Séc-Slovakia

Nhập cư đa quốc gia tại Séc

Cập nhật lúc 21-10-2009 16:31:07 (GMT+1)
ảnh minh hoạ

 

Bài viết này bắt nguồn từ luận án của tác giả Radka Pospíšilová với chủ đề “Mô hình nhập cư xuyên quốc gia và những biểu hiện trong ví dụ cộng đồng Ukrajina và Việt Nam tại CH Séc”.  Một phần lớn của luận án mô tả những mô hình nhập cư xuyên quốc gia cũng như những thái độ khác nhau của các nhà nước đối với quá trình này.


Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo