Liên bang Đức

Người Việt xa xứ đoàn kết, hội nhập trời Âu

Cập nhật lúc 18-09-2018 09:13:14 (GMT+1)

Đã qua cái thời phải ngày đêm vật lộn, vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người, ngày nay nhiều người Việt sinh sống tại Đức đã và đang hòa nhập thực sự với đời sống xã hội sở tại.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo