Séc-Slovakia

Thông báo của Bộ nội vụ Séc liên quan đến người Việt (12/2011)

Cập nhật lúc 27-12-2011 19:31:45 (GMT+1)

 

28.12.2011- Thông báo của cảnh sát ngoại kiều Séc (Sở di trú và tỵ nạn thuộc Bộ nội vụ) liên quan đến người Việt.


Văn bản, quyết định của công sở gửi đến mà không nhận và sau khi 'công bố công khai' sẽ có giá trị pháp lý như đã ký nhận. Lúc đó, người liên quan mất cơ hội kháng lại quyết định hay văn bản này. Nhiều trường hợp đã bị huỷ cư trú tại CH Séc chỉ vì không nhận được thư từ và không kháng đơn kịp thời.

 Lưu ý: Những thông tin sau chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý. Nhiều trường hợp trong danh sách có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần. Trong trường hợp, ai không muốn đăng tên, đề nghị nhắn tin luôn vào bình luận với lý do cùng điện thoại và email.

Cập nhật 28/12/2011:

NGUYEN Huu Hien, 05.06.1978, Most, K.J.Erbena 109, đến bộ phận kiểm tra cư trú thuộc phòng ngoại kiều của tại Beethovenova 5689, Chomutov về việc trả tiền lệ phí.

 NGUYEN Minh Tuan, 24. 09. 2009 và  đại diện pháp lý NGUYEN Van Dan, Mánesova 351/28, 350 02Cheb, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc xét duyệt đơn định cư.

 HOANG Van Quyet, 5. 3. 1965, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc huỷ cư trú.

 

NGUYEN Thi Ngoan, 26. 09. 1990, Ludvíkovice, 407 13 okr. Děčín, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc gia hạn cư trú.

NGO The Binh, 15. 9. 1986, Čechova, 413 01 Roudnice nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc huỷ cư trú.

LUONG Van Huy, 6. 9. 1985, Čechova, 413 01 Roudnice nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc huỷ cư trú.

NGUYEN Van Su, 12. 3. 1971, Čechova, 413 01 Roudnice nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc huỷ cư trú.

TIEU Cong Chiem, nar. 10. 2. 1968, Čechova, 413 01 Roudnice nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc huỷ cư trú.

CHU Duc Tien, nar. 28. 5. 1972, Čechova, 413 01 Roudnice nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc huỷ cư trú.

CHU Van Chien, nar. 14. 10 1984, Čechova, 413 01 Roudnice nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc huỷ cư trú.

Duong Van Luc, nar. 21. 5. 1988, Čechova, 413 01 Roudnice nad Labem, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem về việc huỷ cư trú.

 Bui Quang Vinh, 06. 07. 1960, 293 01 Mladá Boleslav, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Štefánkova 1304, Mladá Boleslav về việc gia hạn cư trú.

Hoang Xuan Dung, 20. 1. 1960,  đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10, về việc huỷ định cư.

Hoang Thi Chin, 20. 05. 1957, 767 01 Kroměříž, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, về việc huỷ địa chỉ nhà ở.

Dong Minh Quyen, 12. 10. 1953, 767 01 Kroměříž, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, về việc huỷ địa chỉ nhà ở.

Nguyen Viet Chung, 5. 6. 1962,  470 01 Česká Lípa, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Podhorská 564/62, 466 01 Jablonec nad Nisou về việc huỷ địa chỉ nhà ở.

LEOVÁ Thong Mai Thi,10. 12. 1958, 142 00 Praha 12, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle về việc huỷ địa chỉ nhà ở.

Le Thi Hoa, 11. 3. 1962, 180 00 Praha 8 - Libeň, đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle về việc huỷ địa chỉ nhà ở.

Ha Duc Sang, 23. 12. 1963,142 00 Praha 4 - Lhotka, , đến sở di trú Bộ nội vụ Séc tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle về việc huỷ địa chỉ nhà ở.


Cập nhật 18/12/2011:

NGUYEN HONG Anh,  04. 09. 1975, 326 00 Plzeň sở di trú bộ nội vụ tại Plzeň về việc hủy địa chỉ cư trú.

PHAM HONG Giang,  27. 01. 1965,  378 10 České Velenice đến sở di trú bộ nội vụ tại Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, về việc hủy địa chỉ cư trú.

NGUYEN Van Dang, 1994,  347 01 Dlouhý Újezd, Tachov, người được ủy quyền là bà  Mac Thi Hau, 1973, 680 01 Boskovice, Blansko, đến sở di trú bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň về việc cư trú.

TRAN Thi Ty,  16. 03. 1966, Na Výšině, Praha 4 – Modřany, 143 00 đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4,  về việc gia hạn cư trú.

LE Van Tuc,  8. 10. 1978, Třeboňská, 141 00 Praha 4 - Michle đến sở di trú bộ nội vụ tại  Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú.

NGUYEN Manh Ha, 11. 11. 1988,  Tilschové, 140 00 Praha 4 - Krč đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú.

NGUYEN Van Quang, 02. 02. 1983, Pavla Wonky, 470 06 Česká Lípa đến sở di trú bộ nội vụ tại  Podhorská 564/62, 466 01 Jablonec nad Nisou, về việc gia hạn cư trú.

NGUYEN Van Cuong, 29. 10. 1970,  đến sở di trú bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10, về việc hủy định cư.

NGUYEN Le, 27. 07. 2011, và người đại diện pháp lý NGUYEN Tuan, nar. 22. 11. 1981.,Jordana Jovkova, 143 00 Praha 4 - Modřany đến sở di trú bộ nội vụ tại  Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, để phỏng vấn về đơn định cư.

LE Quang Kiem, 20. 09. 1976, Na Sekyře, 269 01 Rakovník.đến sở di trú bộ nội vụ tại  Dukelských hrdinů 2319, 269 01 Rakovník, việc gia hạn cư trú.

TRAN Quang Diep, 10 10 1972,  140 00 Praha-4, Zbudovská  đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, việc gia hạn cư trú.

PHUONG Van Chinh, 10. 09. 1979, 140 00 Praha-4, Vlastislavova đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, việc gia hạn cư trú.

NGUYEN Thi Thanh Suong, 10. 10. 1961,  143 00 Praha-4, Dobevská, đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, việc gia hạn cư trú.

LE Thi Hai, 10. 04. 1989, 149 00 Praha-4, Nad Opatovem, đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, việc gia hạn cư trú.

HO Van Luu  20. 09. 1985, 106 00 Praha-10, Práčská , đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov,

LE Van Diep, 20. 2. 1989, Cíglerova 1085/22, Praha 9, đến sở di trú bộ nội vụ tại  Koněvova, 130 00 Praha 3, về việc hủy cư trú.

NGUYEN Thi Hoai Thu, 24. 4. 1981, Phu Luu Te, My Duc, Hanoi,  đến sở di trú bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 10 Ústí nad Labem, về đơn cư trú.

LAI Xuan Thu, 10. 7. 1987, Drážďanská, 400 07 Ústí nad Labem, đến sở di trú bộ nội vụ tại Masarykova 27, 400 10 Ústí nad Labem, về việc gia hạn cư trú.

 

Cập nhật 11/12/2011:

NGUYEN Van Manh, 4. 7. 1984, 140 00 Praha 4 – Michle đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc gia hạn cư trú.

LE Duc Ha, 03. 01. 1980, Praha 4, đến sở di trú bộ nội vụ tại  Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc hủy cư trú.

PHAN Ngoc Quynh, 1983, 312 00 Plzeň, đến sở di trú bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc  hủy cư trú.

DONG Quang Long, 1985, 326 00 Plzeň, đến sở di trú bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc hủy cư trú.

TRAN Tuan Anh, 05. 05. 2009, 338 28 Radnice, đến sở di trú bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc hủy cư trú.

BUI Lan Anh,  15. 12. 2008, Dragounská 1023/37, 350 02 Cheb, đến sở di trú bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc  hủy địa chỉ nhà ở.

NGUYEN MAI Sinh, 09. 05. 1975,  Dřevařská 2122/3, 350 02 Cheb, đến sở di trú bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc  hủy địa chỉ nhà ở.

HA THI THANH Thuy, 24. 05. 1979,  Dřevařská 2122/3, 350 02 Cheb đến sở di trú bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc  việc  hủy địa chỉ nhà ở.

NGUYEN Huu Chien, 05. 04. 1979, Cuřínova 588/10, 142 00 Praha 4 đến sở di trú bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc  gia hjan cư trú.

LAM Thi Nguc, 24. 10. 1971, Bratislavská 1492, 102 Praha 10, đến sở di trú bộ nội vụ tại adrese Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc  hủy cư trú.

 TRAN Dinh Khoi, 8. 6. 1978, Havlíčkova 886, 293 01 Mladá Boleslav đến sở di trú bộ nội vụ tại Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, về việc   gia hạn cư trú.

NGUYEN Thi Trang, 1989,  Klatovská 755/44, 301 00 Plzeň, đến sở di trú bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc gia hjan cư trú.

NGUYEN Khanh Son, 23. 03. 1979, đến sở di trú bộ nội vụ tại 1304, 293 01 Mladá Boleslav, về việc hủy cư trú.

KIM THI Tuyet Bang , 26. 05. 1969, Dukelských bojovníků 3289/136, 669 02 Znojmo đến sở di trú bộ nội vụ tại Pražská 2486/59, 669 02 Znojmov về việc hủy địa chỉ cư trú.

VUONG Toan Long, 1. 6. 1988, Klapkova 612/18, Praha 8, đến sở di trú bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3, về việc  hủy cư trú.

Le Viet Duc,   06. 05. 1971, đến sở di trú bộ nội vụ tại adrese Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, về việc hủy cư trú.

 

Cập nhật 6/12/2011:

PHAN Thi Bich Ngoc, 17.11.1990, đăng ký cư trú tại Aš, phố Krajkářská, đến phòng kiểm tra cư trú của cảnh sát ngoại kiều tại Vrchlického 46, Jihlava về việc trục xuất khỏi lãnh thổ EU.

BUI Thi Thu Ha, 22. 06. 1980, Praha 9 Horní Počernice, đến sở di trú bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov, về việc gia hạn cư trú.

VU THI Thu, 26. 01. 1982, Brno-Židenice, đến sở di trú bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, 602 00, Brno, về việc xét duyệt cấp cư trú.

NGUYEN Thang Long, 6. 3. 1981, đến sở di trú bộ nội vụ tại Nad Vršovskou Horou 88/4, Praha 10, về việc hủy định cư.

NGUYEN TRONG Diem, 15. 11. 1962,  Praha 11 - Háje, đến sở di trú bộ nội vụ tại Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle, về việc hủy địa chỉ nhà ở.

DAM Quoc Long,  2. 7. 1980, Bakov nad jizerou, đến sở di trú bộ nội vụ tại   Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, về việc hủy cư trú.

NGUYEN MINH Quan,  2. 5. 1960, Smiřice, đến sở di trú bộ nội vụ tại Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové về việc hủy địa chỉ nhà ở.

PHAN Ngoc Quynh, 1983, Plzeň, đến sở di trú bộ nội vụ tại  Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc hủy cư trú.

 

Minh Đức - vietinfo.eu tổng hợp 
Bộ nội vụ Séc

Thông báo của phòng Bảo hiểm xã hội Séc liên quan đến người Việt (12/2011)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo