Séc-Slovakia

Bởi chiến tranh không phải trò đùa

Cập nhật lúc 20-12-2016 21:01:44 (GMT+1)

Lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ hai mươi nhìn từ bất cứ phương diện nào đối với những người dân bình thường đều đẫm nước mắt vì chiến tranh. Và cùng với nó là mầu xanh áo lính.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo