Liên bang Đức

Chủ nhà hàng Việt ở Đức bị truy thu thuế: Sai một li, đi ngàn dặm

Cập nhật lúc 09-09-2017 16:43:43 (GMT+1)

Dựa trên tính toán lại thu chi, kiểm toán viên ấn định thêm doanh thu 40.000 €. Chủ nhà hàng còn phải chịu thêm một khoản tiền phạt Sicherheitzuschlag 8% trên doanh thu, 7.600 €.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo