầu thực hiện.

2. Người nước ngoài bị từ chối cho giấy phép tạm cư nếu như không thỏa mãn điều kiện để cho giấy phép đó; hoặc dữ liệu cá nhân của người đó có trong hệ Thống Thông Tin khối Schengen cho mục đích từ chối cho vào và do một nước khác trong khối ghi vào.

  1. Trong quá trình thụ lý về việc cấp giấy phép đó đã trình bày giấy tờ có những dữ liệu cá nhân không đúng hoặc sai sự thật.
  2. Trong quá trình thụ lý về việc cấp giấy phép đó dùng giấy tờ giả, hay sửa đổi giấy tờ hoặc sử dụng giấy tờ đó như một giấy tờ thật.
  3. Vấn đề quốc phòng và an tòan của nhà nước đòi hỏi hay vấn đề bảo vệ an tòan và trật tự xã hội hay blợi ích của Cộng Hòa Ba Lan.
  4. Dữ liệu cá nhân của người đó có trong danh sách những người nước ngòai không được cư trú trên lãnh thổ Cộng Hòa Ba lan v.v.
  5. Điều 4. Nếu ngày nộp đơn xin như nói ở điều 3 thự hiện đúng thời hạn quy định và đơn không có lỗi thể lệ, tỉnh trưởng đóng vào hộ chiếu con dấu, dấu đó khẳng định việc đã nộp đơn xin phé tạm cư.

Điều 5. 1. Nếu thời hạn nộp đơn như nói ở điều 3 làm đúng và đơn không có lỗi thì việc cư trú của người nước ngòai coi là hợp pháp đên khi quyết định về việc giấy phép trở thành có hiệu lực

Điều. 12.người nước ngòai được cấp giấy phép như nói ở điều 3 có thể làm việc trên lãnh thổ Cộng Hòa Ba Lan không cần giấy phép lao động.

Điều 21. Điều luật đựợc thực hiện sau 30 ngay kể từ ngày công báo.

Phiên dịch tuyên thệ Vũ Duy Hiển

  

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo