Séc-Slovakia

Trẻ có thể được hỗ trợ trong giáo dục như thế nào?

Cập nhật lúc 28-07-2019 15:08:51 (GMT+1)

Em Lân (tên đã thay đổi) qua Séc lúc 9 tuổi, và đã học xong lớp 3 tại Việt Nam. Sang Séc, em được nhận vào một trường học tại Praha và chưa từng học qua tiếng Séc tại Việt Nam. Em bắt đầu đi học với vốn tiếng Séc bằng không.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo