Liên bang Đức

Sơn Điền cùng `` hồ sơ thần chết `` tại Dessau

Cập nhật lúc 29-07-2017 08:18:49 (GMT+1)

Đầu những năm 90, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, các nhà máy, phân xưởng của Đông Đức cũ phải đóng cửa hàng loạt vì sản phẩm làm ra không thể cạnh tranh trên thị trường, hàng chục nghìn lao động hợp tác xuất khẩu Việt Nam đột nhiên bị đẩy ra đường để tự tìm kế mưu sinh. ... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo