Séc-Slovakia

Người kinh doanh tự lập phải thông báo những gì với bảo hiểm y tế

Cập nhật lúc 25-10-2022 15:56:09 (GMT+1)
Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Những thay đổi trong cuộc sống của người làm kinh tế tự lập (OSVČ) cần phải thông báo với cơ quan bảo hiểm y tế có nhiều, nhưng không phải ai bao giờ cũng để ý đến, nên nhiều khi xảy ra phiền toái vô ích. Đó là những gì?


Mọi thay đổi cần phải thông báo với hãng bảo hiểm y tế của mình, bằng hình thức trực tiếp, văn bản hay điện tử qua hộp dữ liệu điện tử hay cổng điện tử của hãng bảo hiểm. Bao gồm:

Khi có thay đổi họ tên, địa chỉ thường trú hay số sinh.

Khi bắt đầu hay chấm dứt hoạt động kinh doanh, chậm nhất trong thời hạn 8 ngày khi thực tế đó diễn ra.

Khi chuyển sang nhóm gọi là người không có thu nhập phải đóng thuế (OBZP). Người được coi là OBZP là khi trong thời gian cả tháng không còn là người làm công ăn lương, OSVČ và không thuộc diện được nhà nước trả bảo hiểm.

Những vấn đề khác phải thông báo

OSVČ phải thông báo với bảo hiểm y tế khi:

Thay đổi tên thương mại

Thay đổi trụ sở hay nơi kinh doanh

Thay đổi số kinh doanh cá nhân (IČO)

Thay đổi số tài khoản ngân hàng, nếu từ tài khoản đó thanh toán tiền bảo hiểm, tạm ứng. (podnikatel)

Theo Hương Sen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo