Séc-Slovakia

Séc: Bộ Nội vụ kêu gọi sử dụng trang bị bảo vệ khi ra ngoài

Cập nhật lúc 16-03-2020 14:49:40 (GMT+1)

Bộ Nội vụ khuyến cáo tất cả nhân dân hãy sử dụng bất kỳ hình thức nào để bảo vệ mặt, nhất là khi đi mua bán hay đi phương tiện giao thông công cộng. “Bất kỳ thứ bảo vệ nào cũng tốt hơn không có,” bộ Nội vụ Séc viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter. Cả bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch cũng kêu gọi tương tự và bổ xung nên sử dụng cả găng tay.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo