Séc-Slovakia

Thông tin cộng đồng Séc

Cập nhật lúc 20-09-2018 18:00:00 (GMT+1)

Lời cảm tạ của gia đình ông Đinh Xuân Vinh. Tin buồn: ông Hứa Hồng Hải (Hùng) mất tại thành phố Cheb. Cần bán cửa hàng nằm trên metro. Cần tìm người làm cửa hàng Kladno, biết lái xe, lương 35000Kč. Hộp thư hỏi đáp, các biểu mẫu, đường dây nóng của phòng Lãnh sự quán. ... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo