Liên bang Đức

Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở Cộng hòa Liên bang Đức hướng về quê hương

Cập nhật lúc 21-03-2019 03:41:22 (GMT+1)

Triển khai nhiệm kỳ hoạt động thứ 2 (2019-2021), Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở Cộng hòa Liên bang Đức đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh và hướng về quê hương bằng các hoạt động xã hội từ thiện có ý nghĩa.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo