Séc-Slovakia

Thông báo của công sở Séc (Cập nhật ngày 11.07.2018)

Cập nhật lúc 11-07-2018 18:05:56 (GMT+1)
Ảnh minh hoạ.

 

Thông báo của công sở Séc liên quan đến việc gia hạn, hủy cư trú, địa chỉ nhà ở, phòng BHXH, nhắn tin...


Văn bản, quyết định của công sở gửi đến mà không nhận và sau khi 'công bố công khai' sẽ có giá trị pháp lý như đã ký nhận. Lúc đó, người liên quan mất cơ hội kháng lại quyết định hay văn bản này. Nhiều trường hợp đã bị huỷ cư trú tại CH Séc, tịch biên tài sản.. chỉ vì không nhận được thư từ và không kháng đơn kịp thời.

Lưu ý: Những thông tin sau chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý. Nhiều trường hợp trong danh sách có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần. Danh sách chỉ lưu lại một thời gian ngắn, sau đó sẽ xóa.

 

Cập nhật 11.07.2018

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú

Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP) công bố danh sách những trường hợp công văn gửi cho đối tượng không có người nhận và bị trả lại. Sau khi công bố với thời gian 15 ngày các công văn này được coi như đương sự đã nhận được.

PHAN Van Thong, sinh ngày 12.6.1983, đăng ký tại địa chỉ: Hlavní 278, 277 14 Dřísy, địa chỉ nhận thư tín: Sládkovičova 1241/22, 142 00 Praha 4. Có công văn từ ngày 14.6.2018 của chi nhánh OAMP ở  Žukovského 888/2, Praha 6, Quyết định về đơn đề nghị thay đổi nơi làm việc. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-16975-13/ZM-2018

NGUYEN Duc Cuong, ngày sinh 05.04.1970, địa chỉ: Čimelická 957/1, 142 00 Praha 4. Có công văn số č.j. OAM-81771-11/MC-2018 từ ngày 18.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, Quyết đình đình thủ tục xử lý đề nghị hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-81771-12/MC-2018

DUONGTHI HAO, sinh ngày 20.10.1952, đăng ký tại địa chỉ HLINSKO-BLATNO 123, okr. CHRUDIM. Có công văn số č.j. OAM-39646-15/MC-2018 từ ngày 28.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Pernerova 168, 530 02 Pardubice, Quyết định về hồ sơ đề nghị hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-39646-16/MC-2018

DINH Xuan Tai, ngày sinh 20.03.1970, đăng ký tại địa chỉ: Janáčkova 734, 753 01 Hranice. Có công văn số č.j OAM-149317-3/MC-2018 từ ngày 21.6.2018 của chi nhánh OAMP ở U Výstaviště 3183/18, Přerov, Thông báo liên quan tới cư trú. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ č.j.: OAM-149317-7/MC-2018

NGUYEN Anh Tuan, sinh ngày 02.03.1987, địa chỉ Zdeňka Vavříka 1595/19, Ostrava-Bělský Les, 700 30. Là đại diện pháp lý của cháu  NGUYENJENNA, sinh ngày 21.01.2017, địa chỉ DOMAŽLICE-TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, MICHLOVA 627, okr. DOMAŽLICE. Có công văn số č.j. OAM-02706/TP-2017 từ ngày 05.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Triệu tập tới để thẩm vấn liên quan tới hồ sơ đề nghị cấp vĩnh trú cho cháu NGUYENJENNA. Thông báo công bố ngày 03.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-02706-24/TP-2017

NGUYEN Minh Hanh, ngày sinh 17.03.1969, địa chỉ: Generála Janouška 889/36, Praha 9. Có công văn số č.j. OAM-2687-16/ZR-2017 từ ngày 27.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 – Ruzyně. Quyết định hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 02.7.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-2687-17/ZR-2017

TRAN Thi Lan Hoa, sinh ngày 2.9.1964, địa chỉ bytem Ratibořská č. 189, 747 28 Sudice. Có công văn số  čj.:OAM-85257-6/MC-2018 từ ngày 11.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Yêu cầu bày tỏ quan điểm trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 29.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-85257-7/MC-2018

NGUYEN Xuan Thuy, ngày sinh 15.6.1969, địa chỉ Ratibořská č. 189, 747 28 Sudice. Có công văn số  čj.:OAM-85517-6/MC-2018 từ ngày 11.6.2018 của chi nhánh OAMP ở Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Yêu cầu bày tỏ quan điểm trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 29.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-85517-7/MC-2018

NGUYEN BICH Dung, sinh ngày 16.01.1959, địa chỉ: Baarova 1028/4, 140 00 Praha 4- Michle. Có công văn số  č.j. OAM-1256-4/ZR-2018 từ ngày 28.05.2018 của chi nhánh OAMP ở Žukovského 888/2, Praha 6 - Ruzyně, Thông báo bắt đầu xử lý hủy giấy phép cư trú dài hạn.  Thông báo công bố ngày 25.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-1256-5/ZR-2018

NGUYEN Xuan Chung, ngày sinh 17.07.1983, địa chỉ: 28.října 1068/13, 430 01 Chomutov. Có công văn số  č.j. OAM-117029-8/MC-2018 từ ngày 15.06.2018 của chi nhánh OAMP ở Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, Yêu cầu tiếp cận với hồ sơ cơ sở để ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 22.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-117029-9/MC-2018

TRUONG Quang Hai, sinh ngày 21.01.1969, địa chỉ: U Pivovarské zahrady 421/18, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno. Có công văn số  č.j. OAM-155433-7/MC-2016 từ ngày 24.01.2018 của chi nhánh OAMP ở Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, Quyết định liên quan tới thủ tục ra hạn vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 22.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-155433-8/MC-2016

UONG Hoai Son, ngày sinh 21.4.1964, đại chỉ: Nezvalovo nám. č. 847/5, Ostrava - Poruba. Có công văn số  čj.:OAM-22469-6/MC-2018 từ ngày 11.06.2018 của chi nhánh OAMP ở  Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, Yêu cầu bày tỏ quan điểm trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Thông báo công bố ngày 22.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-22469-7/MC-2018

HO VIET Tam, ngày sinh 01.10.1965, địa chỉ: Vavákova 861/10, Praha 4.  Có công văn số  č.j. OAM-1511-5/ZR-2018 từ ngày 21.06.2018 của chi nhánh OAMP ở Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 21.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-1511-6/ZR-2018

PHANCONG ĐÚC, ngày sinh 24.05.1974, địa chỉ: MLADÁ BOLESLAV II, 17. LISTOPADU 1179, okr. MLADÁ BOLESLAV. Có công văn số  č.j. OAM-00478-5/ZR-2018 ngày 23.05.2018 của chi nhánh OAMP ở Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav. Thông báo về cơ hội bày tỏ ý kiến vào hồ sơ cơ sở ra quyết định trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Thông báo công bố ngày 20.06.2018. Số hồ sơ Č.j.: OAM-00478-6/ZR-2018


Minh Đức Vietinfo.eu
tổng hợp từ nguồn Bộ nội vụ Séc, phòng BHXH...
( BBT@Vietinfo.eu ) +420 777 007 989

THÔNG BÁO CŨ HƠN

#1 
Cập nhật 28.08.2016
Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-         Pham Hong Cuong, 7. 10 .1978, Plotní 553/67, 602 00 Brno

-         Bui Thi Thu Trang, 5.2.1988, Osvobození 287/28, 691 41 Břeclav

-         Bui Thi Nham, 10.8.1980, Česká 4751, 760 05 Zlín

-         Pham Manh Thang, 21.8.1972, Hlavní 132, 696 61 Vnorovy

-         Thi Anh Nguyet Nguyen, 15.2.1988, Sušilovo náměstí 421/45, 683 01 Rousínov

-         Nguyen Thi Nhu Quynh, 21.01.1984, Úvalská 609/12 360 01 Karlovy Vary 1

-         Nguyen Thi Bich Loan, 03.11.1965, Lipová 1196 362 22 Nejdek 2

-         Le Trong Diep, 19.07.1967; K Nemocnici 455/18, 350 02 Cheb

-         Thanh Long Nguyen, 24. 05. 1982; Okružní 1344/29, 352 01 Aš

-         Thi Viet Huong Nguyen, 25. 04. 1973; Wolkerova 1708/18, 350 02 Cheb

-         Thi Nhung Bui, 30.4.1985; Přátelství 2048/6, 350 02 Cheb

-         Van Toan Nguyen, 5.12.1966, Rychnovská 239, 468 01 Jablonec nad Nisou,

-         Vu Ngoc Phuong, 18.6.1986, Šípková 489/30, 747 07 Opava 7

-         Nguyen Ba Thinh, 2.7.1987, Hůrka 1039, 530 02 Pardubice,

-         Nguyen Thi Xim, 13.10.1982, Lonkova 470, 530 09 Pardubice,

-         Nguyen Trong Dung, 1.7.1995, Pardubická 76, 533 61 Choltice,

-         Thi Thao Kieu, 9.1.1989, Tylova 907/47, 301 00 Plzeň,

-         Huu Viet Nguyen, 1.10.1985, Sladkovského 443/9, 326 00 Plzeň,

-         Dang Thi Loan, 20.9.1972, Borská 1045/40, 301 00 Plzeň,

-         Thi That Nguyen, 12. 07. 1962, Dělnická 887/26, 170 00 Praha 7,

-         Thinh Nguyen Doan, 21. 1. 1964, Sládkovičova 1244/28, 142 00 Praha 4,

-         Toan Nguyen Van, 15. 4. 1972, Sládkovičova 1241/22, 142 00 Praha 4,

-         Dan Van Nguyen, 15. 9. 1963, Bubenská 1159/15, 170 00 Praha 7,

-         Long Hoang Van, 9. 9. 1959, Květnového vítězství 1363/16, 149 00 Praha

-         Hong Son Nguyen, 23. 9. 1974, Saudkova 441/5, 149 00 Praha,

-         Son Tran Van, 11. 7. 1985, Klatovská tĜída 1699/80, 301 00 PlzeĖ 1,

-         Ho Huan Nguyen, 1. 7. 1970, Argentinská 868/5, 170 00 Praha 7,

-         Son Tran Ngoc, 12. 2. 1971, Matúškova 801/15, 149 00 Praha 4,

-         Quang Ngoc Ha, 20. 11. 1982, V úžlabině 704/48, 100 00 Praha 10,

-         Manh Hung Vu, 02.10.1993, Budějovická 83, 252 42 Jesenice u Prahy,

-         Phan Thiet, 10. 11. 1982, Jana Palacha 1017, 293 01 Mladá Boleslav,

-         Van Tiep Nguyen, 13.9.1983, Poštovní 194, 269 01 Rakovník,

-         Van Nam Nguyen, 21.11.1986, Husovo náměstí 22, 269 01 Rakovník,

-         Thi Oanh Pham, 2.1.1981, Petrovice 2E, 403 37 Petrovice,

-         Thi Nhuong Phan, 5.10.1969, Vinařská 744/24, 400 01 Ústí nad Labem,

-         Tran Thi An, 20.5.1991, Kadaňská 3567/35, 430 03 Chomutov,

-         Van Khanh Dong, 23.1.1988, Dobrovského 384/4, 408 01 Rumburk,

-         Nguyen Cao Chien, 2.7.1965, Moldava 130, 417 81 Moldava,

-         Loan Nguyen Thi, 14.07.1975, Přímá 315, 407 11 Děčín 9,

-         Ngoc Tuan Nguyen, 8.8.1962, Škroupova 4177, 430 01 Chomutov,

-         Khuong Nguyen Huu, 8.7.1979, Jablonského 550, 440 01 Louny

-         Dinh Trinh Nguyen, 10.10.1985, Chožov 72, 439 22 Chožov,

-         Bui Van Thanh, 27.10.1962, Komenského 459, 431 51 Klášterec nad Ohří,

-          


  

-         Le Kha Xuan, 27.2.1971, Fintajslova 1980/20, 690 02 Břeclav 2

-         Bui Thi Thu Trang, 5. 2. 1988, Osvobození 287/28, 691 41 Břeclav 4

-         Bang Nguyen Thi, 26.10.1976; Česká 68/7, 351 01 Františkovy Lázně

-         Tran Ngoc Linh, 24. 10. 1983, Hazlov 94, 351 32 Hazlov

-         Dao Thi Lien, 14. 09. 1989, Dvořákova 2215/11, 350 02 Cheb

-         Nguyen Trung Thuc, 1.6.1971, Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30

-         Nong Thi Mai, 15.8.1974, Palackého 379/28, 702 00 Ostrava 2

-         Nguyen Xuan Tung, 20.8.1982, Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30

-         Nguyen Van Hai, 20.3.1973, Gebauerova 1002/39, 702 00 Ostrava 2,

-         Chu Tuan Anh, 11. března 1983, Císařská 150, 741 01 Nový Jičín 1,

-         Vu Thanh Hai, 03.10.1980, Masarykova 457, 798 27 Němčice nad Hanou

-         Thanh Nguyen Quoc, 28. 6. 1961, Krymská 110/10, 101 00 Praha 10

-         Thanh Ngo Ninh, 14. 4. 1968, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 4,

-         Duc Tho Nguyenovi, 10. 1. 1973, Chrást 81, 293 01 Mladá Boleslav,

-         Thi Mai Bui, 18.8.1988, Čs. legií 1798, 269 01 Rakovník

-         Van Minh Thai, 6.6.1986, Roztoky 15, 270 23 Křivoklát,

-         Tuan Chung Nguyen, 6.9.1962, Sekyře 1472, 269 01 Rakovník,

-         Duy Minh Nguyen, 23.1.1981, Poštovní 194, 269 01 Rakovník,

-         Nguyen Van Tran, 1.4.1984, 28.Října 850/19, 415 01 Teplice,

-         Thu Huong Nguyen, 15.02.1990, Revoluční 802/70, 400 01 Ústí nad Labem,

-         Nguyen Trung Kien, 3.11.1980, Moldava 89, 417 81 Moldava,

-         Nguyen Thi Hong, 24.10.1975, Teplická 105/2, 418 01 Bílina,

-         Nguyen Ngoc Nam, 26.6.1968, nám. Jiřího z Poděbrad 92/8, 419 01 Duchcov

-         Tran Thanh Hai, 24.2.1969, Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov a místem podnikání Březinova 1091, 432 01 Kadaň,

-         Bich Tran, 9.12.1963, Lípová 568, 431 51 Klášterec nad Ohří,

-         Tuyen Nguyen Ba, 6.5.1972, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,


Cập nhật 08.08.2016
Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

-         Thi Lan Nguyen, 10.12.1963, Sadová 570, 664 42 ModĜice

-         Thi Anh Nguyet Nguyen, 15.2.1988, Sušilovo nám. 421/45, 683 01 Rousínov,

-         Trong Thu Nguyen, 5.2.1986, E. Beneše 1551, 500 12 Hradec Králové

-         Quyet Thang Nguyen, 25.8.1960, Jeþná 864, 500 03 Hradec Králové

-         Bui Van Cuong, 27.7.1970, Bulharská 1424/27, 708 00 Ostrava 8

-         Nguyen Duc Thanh, 10.4.1984, J.Matuška 11/26, 700 30 Ostrava 30,

-         Tranová Thi Muoi, 16.7.1965, Poběžovická 1039/2, 148 00 Praha 414

-         Tran Dinh Long, 1.1.1974, Paskovská 125/123, 720 00 Ostrava 20,

-         Dang Phuong Thanh, 30.7.1962, A.Poledníka 24/1, 700 30 Ostrava 30,

-         Le The Dan, 24.9.1986, K Nadjezdu 115/3, 750 02 Přerov 2

-         Hoang Van Tuan, 24.04.1982, Žižkovo nám. 138/16, 796 01 ProstČjov 1,

-         Tran Van Thien, 10.10.1964, PodČbradovo námČstí 47, 539 01 Hlinsko,

-         Lam Tuyen Nguyen, 28. 03. 1984, hlavní 25/8, 182 00 Praha,

-         Hoa Duong Van, 28.10.1978, Smiřických 2, 250 83 Škvorec

-         Le Khac Van,  Dukelská 129, 441 01 Podbořany

-         Van Khanh Dong, 23.1.1988,  Dobrovského 384/4, 408 01 Rumburk,

-         Nguyen Thi Minh, 3.2.1984, Masarykova 922, 396 01 Humpolec,Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

-     

    Bui Quang Duc, 10.2.1987, návsi 20/8, 620 00 Brno

-         Pham Thanh Phuong, 20. 11. 1983, Cejl 523/59, 602 00 Brno

-         Phung Kien Cuong, 10. 7. 1977, Vranovská 470/57, 614 00 Brno

-         Kim Son Hua, 01.12.1967; Hazlov 67, 351 32 Hazlov

-         Huyen Nguyenová, 5.10.1987, Krkonošská 363, 468 41 Tanvald

-         Duc Trung Nguyen, 28.1.1988, U Vody 241/5, 460 07 Liberec 7,

-         Van Khien Nguyen, 4.8.1978, U Vody 241/5, 460 07 Liberec 7,

-         Le Thi Thu Huong, 18.08.1972, Letná 274, 471 24 MimoĖ

-         Vu Van Doan, 16.8.1973, Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30

-         Tran Quoc Trung, 23. 3. 1988, Šípková 489/30, 746 01 Opava 1

-         Van Soc Dinh, 13. 7. 1984, Hanusova 1537/1b, 140 00 Praha,

-         Do Thi Thu Hien, 1. 11. 1986, Bartoškova 1367/6, 14000 Praha 4,

-         Ngoc Thiep Doan, 5. 9. 1970, Rudé armády 211, 294 73 Brodce nad Jizerou

-         Van Son Phan, 10.9.1971, SekyĜe 1472, 269 01 Rakovník,


Cập nhật 26.06.2016

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

-         Nguyen Thi Cam, 14.9.1970 , Slovácká 254/24, 696 01 Rohatec

-         Tran Dang Thanh, 20.02.1958, Kopečku 265, 471 52 Sloup

-         Nguyen Thai Hoang, 2.9.1977, Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30,

-         Nguyen Duy Cuong, 5.10.1977, Demlova244/31, 719 00 Ostrava 19

-         Vu Van Dong, 6.5.1969, Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30

-         Hai Le Hoang, 05.08.1970, 28. Ĝíjna 848/22, 415 01 Teplice 1,

-         Thu Ha Nguyen, 15.2.1988, Evropská 540/12, 350 02 Cheb,

-         Nguyen Huu Dung, 01.08.1994, Zemská 417/17, 417 12 Proboštov,

-         Thang Nguyen Van, 20.6.1954, Břízami 5242, 430 04 Chomutov,

-         Pham Ngoc Anh, 6.7.1990, Rybniční 212, 417 04 Hrob,

-         Thi Thu Huong Duong, 28.9.1961, Hraniční 321, 417 31 Novosedlice,

-         Quoc Luan Ta, 17.3.1989, Rudolfova 74, 405 05 DČþín 5,

-         Long Vu Van, 9.6.1967, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec,

-         Luu Xuan Viet, 2.12.1987, Jankovcova 1193/31, 170 00 Praha,

-         Thi Huong Le, 6.7.1992, Kamenná 5111, 430 04 Chomutov,

-         Van Son Dao, 29.1.1975, Plzeňská 246/57, 150 00 Praha 5,

-         Xuan Nguyen Cao, 22.3.1977, Tržní 197/28, 405 02 DČþín 2,

-         Quy Don Le, Wolkerova 1226, 436 01 Litvínov,

-         Van Anh Pham, 5.10.1979, Dr.Františka Škrdleho 519/10, 286 01 ýáslav,

-         Van Huynh Vo, 4.3.1977, BČlá 21, 538 54 Luže

-         Nhu Quang Bui, 21.1.1984, Argentinská 868/5, 170 00 Praha,

-         Hung Ngo Quang, 28. 7. 1976, PĜístavní 1189/53, 170 00 Praha 7,

-         Nguyen Dang Ky, 5. 5. 1962, Frostova 341, 10900 Praha 111,

-         Son Tran Ngoc, 12. 2. 1971, Matúškova 801/15, 149 00 Praha 4,

-         Van Doan Le, Kpt. Jaroše 53/38, 434 01 Most,

-         Trong Ha Le, Sadová 284, 435 42 Litvínov 8,

-         Thi Dung Nguyen, 29.11.1996, VinaĜská 736/8, 400 01 Ústí nad Labem,

-         Tuyen Nguyen Ba, 6.5.1972, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,

-         Tuan Anh Nguyen, 24.4.1981, Myjavská 626/6, 196 00 Praha,

-         Thanh Tung Le, 20.8.1951, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,

-         Huu Vinh Nguyen, 30.8.1985, Generála Svobody 1722, 431 11 Jirkov,

-         Nguyen Thanh Hai, 7.7.1977, Dlouhá 190, 438 01 Žatec,

-         Nguyen Thi Thuy, 31.8.1975, Masarykova třída 306/164, 41501 Teplice ,

-         Hoang Kim Tu, 22.07.1957, Borku 1619, 431 11 Jirkov,

Cập nhật 16.06.2016

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

-         Phan Van Cuong, 4. 8. 1987, Prušánecká 4179/10, 628 00 Brno

-         Van Hoa Hoang, 3.2.1989, Dukelská tĜída 246/97, 614 00 Brno

-         Nguyen Duy Hai, 02.10.1988, Krymská 1598, 360 01 Karlovy Vary

-         Duy Hoang Van, 15. 8. 1989, Potůčky 61 362 35 Abertamy

-         Hung Dinh Viet, 8.3.1967, Jeþná 864, 500 03 Hradec Králové

-         Chu Tuan Anh, 11. bĜezna 1983, CísaĜská 150, 741 01 Nový Jiþín,

-         Tran Sy Khoa, 3. 7. 1972, Majerského 2048/3 , 14900 Praha 415,

-         Nguyen Dang Ky, 5. 5. 1962, Frostova 341, 10900 Praha 111,

-         Khanh Dinh Kim, 04. 11. 1984, Pitterova 2855/9, 130 00 Praha,

-         Quyet Nguyen Van, 22. 5. 1964, Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10

-         Phi Son Tran, 13. 07. 1975, Pražská 2927, 470 01 Česká Lípa,

Cập nhật 04.06.2016
Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

-         Hong Nguyen Thi, 30.7.1964, Skálova 435/1, 683 01 Rousínov,

-         Van Gioi Hoang, 12.7.1985, Hlavní třída 131/9 737 01 Český Těšín

-         Nguyen Cong Van, 26. 03. 1963, Zahradách 528/13, 180 00 Praha 8,

-         Khoan Pham Van, 10. 3. 1955, Lublaňská 694/32 120 00 Praha.

-         Viet Anh Pham, 18. 07. 1979, Bartoškova 1367/6, 140 00 Praha,

-         Tuoi Pham Thi, 13. 9. 1984, Žateckých 1211/14, 140 00 Praha

-         Nguyen Dang Ky, 5. 5. 1962, Frostova 341, 10900 Praha 111,

-         Nguyen Van Khoan, 27. 1. 1967, dolině 1515/1c, 10100 Praha 101,

-         Thi Ha Nguyen, 8.6.1980, Šípy - BČlbožice 15, 270 34 ýistá u Rakovníka,

-         Tuan Anh Nguyen, 14.12.1986, SekyĜe 1472, 269 01 Rakovník,

-         Van Hoang Pham, 8.4.1966, Palackého 73, 269 01 Rakovník,

-         Nguyen Duc Hau, 1.9.1973, kostela 76/18, 415 01 Teplice,

-         Xuan Truong Nguyen, 28.2.1986, Mládežnická 1642, 431 11 Jirkov,

-         Huu Luu Xuan, 20.8.1952, Marie Pujmanové 4043, 430 03 Chomutov,

-         Le Ngoc Dong, 15. 7. 1983, E. Filly 19, 439 07 Peruc,

-         Thai Minh Duc, 18.01.1985, Dukelská 1265/49, 430 01 Chomutov a místem podnikání KadaĖská 2251/14, 430 03 Chomutov,

-         Nguyen Huu Dung, 9.10.1974, Hůrka 1039, 530 02 Pardubice,

-         Nguyen Thanh Toan, 15.9.1987, Hradecká 278, 535 01 Přelouč,

-         Nguyen Thi Hang, 26.12.1994, Hůrka 1039, 530 02 Pardubice,

-         Nguyen Tran Suu, 10.1.1973, Hůrka 1039, 530 02 Pardubice,

-         Nguyen Van Tam, 2.2.1983, Pernštýnská 656, 533 41 Lázně Bohdaneč,

-         Nguyen Thi Nga, 29. 1. 1970, Petrohradská 36/892 , 10100 Praha 101,

-         Van Tuan Dang, 12. 05. 1969, Čimelická 957/1, 142 00 Praha,

-         Do Thi Thu Hien, 1. 11. 1986, Bartoškova 1367/6, 14000 Praha 4,

-         Do Lap Phong, 22.04.1988, Politických vězňů 413, 280 02 Kolín 2,

-         Doan Van Trinh, 10.3.1959, Poštovní 194, 269 01 Rakovník,

-         Thi Kim Chi Dau, 20.11.1981, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 4,

-         Doan Van Trinh, 10.3.1959, Poštovní 194, 269 01 Rakovník,

-         Nguyen Huu Dung, 01.08.1994, IČ 011 68 916, Zemská 417/17, 417 12 Proboštov,

-         Hai Nguyen Xuan, 3.7.1959, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,

-         Thang Nguyen Van, 20.6.1954, podnikání Pod Břízami 5242, 430 04 Chomutov,

-         Duong Nguyen Dinh, 28.10.1948, Písečná 5065, 430 04 Chomutov,

-         Lap Nguyen Cong, 20.10.1960, Bělohorská 3103/14, 430 01 Chomutov,

-         Nguyen Thi Lan, 2.3.1967, libušské sokolovny 353/16, 142 00 Praha 411,

-         Nguyen Quoc Khanh, 1.10.1963, Kollárova 1025/3, 415 01 Teplice,

-         Hua Ninh Thanh, 2.2.1984, Hradišťská 312, 687 25 Hluk,

-         Ha Tai Cuong, 9.3.1984, Mariánské náměstí 1247, 686 01 Uherské HradištěCập nhật 10.05.2016
Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
  

-         Phuong Vu Lan, 25.8.1987, Fintajslova 1980/20, 690 02 Bĝeclav

-         Dao Thi Thang, 15.01.1951, Ladech 121, 149 00 Praha,

-         Chung Nguyen Thai, 11.6.1961, Donínská 97, 463 34 Hrádek nad Nisou,

-         Loc Xuan Loc Vu, 5.2.1962, Palackého 1945/23, 750 02 Přerov

-         Thoa Nguyen Thi, 10. 02. 1972, Hnězdenská 767/4a, 181 00 Praha,

-         Van Bac Tran, 06. 03. 1976, Dismanova 2624/4, 158 00 Praha 5,

-         Le Van Hue, 16. 12. 1950, Edisonova 189, 10900 Praha 111,

-         Thi Trinh Pham, 6.6.1975, Sídlišti 386, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem,

-         Phan Van Duong, 19.11.1986, Březová 1432/25, 419 01 Duchcov

-         Pham Xuan Truong, 20.8.1966, Žitná 599/95, 664 48 Moravany u Brna ,

-         Van Vuong Dang,  Hamerská 291, 435 42 Litvínov 8,

-         Nguyen Viet Tuan, 14.2.1964,  PČnkavce 489, 417 12 Proboštov

-         Nguyen Quoc Tuan, 29.8.1954, Pod hvČzdárnou 225/2, 415 01 Teplice,

-         Nguyen Huu Sy, 3.9.1972, kpt.Jaroše 141/42, 417 12 Proboštov,

-         Nguyen Hong Manh, 19.5.1970, Körnerova 451/3, 602 00 Brno,

-         Nguyen Van Toan, 19.5.1972, Moldava 130, 417 81 Moldava,

-         Pham Van HUng, 10.9.1986,  KonČvova 2501, 130 00 Praha 3 ,

-         Tuan Khanh Nguyen, 23.2.1961, VČtrná 2727/32, 400 11 Ústí nad Labem

-         Dang Vinh Nguyen, 20.12.1980, Sochorcova 795, 686 03 Staré MČsto,

-         Kim Anh Nguyen, 12.12.1971, Štefánikova 296/37, 150 00 Praha 5,


Cập nhật 26.04.2016
Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

 

-         Tran Thi Tuyet Mai, 31.7.1970, Svobody 787/4, 690 02 Bĝeclav

-         Tran Dinh Dong, 9.4.1980 , Svobody 787/4, 690 02 Bĝeclav

-         Muoi Dao Xuan, 20.11.1964, BĜezinova 67, 471 24 MimoĖ,

-         Nguyen Thanh Tai, 30. kvČtna 1956, 1. máje 232/9, 742 35 Odry,

-         Ninh Van Phuoc, 07. záĜí 1985, Teplická 25/166, 405 02 DČþín,

-         Nguyen Huu Tuan, 9. 1. 1978, Boženy NČmcové 1802/3, 669 02 Znojmo

-         Vu Thi Bich Ngoc, 14.11.1972, Paskovská 125/123, 720 00 Ostrava 20

-         Lam Tuyen Nguyen, 28. 03. 1984, hlavní 25/8, 182 00 Praha,

-         Duc Nam Nguyen, 15. 12. 1986, Braunerova 512/28, 180 00 Praha,

-         Nguyen Van Khoan, 27. 1. 1967, dolině 1515/1c, 10100 Praha 101,

-         Nguyen Van Bat, 16. 4. 1960, Primaskou 1028/30, 10000 Praha 10,

-         Nguyen Dang Ky, 5. 5. 1962, Frostova 341, 10900 Praha 111,

-         Nguyen Van Khoan, 27. 1. 1967, V dolině 1515/1c, 10100 Praha 101,

-         Nga Nguyen Thi, 29. 1. 1970, Petrohradská 892/36, 101 00 Praha 101,

-         Tiet Bui Van, 13. 3. 1973, Lojovická 715/41, 142 00 Praha 4,

-         Tran Dinh Anh, 15.10.1970, Velká Hradební 20/68, 400 01 Ústí nad Labem,

-         Van Lan Nguyen, 4.2.1957, Belikovova 1809/7, 700 30 Ostrava,

-         Ho Thi Hoa Sen, 01.01.1963, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,


Cập nhật 01.04.2016
Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:  

 

-         Ngo Tuan Anh, 1980, PĜtþní 127/20, 602 00 Brno
-         Tran Xuan Tung, 1983, Holzova 1817/2a, 628 00 Brno 28
-         Tien Trinh Ngoc, 19.5.1976, K Bytovkám 249, 463 34 Hrádek nad Nisou,
-         Nguyen Thanh Tai, 30. kvČtna 1956, 1. máje 232/9, 742 35 Odry,
-         Ninh Van Phuoc, 07. záĜí 1985, Teplická 25/166, 405 02 DČþín,
-         Le Trong Binh, 20.03.1978, Masarykovo námČstí 14, 753 01 Hranice,
-         Thanh Cong Quach, 19. 3. 1984, Cedrová 942/15, 198 00 Praha 9,
-         Nguyen Trung Kien, 2. 9. 1979, Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4,
-         Le Van Hue, 16. 12. 1950, Edisonova 189, 10900 Praha 111,
-         Do Thi Hanh, 31.7. 1964, Golfová 903/2, 10200 Praha 102,
-         Nguyen Xuan Hoat, 10.4.1963, Pražská 112, 418 01 Bílina,
-         Nguyen Thi Sau, 18.3.1970, Revoluþní 54/25, 430 01 Chomutov a místem podnikání KadaĖská 2257, 430 03 Chomutov Iý 63743841,
-         Le Ngoc Dong, 15. 7. 1983, námČstí E. Filly 19, 439 07 Peruc,
-         Nguyen Dinh Huy, 13.7.1984, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,
-         Trinh The Hien, 1958, KĜenová 274/75, 602 00 Brno 2
-         Nguyen Thi Thu Ha, 1986, Elplova 2065/2, 628 00 Brno
-         Pham Khac Khanh, 29.11.1973, Panská 480, 696 62 Strážnice
-         Nguyen Thanh Tai, 30. kvČtna 1956, 1. máje 232/9, 742 35 Odry,
-         Ninh Van Phuoc, 07. záĜí 1985, Teplická 25/166, 405 02 DČþín,
-         Quang Dung Nguyen, 19. srpen 1964, Komenského 315, 742 01 Suchdol nad Odrou,
-         Nguyen Quynh Lam, 10. 3. 1970, Antonína Sovy 1242/4, 747 05 Opava 5
-         Nguyen Huu Long, 16.6.1970, Cihelní 2588/87, 702 00 Ostrava 2,
-         Nguyen Van Hien, 8.11.1976, A.Poledníka 24/1, 700 30 Ostrava 30,
-         Nguyen Van Ky, 25.5.1969, StarobČlská 461/103, 700 30 Ostrava 30
-         Pham Dinh Kien, 8.3.1977, Jugoslávská 2810/25, 700 30 Ostrava 30,
-         Ha Guang Duc, 13.3.1986, B.ýetyny 933/8, 700 30 Ostrava 30
-         Nhu Quang Bui, 21. 10. 1984, Argentinská 868/5, 170 00 Praha,
-         Ho Huan Nguyen, 1. 7. 1970, Argentinská 868/5, 170 00 Praha
-         Van Duong Vu, 27.2.1972, Maršovická 181, 468 01 Jablonec nad Nisou,
-         Van My Dinh, 16.1.1962, Pod BĜízami 5242, 430 04 Chomutov
-         Thanh Hai Nguyen, 7.7.1977, Dlouhá 190, 438 01 Žatec,
-         Le Ngoc Dong, 15. 7. 1983, námČstí E. Filly 19, 439 07 Peruc,
-         Nguyen Quoc Khanh, 1.10.1963, Kollárova 1025/3, 415 01 Teplice,

Cập nhật 08.03.2016

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-   
      Tran Thi Tuyet Mai, 31.7.1970, Svobody 764/7, 690 02 Břeclav 2
-         Tran Dinh Dong, 9.4.1980, Svobody 787/4, 690 02 Břeclav 2
-         Vu Van Phu , 15.12.1961, Svatoplukova 798/1, 690 02 Břeclav 2
-         Vu Lan Phuong , 25.8.1987, Fintajslova 1980/20, 690 02 Břeclav 2
-         Tong Thi Ngoc Mai, 9.6.1977, Revoluþní 413/18, 696 01 Rohatec
-         Dinh Thang Tran, 5.8.1976; Okružní 1344/29, 352 01 Aš
-         Thi Bich Dinh, 30.1.1980; Svobody 257/47, 350 02 Cheb
-         Van Dong Tran, 28.2.1980; V Zahradách 1222/22, 350 02 Cheb
-         Thi To Ly Lan Nguyen, 10.5.1966; DyleĖská 695/9, 353 01 Mariánské LáznČ
-         Van Dung Nguyen, 28.8.1978; Lipová 24, 350 02 Lipová
-         Luan Tran Thanh, 20.2.1981; Palackého 1309/34, 350 02 Cheb
-         Cong Phan Dinh, 15.12.1957; Mánesova 428/21, 350 02 Cheb
-         Quang Cuong Nguyen, 17.6.1978; Lipová 24, 350 02 Lipová
-         Thanh Mai Tran, 4.1.1980; Hlavní 396/40, 352 01 Aš
-         Huong Nguyen Thi, 18.9.1977; PobĜežní 1968/1, 350 02 Cheb
-         Tuan Nguyen Ngoc, 13.11.1961; Komenského 536/28, 350 02 Cheb
-         Van Chinh Tran, 30.6.1976; Lesní 1497/58, 350 02 Cheb
-         Tuan Duc Nguyen, 23.11.1978; Dolní Paseky 116, 352 01 Aš 1
-         Cuong Nguyen Duc, 8.5.1972; Svobody 73/28, 350 02 Cheb
-         Thú Le Thi, 11.10.1967, PodČbrad 148, 508 01 HoĜice
-         Chung Nguyen Thai, 11.6.1961, Donínská 97, 463 34 Hrádek nad Nisou,
-         Tran Van Tam, 10. 11. 1961, Palackého 1945/23, 750 02 Pĝerov
-         Loc Xuan Vu, 5.2.1962, Palackého 1945/23, 750 02 PĜerov 2
-         Nguyen Thi Kim Anh, 4. 3. 1983, Goldscheiderova 2882/9, 301 00 PlzeĖ,
-         Van Hai Pham, 16. 3. 1985, Lublaňská 694/32, 120 00 Praha 2,
-         Thanh Tuyen Pham, 9. 8. 1988, Hurbanova 1305/11, 142 00 Praha 4,
-         Tran Thi Vien, 08. 05. 1974, Lamačova 909/25, 152 00 Praha 55
-         Dan Pham Van, 15. 01. 1982, Ladech 121, 140 00 Praha 4,
-         Van Tuyen Pham, 17. 9. 1975, Královická 1616/31,100 00 Praha 10,
-         Long Nguyen Xuan, 12. 2. 1976, Borovíčku 122/10, 148 00 Praha 4,
-         Khan Tran Sy, 22. 2. 1985, Smotlachova 582/2, 142 00 Praha 8,
-         Mai Luong Ngoc, 16.3.1956, Vrchlického 4, 270 34 ýistá u Rakovníka,
-         Chi Thanh Nguyen, 6.4.1964, SekyĜe 1472, 269 01 Rakovník,
-         Van Lan Nguyen, 4.2.1957, Belikovova 1809/7, 700 30 Ostrava,
-         Thi Thu Huyen Tran, 25.11.1985, podnikání Mládežnická 1642, 431 11 Jirkov,
-         Thi Nhat Tran, 6.12.1961, Bezruþova 519/8, 293 01 Mladá Boleslav,
-         Nguyen Van Viet, 1.2.1980, Moldava 130, 417 81 Moldava,
-         Nguyen Van Toan, 19.5.1972, Moldava 130, 417 81 Moldava,
-         Nguyen Van Duc, 12.2.1956, Moldava 130, 417 81 Moldava,
-         Nguyen Quoc Tuan, 29.8.1954, Pod hvČzdárnou 225/2, 415 01 Teplice,
-         Pham Quang Hao, 6.11.1977, Kocínce 2139, 160 00 Praha 6,
-         Anh Son Hoang, 22.2.1971, 403 37 Petrovice
-         Thi Hai Thuy Tran, 9.2.1979, Revoluþní 35, 431 41 Údlice,
-         Long Tran Ngoc, 1.10.1971, Píseþná 5027, 430 04 Chomutov
-         Phung Van Tien, 1.2.1984, Jaroše 54, 432 01 KadaĖ,
-         Tran Huu Lap, 2.4.1965, VČtrná 2718/12, 400 11 Ústí nad Labem,
-         Nguyen Hong Manh, 19.5.1970, Körnerova 451/3, 602 00 Brno,
-         Kieu Nguyen Thi, 6.8.1970, Krušnohorská 231/9, 417 01 Dubí,
-         Hoang Linh Pham, 30.1.1958, Pod Školou 244, 415 01 Teplice1,
-         Quang Pham Van, 4.3.1950, Moldava 130, 417 81 Moldava,
-         Pham Van Kim, 10.3.1973, Masarykova tĜ. 451/20, 415 01 Teplice 1,
-         Ngoc Bui Thi, 25.7.1968, Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín,
Trinh The Hien, 1958, KĜenová 274/75, 602 00 Brno 2
-         Trinh Xuan Diu, 1978, Cejl 523/59, 602 00 Brno 2
-         Nguyen Trong Thu, E. Beneše 1551, 500 12 Hradec Králové
-         Nguyen Quyet Thang, Komenského 45, 417 42 Krupka
-         Nga Nguyen Thi, 17.10.1985,  Seifertova 474, 506 01 Jiþín,
-         Nguyen Thanh Tai, 30. kvČtna 1956, 1. máje 232/9, 742 35 Odry,
-         Ninh Van Phuoc, 07. záĜí 1985, Teplická 25/166, 405 02 DČþín,
-         Pham Thi Minh Thu, 23.4.1975, Nádražní 2924/73, 702 00 Ostrava 2
-         Thi Mai Nguyen, 10.6.1972, NámČstí 16, 751 14 Dĝevohostice
-         Trong Khai Tran, 4. 1. 1977, BratrancĤ Veverkových 646, 530 02 Pardubice,
-         Cong Trung Tran, 12. 2. 1985, Hronovická 498, 530 02 Pardubice,
-         Khanh Kien Tran, 13. 2. 1987, Pernštýnská 656, 534 01 LáznČ Bohdaneþ,
-         Duc Trung Trinh, 22. 3. 1983, BratrancĤ Veverkových 646, 530 02 Pardubice
-         Vu Anh Minh, 19. 3. 1981, HĤrka 1039, 530 02 Pardubice,
-         Vu Van Nam, 24. 5. 1974, Pardubická 824, 535 01 PĜelouþ,
-         Tang Vu Van, 15. 7. 1967, Sulická 459/11, 142 00 Praha 4,
-         Thanh Hanh Dong, 5.5.1971,  Šípy – BČlbožice 15, 270 34 ýistá u Rakovníka,
-         Hao The Nguyen, 22.1.1991, Poštovní 194, 269 01 Rakovník,
-         Sy Thuong Bui, 8.9.1969, V Lukách 2168, 269 01 Rakovník,
-         Trinh Doan Van, 10.3.1959,  Poštovní 194, 269 01 Rakovník,
-         Pham Van Hung, 10.9.1986,  KonČvova 2501, 130 00 Praha 3
-         Pham Van Truong, 22.10.1981,  Mjr. Frymla 619, 293 01 Mladá Boleslav 1,
-         Nguyen Van Toan, 19.5.1972, Moldava 130, 417 81 Moldava,
-         Van Duong Vu, 27.2.1972,  Maršovická 181, 468 01 Jablonec nad Nisou,
-         Nguyen Xuan Hoat, 10.4.1953, Pražská 112, 41801 Bílina,
-         Tuan Khanh Nguyen, 23.2.1961, VČtrná 2727/32, 400 11 Ústí nad Labem,
-         Nguyen Van Trung, 8.4.1973,, Pod Oborou 341/17, 757 01 Valašské MeziĜtþí,
-         Nguyen Van Trung, 10.2.2016, Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín 1,
-         Nguyen Van Trung, 8.4.1973, Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín 1,

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
Cập nhật 10.02.2016

        Ngo Tuan Anh,1980, 3Ĝtþní 127/20, 602 00 Brno
-         Tran Xuan Tung, 1983, Holzova 1817/2a, 628 00 Brno 28
-         Tuan Anh Nguyen, 1.9.1983;Hazlov 160, 351 32 Hazlov
-         Bach Khoa Nguyen, 31.10.1968;Třebízského 2247/2, 350 02 Cheb
-         Thanh Bui Nang, 26.4.1956; Lesní 67/16, 351 01 Františkovy Lázně
-         Vinh Nguyen Tuan, 25.6.1976;Konečná 195/4, 351 01 Františkovy Lázně
-         Vu Quang Chung, 08.04.1976, Nádražní 212, 463 31 Chrastava,
-         Tien Trinh Ngoc, 19.5.1976, K Bytovkám 249, 463 34 Hrádek nad Nisou,
-         Thi Ngu Nguyen,15.8.1973, Mlýnská 319/9, 460 01 Liberec 1,
-         Binh Nguyen Thi, 10.2.1955, Ruprechtická 579/57, 460 01 Liberec 1,
-         Thi Thanh Nguyen, 30.10.1969, DrahoĖovského 83, 512 63 Rovensko
-         Thuy Ngo Thi, 14. 8. 1963, Stiborova 13, 779 00 Olomouc
-         Trung Kien Nguyen, 4. 2. 1978, Kyselovská 463/7a, 783 01 Olomouc
-         Nguyen Thi Kim Thai, 5.9.1963, Vyhlídalova 249/35, 713 00 Ostrava 13,
-         Nguyen Van Thinh, 20.6.1967, Sokolská tĜ.2657/3, 702 00 Ostrava 2,
-         Thanh Hien Le, 28.3.1978, Armádní 1241, Rokycany t.þ. neznámého pobytu
-         Nguyen Thi Hien, 5. 8. 1977, skládky 958/3, 190 00 Praha 9,
-         Quang Hung Ngo, 28. 7. 1976, PĜístavní 1189/53, 170 00 Praha 7
-         Le Van Hua, 19. 5. 1969, Petýrkova 1991/26, 148 00 Praha 414,
-         Thanh Huong Le, 4. 1. 1970, Smotlachova 582/2, 142 00 Praha 4,
-         Hoang Van Phuc, 10. 5. 1985, Malý Koloredov 2281, 738 01 Frýdek-Místek,
-         Pham Xuan Thin, 13. 2. 1977, Nymburk, Dlouhá tĜída 135/2,
-         Pham Van Dang, 15.8.1981, NábĜeží 408, 431 11 Jirkov,
-         Hoang Phuong Nguyen, 14.12.1977, Vašatova 254, 272 01 Kladno,
-         Pham Hong Thuy, 26.6.1978, Alešova 39, 431 11 Jirkov,
-         Nguyen Thi Chinh, 27.12.1976, Osecká 329/8, 419 01 Duchcov,
-         Nguyen Manh Cuong, 10.8.1981, Borová 5154, 430 04
-         Vuong Son,10.11.1960, Moldava 130, 417 81 Moldava,
-         Dau Xuan Chung, 11.09.1971, Vlþnovská 4181/14, 628 00 Brno,
-         Van Thiet Nguyen, 18.2.1969, PastýĜská 778, 688 01 Uherský Brod,
-         Tuyet Hong Nguyen, 20.12.1984, VČtrná 1564, 688 01 Uherský Brod,
-         Duc Hong Nguyen, 5.11.1970, Vazová 2513, 688 01 Uherský Brod,
-         Tranová Thi Thanh, Liškovci 1074, 702 00 Ostrava PĜívoz,
-         Hong Linh Nguyen, 1965, Palackého tĜída 1111/53, 61200 Brno
-         van Tam Nguyen, 4.12.1986, Atletická 1999, 356 01 Sokolov
-         Van Cuong Nguyen, 9.11.1958; ýapkova 862/29, 350 02 Cheb
-         Thi Hoang Yen Le, 26.4.1983; PĜátelství 2048/6, 350 02 Cheb
-         Thi Bich Dinh, 30.1.1980; Svobody 257/47, 350 02 Cheb
-         Thi Huong Dinh, 25.6.1967; Vackovec 27, 351 34 Plesná
-         Nguyen Van Tuan, 01. Ĝíjna 1970, Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek 1,
-         Thi Doan Nguyen, 24. 2. 1983, Fialova 2732/2, 787 01 Šumperk,
-         Tran Thi Vien, 08. 05. 1974, Lamačova 909/25, 152 00 Praha 55
-         Thanh Thang Le, 29. 02. 1988, Plzeňská 246/57, 150 00 Praha 5,
-         Nguyen Tai Lam, 08. 01. 1985, Davídkova 684/54, 182 00 Praha 8,
-         Hien Do Thi Thu, 1.11.1986, Bartoškova 1367/6, 140 00 Praha 4,
-         Ngoc Lam Dinh, 15. 3. 1977, Velkobrodská 1188, 198 00 Praha 9,
-         Dang Minh Ngoc, 5.1.1962, Oblouková 943/38, 101 00 Praha 101,
-         Giap Van Nguyen, 15. 08. 1974, Sluneční náměstí 2561/3, 158 00 Praha 5
-         Vo Dai Toan, 28.12.1960, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,
-         Them Tran Van, 20.12.1947, Riegrova 1016/13, 405 02 DČþín 2,
-         Hai Nguyen Xuan, 3.7.1959, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem a místem podnikání SpoĜická 3796/41, 430 01 Chomutov,
-         Viet Minh Le, 16.3.1952, Ruská 6/147, 417 01 Dubí u Teplic 1,
-         Thang Nguyen Van, 20.6.1954, Pod Břízami 5242, 430 04 Chomutov,
-         Duong Nguyen Dinh, 28.10.1948, Písečná 5065, 430 04 Chomutov,
-         Lap Nguyen Cong, 20.10.1960, Bělohorská 3103/14, 430 01 Chomutov,
-         Huu Luu Xuan, 20.8.1952, Marie Pujmanové 4043, 430 03 Chomutov,
-         Dangová Thi Lien, 12.10.1972, Školní námČstí 3, 417 52 Hostomice nad Bílinou,

Cập nhật 21.01.2016

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-          Phan Thanh Cao, 1985, TĜídaýs. armády 580, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
-          Nguyen Van Thanh, 1987, ýernoviþky 799/41, 627 00 Brno 27
-          Nguyen Van Dieu, 1970, Körnerova 451/3, 602 00 Brno 2
-          Phan Van Hanh, 1988, Královopolská 769/58, 616 00 Brno 16
-          Vu Lan Phuong , 25.8.1987, Fintajslova 1980/20, 690 02 Břeclav 2
-          Tran Dinh Dong, 9.4.1980, Svobody 787/4, 690 02 Břeclav 2
-          Tran Thi Tuyet Mai, 31.7.1970, Svobody 764/7, 690 02 Břeclav 2
-          Vu Van Phu , 15.12.1961, Svatoplukova 798/1, 690 02 Břeclav 2
-          Van Nguyen Pham, 3.2.1980; Jungmannova 1245/17, 350 02 Cheb
-          Van Hieu Hoang, 18.9.1986; Svobody 73/28, 350 02 Cheb
-          Van Cuong Tang, 8.1.1972; Sadová 1733/6, 350 02 Cheb
-          Tuyen Dao Nguyen, 17.11.1960; Pichlova 2564, 530 02 Pardubice
-          Quang Trung Le, 14.4.1989; Komenského 536/28, 350 02 Cheb
-          Phuong Nguyen Duy, 13.4.1986; Komenského 536/28, 350 02 Cheb
-          Huy Nghiem Tran,  3.4.1966; Dvořákova 2182/22, 350 02 Cheb
-          Ba Kien Chu, 2.10.1987; Americká 442/19, 353 01 Mariánské Lázně
-          Vu Dinh Thu, 10.10.1966, Jáchymov 29, 471 29 Brniště
-          Nguyen Van Hai, 19.5.1976, Starokdyňská 394, 345 06 Kdyně
-          Nguyen Binh Quang, 7.5.1989, Čimelická 959/5, 142 00 Praha 411,
-          Tran Thanh Binh, 10.7.1961, Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30,
-          Tran Thi Phan, 30.10.1970, Liškovci 1074/6, 702 00 Ostrava 2,
-          Le Trong Binh, 20.3.1978, Masarykovo nám. 14, 75301 Hranice 1
-          Van Toan Vu, 21.2.1987, KĜížkovského 52/4, 751 31 KromČĜíž
-          Nguyen Duy Cuong, 19.9.1988, Borská 1045/40, 301 00 Plzeň,
-          Nguyen Thi Kim Anh, 4. 3. 1983, Goldscheiderova 2882/9, 301 00 Plzeň
-          Quyet Le Van, 20. 3. 1962, Bachova 1584/20, 149 00 Praha 415,
-          Quang Le Khac, 19.5.1961, Břehu 143/16, 102 00 Praha 102,
-          Thi Kim Dung Nguyen, 25. 9. 1970, Veletržní 926/10, 170 00 Praha 7,
-          Quyet Nguyen Van, 22. 5 1964, Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10,
-          Sy Khoa Tran, 3. 7. 1972, Majerského 2048/3, 149 00 Praha 4
-          Nguyen Thi Nga, 29. 1. 1970, 101 00 Praha 10,
-          Thi Ha Nguyen, 5. 8. 1960, úlehli 1258/5, 141 00 Praha 41,
-          Ngo Van Nang, 6. 8. 1983, Husníkovaa 2085/20, 158 00 Praha 5
-          Ngoc Can Nguyen, 20.10.1969, Dřísy 278, 277 14 Dřísy
-          Tuan Tran Anh, 21.9.1972, Gen. Fr. Moravce 55 286 01 ýáslav
-          Loc Pham Viet, 13.8.1977, ZdeĖka ŠtČpánka 1940, 269 01 Rakovník,
-          Mai Luong Ngoc, 16.3.1956, NámČstí Jar. Vrchlického 4, 270 34 Nové Strašecí,
-          Thi He Nguyen, 6.4.1974, Roztoky 15, 270 23 KĜivoklát,
-          Van Duoc Nguyen, 16.3.1973, Roztoky 15, 270 23 KĜivoklát,
-          Thi Yen Nguyen, 26.7.1981, Roztoky 15, 270 23 KĜivoklát,
-          Le Ngoc Dong, 15. 7. 1983, námČstí E. Filly 19, 439 07 Peruc,
-          Doan Minh Luontg, 21.8.1956, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
-          Dang Co Tran, 10.2.1971, podnikání Palackého 4277, 430 01 Chomutov
-          Doan Thi Hang, 15.9.1965, Spartakiádní 272/19, 400 10 Ústí nad Labem
-          Do Van Thuong, 8.8.1984, Spartakiádní 272/19, 400 10 Ústí nad Labem
-          Nguyen Van Luu, Nám. E. Filly 19, 439 07 Peruc
-          Nguyen Hoang Giang; 25.12.1972; DvoĜisko 1219, 565 01 ChoceĖ 1
-          Nguyen Thi Anh, 03.01.1983, Rolavská 180/30 360 17 Karlovy Vary
-          Quang Viet Dinh, 25.12.1989, námČstí Republiky 178, 472 01 Doksy
-          Cong Hai Nguyen, 7. 9. 1986, Václava Klementa 846, 293 01 Mladá Boleslav,
-          Nguyen Trong Du, 17. 1. 1968, Nymburk, Palackého tĜída 118/21,
-          Thi Sau Nguyen, 18.3.1970, Revoluční 54/25, 430 01 Chomutov,
-          Quoc Tuan Nguyen, 29.8.1954, Pod hvČzdárnou 225/2, 415 01 Teplice,
-          Hoang Van Tien, 22.12.1970, osecká 329/8, 419 01 Duchcov,
-          Dien Dien Bach Dinh, 15.04. 1967, Náměstí TGM 20, 534 01 Holice v Čechách
-          Tuan Le Quoc, 14.7.1970, Sochorcova 315, 686 03 Staré Město,
-          Nguyen Anh Dung, 1981, Dukelská tĜída 246/97, 614 00 Brno 14
-          Phung Loan Phuong, 11.9.1956, Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha 2,
-          Bui Thi Minh, 13.6.1979, Hulvácká 2497/8, 700 30 Ostrava 30
-          Hoang Ngoc Duc, 2.5.1991, Petroncova 1942/8, 700 30 Ostrava 30,
-          Tran Thi Vien, 8. 5. 1974, Lamačova 909/25, 152 00 Praha 5,
-          Van Rien Tang, 2. 12. 1969, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 411,
-          Thi Dung Pham, 6. 12. 1978, K Lukám 648/10, 142 00 Praha 4,
-          Thi Thu Spathe Nguyen, 20. 12. 1975, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 4,
-          Van Dai Le, 15. 5. 1975, Argentinská 868/5, 170 00 Praha 7,
-          Khoan Nguyen Van, 27. 1. 1967, V dolině 1515/1c, 101 00 Praha 10,
-          Bat Nguyen Van, 16. 4. 1960, Primaskou 1028/30, 100 00 Praha 4,
-          Tien Dong Van, 1. 12. 1958, Vojtěšská 242/7, 110 00 Praha 1
-          Anh Tu Le, 26. 9. 1990, Argentinská 868/5, 170 00 Praha 7,
-          Ngoc Hieu Le, 22. 4. 1988, Jílovská 404/4, 142 00 Praha 4,

Cập nhật 24.12.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-          Dinh Hung Tran, 1988, Dukelská tĜída 246/97, 614 00 Brno 14
-          Dang Thi Thanh Yen, 21. února 1984, 5. kvČtna 98/7, 741 01 Nový Jiþín 1,
-          Dinh Van Hung, 05. kvČtna 1986 , 5.kvČtna 98/7, 741 01 Nový Jiþín 1,
-          Hoang Anh, 17, 1986, trvale bytem Francouzská 1303/3, 742 21 KopĜivnice 1,
-          Le Binh Trong, 20.3.1978, Masarykovo nám. 14, 753 01 Hranice 1
-          Huong Giang Nguyen, 30. 1. 1985, Libušská 352/134, 142 00 Praha 4
-          Huong Le Thi Minh, 5. 8. 1962, Pod Slovany 1888/12, 128 00 Praha 2
-          Ngoc Ninh Tran, 24. 02. 1981, Stejskalova 148/2, 180 00 Praha,
-          Phan Quy Binh, 09. listopadu 1954, Žižkova 383, 742 58 Příbor,
-          Pham Duc Hien, 30.4.1990, J.Maluchy 44/12, 700 30 Ostrava 30,
-          Pham Van Dat, 28.8.1980, Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30
-          Ngoc Ninh Tran, 24. 02. 1981, Stejskalova 148/2, 180 00 Praha
-          Quang Nhan Ta, 19. 9. 1973, Veletržní 10/926, 170 00 Praha 7,
-          Diep Nguyen Hong, 11. 4. 1986, Zbudovská 768/17, 142 00 Praha 411,
-          Thi Bich Thuy Tran, 12. 3. 1963, Petýrkova 1962/17, 140 00 Praha 4,
-          Tring Ding Nguyen, 6. 3. 1987, Augustinova 2063/16, 149 00 Praha 4,
-          Duong Ngoc Phi, 15. 5. 1985, Táboritská 611/81, 130 00 Praha 3,
-          Do Quan Huy, 22. 5. 1989, Hanusova 1537/1, 140 00 Praha 4,
-          Van Dung Nguyen, 17. 7. 1982, Viklefova 1723/3, 130 00 Praha 3,
-          Nguyen Thi Van, 1989, VítČzslavy Kaprálové 906/22, 618 00 Brno 18
-          Le Minh Duc, 23. 8. 1983, Schnirchova 1449/19, 17000 Praha 7,
-          Son Tran Ngoc, 12. 2. 1971, Matúškova 801/15, 149 00 Praha 4,
-          Huy Do Quang, 22. 5. 1989, Hanusova 1537/1, 140 00 Praha 4
-          Xuan Long Nguyen, 12. 2. 1976, K Borovičku 112/10, 148 00 Praha 4,
-          Thi Dau Nguyen, 20. 4. 1957, Pod Stárkou 150/17, 140 00 Praha 4,
-          Duy Tran Quang, 17. 5. 1987, Pod Haltýřem 1497/11, 148 00 Praha 8,
-          Van Chinh Pham, 2. 11. 1969, Strážní 1946/10, 130 00 Praha 3,

Cập nhật 17.11.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-          Nguyen Xuan Truong, 1983, Šromova 490/20, 643 00 Brno 43
-          Nguyen Xuan Thiem, 1970, Jedovnická 2347/6, 628 00 Brno 28
-          Nguyen Xuan Luong, 1969, MaĜákova 278, 570 01 Litomyšl
-          Nguyen Viet Son, 1959, Olomoucká 584/96, 618 00 Brno 18
-          Nguyen Van Viet, 1983, Körnerova 3, 602 00 Brno 2
-          Tran Quoc Trung, 23.03.1988, Šípková 489/30, 746 01 Opava 1
-          Tran Van Thang, 07. kvČtna 1975, Svatopluka ýecha 1367/12, 101 00 Praha 101,
-          Nguyen Xuan Thang, 01. prosince 1984, Kosatcová 1320/22, 106 00 Praha,
-          Quang Minh Chu, 6.4.1984, U Staré pošty 45, 738 01 FrýdekMístek,
-          Nguyen Van Toan, 5. 12. 1972, Šípková 489/30, 746 01 Opava
-          Nguyen Thi Thoa, 6. 3. 1977, Liliová 414/12, 746 01 Opava
-          Minh Tuan Nguyen, 29.10.1980, Sadová 876/1, 790 01 Jeseník, místo odnikání Sadová 876/1, 790 01 Jeseník,
-          Le Hong Son, 26.3.1975, ýechova 1692/12, 750 02 PĜerov 2
-          Van Dinh Dang, 20. 8. 1988, Zbudovská 765/11, 142 00 Praha 4,
-          Trong Tuan Vo, 6. 1. 1968, Smotlachova 582/2, 142 00 Praha 411,
-          Thi Tai Nguyen, 4. 2. 1960, Argentinská 868/5, 170 00 Praha 7,
-          Thi Thuy Nguyen, 18. 9. 1963, Argentinská 868/5, 170 00 Praha 7,
-          Quang Hung Ngo, 28. 7. 1976, Přístavní 1189/53, 170 00 Praha 7,
-          Thi Tuyet Chinh Tran, 30. 10. 1990, Legerova 1822/43, 120 00 Praha 2,
-          Phi Son Tran, 13. 7. 1975, Kupeckého 762/7, 149 00 Praha 4,
-          Thi Nguyet Vu, 29. 12. 1977,  Miroslava Hajna 740/2, 199 00 Praha 9 - Letňany,
-          Thi Ha Nguyen, 5. 8. 1960, Na úlehli 1258/5, 141 00 Praha 41,
-          Huu Phuc Luu, 31. 1. 1990, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 411,
-          Bich Thuy Hoang, 28. 1. 1995, V Koutě 986/34, 142 00 Praha 4,
-          Van Ho Thi Hang, 3. 2. 1987, Za Rokytkou 121/14, 198 00 Praha 9,
-          Manh Tuan Dinh, 16. 11. 1976, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 411,
-          Minh Hung Cao, 2. 9. 1982, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 411,
-          Binh Nguyen Thanh, 21. 9. 1973, Předměřická 61/4, 197 00 Praha 97,
-          Van Toan Vu, 21.2.1987, KĜížkovského 52/4, 751 31 Lipník n. B.

Cập nhật 09.11.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-          Cong Hung Trang, 1962, bratĜí SapákĤ 2596/2, 628 00 Brno 28
-          Nguyen Van Tam, 4. 12. 1986, Sokolov, Atletická 1999,
-          Nguyen Thi Loan, 2.6.1968, Kratochvílova 120/16, 750 02 PĜerov 2
-          Do Anh Duc, 14.2.1972, B. Smetany 93, 566 01 Vysoké Mýto,
-          DANG Van Vuong, 3.11.1985, Houškova 519/17, 326 00 PlzeĖ
-          DONG Duc Dong, 4.11.1986, Divadelní 2216/20, 301 00 PlzeĖ
-          Phan Bá Hong, 3.7.1988, námČstí Gen.Píky 2293/31 326 00 PlzeĖ,
-          Phan Thi Yen, 6.11.1970, Bendova 1224/30, 301 00 PlzeĖ,
-          Thi Mai NGUYEN, 18. 10. 1985, PlzeĖ, ZábČlská 12, 312 00
-          Le Duc Tuyen, 8. 5. 1976, 104 00 Praha 10
-          Thai Huu Chinh, 20. 5. 1983, 100 00 Praha 10
-          Le Thi Dung, 16. 8. 1961, radimovická 1772/17, 149 00 Praha 4
-          Van Giap Dang, 10. 1. 1985, Ke Skole 1398/1, 149 00 Praha 4
-          Duc Viet Tran, 12. 1. 1976, Cimelická 957/1, 142 00 Praha 4
-          Cong Dung Nguyen, 10. 9. 1978, Cimelická 957/1, 142 00 Praha 4
-          Thi Huong Loan Luong, 20. 11. 1979, Sicherova 1601/12, 198 00 Praha 9
-          Thanh Huong Le, 4. 1. 1970, Smotlachova 582/2, 142 00 Praha 4
-          Dinh Dung Le, 14. 2. 1959, novodvorská 406/121, 142 00 Praha 4
-          Bang Hoang Cong, 17. 8. 1981, Bachova 1584/20, 149 00 Praha 4
-          Ngọc Giáp Minh, 14. 12. 1970, Sládkovicova1244/28, 142 00 Praha 4
-          Viet Anh Pham, 18. 7. 1979, Bartoskova 1367/6, 140 00 Praha 4
-          Van Trung Nguyen, 19. 10. 1982, krymská 56/39, 101 00 Praha 10
-          Hoang Hong Ky, 17.9.1975, Hradební 20/68, 400 01 Ústí nad Labem
-          Thi Sau Nguyen, 18.3.1970, Revoluþní 54/25, 430 01 Chomutov,
-          Pham Tuan Dinh, 4.9.1989, KadaĖská 3567/35, 430 03 Chomutov,
-          Phuc Nguyen Van, 1.1.1966, Na Výsluní 751 285 22 Zruþ nad Sázavou

Cập nhật 26.10.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-          Nguyen Van Ty, 1985, ýernoviþky 804/46, 627 00 Brno 27
-          Nguyen Van Truong, 1980, Körnerova 3, 602 00 Brno 2
-          Nguyen Van Tiep, 1982, Plotní 553/67, 602 00 Brno 2
-          Nguyen Van Nam, 1985, Körnerova 3, 602 00 Brno 2
-          Nguyen Van Minh, 1981, Valtická 4143/3, 628 00 Brno 28
-          Nguyen Van Mai, 1972, Plotní 553/67, 602 00 Brno 2
-          Huu Hai Nguyen, 15.08.1965, JiĜího z PodČbrad 2015, 356 01 Sokolov,
-          Thu Huyen Diep, 15.08.1979 , Celní 327/5 360 05 Karlovy vary
-          Van Tuyen Pham, 28.12.1963, Bezruþova 146 362 35 Abertamy
-          Nguyen Khue Trong, 03. srpna 1978, Pod Hubleskou 403/5, 743 01 Bílovec,
-          Nguyen Duc Thang, 25. záĜí 1957, LibhošĢ 6, 742 57 LibhošĢ,
-          Phuong Thanh Dang, 30.7.1962, A.Poledníka 24/1, 700 30 Ostrava 30
-          Lam Thi Hong, 12.5.1975, Slovanská 258/33, 326 00 PlzeĖ 26,
-          Tran Van Vinh, 11.8.1963, Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava 3
-          Nong Thi Mai, 15.8.1974,.JiĜikovského 130/10,700 30 Ostrava 30
-          Nguen Van Hai, 19.5.1976, StarokdyĖská 394, 345 06 KdynČ,
-          Pham Thi Nhan, 15.5.1988, Cihelní 2588/87, 702 00 Ostrava 2
-          Pham Dinh Kien, 8.3.1977, Jugoslávská 2810/25, 700 30 Ostrava 30
-          Thi Suong Tran, 28. 10. 1978, Republiky 168, 747 87 Budišov nad Budišovkou
-          Van Vang Vu, 30. 3. 1958, Pražská 71, 267 12 LodČnice u Berouna,
-          Van Toan Vu, 21.2.1987, KĜížkovského 52/4, 751 31 Lipník n. B.
-          Thanh Do Tien, 4.1.1975, U VýstavištČ 3183/18, 750 02 PĜerov
-          Dinh Quoc Anh, 4.4.1958, Medlešice 173, 537 01 Chrudim
-          Nguyen Minh Hoa, 10.09.1970, Tovární 749, 347 01 Tachov 1 ,
-          Truong Van Xuyen, 05.05.1959, Nová 258, 348 06 PĜimda ,
-          Dien Thi Lien,  3.6.1976, Žižkova 492, 344 01 Domažlice,
-          Van Huong Nguyen, 18. 1. 1987, Argentinská 868/5, 170 00 Praha, Holešovice
-          Thi Thuy Hang Phan, 3. 7. 1980, Generála Janouška 900/15, 198 00 Praha,


Cập nhật 14.10.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-          Nguyen Van Ma, 1967, Hálkova 329/3, 614 00 Brno 14
-          Nguyen Van Huong, 1966, Körnerova 451/3, 602 00 Brno 2
-          Nguyen Van Giap, 1944, Štefáþkova 2369/3, 628 00 Brno 28
-          Nguyen Thi Thanh Lan, 1969, Dubinská 78, 285 22 Zruþ nad Sázavou 1
-          Nguyen Tat Thanh, 1984, Sadová 570, 664 42 ModĜice
-          Nguyen Hung, 1965, KĜenová 274/5, 602 00 Brno 2
-          Nguyen Phuoc Son, 15.8.1985, Horní Žćár 49 363 01 Ostrov nad OhĜí
-          Bui Quoc Van, 08.02.1984, Palackého 1945/23, 750 02 PĜerov 2
-          Nguyen Xuan Long, 18.2.1975  Vrchlického 112/1  737 01 ýeský TČšín
-          Nguyen Huu Long, 16.6.1970, Cihelní 2588/87, 702 00 Ostrava 2
-          Nguyen Van Hien, 8.11.1976, A.Poledníka 24/1, 700 30 Ostrava 30
-          Pham Thi Nhan, 15.5.1988, Cihelní 2588/87, 702 00 Ostrava 2,
-          Pham Thi Van, 18.5.1960, Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30
-          Pham Dinh Kien, 8.3.1977, Jugoslávská 2810/25, 700 30 Ostrava 30
-          Nguyen Van Ky, 25.5.1969, StarobČlská 461/103, 700 30 Ostrava 30
-          Nguyen Van Loc, 17.10.1973, StarobČlská 461/103,700 30 Ostrava 30
-          Dao Tuan Anh, 11.7.1983, Markova 2946/14, 700 30 Ostrava 30
-          Thi Tuyet Tran, 19. 11. 1976, Palackého 1945/23, 750 02 Pĝerov
-          Dang Van Thang, 22.09.1983, Svobody 3500/1, 796 01 ProstČjov 1,
-          Vu Ngoc Linh, 27.10.1990, Borská 553, 348 02 Bor u Tachova ,
-          Van Dung Nguyen, 17. 7. 1982, Viklefova 1723/3, 130 00 Praha 3,
-          Van Lam Le, 15. 7. 1982, Koulova 1595/8, 160 00 Praha 6,
-          Van Tuyen Pham, 17. 9. 1975, Královická 1616/31,100 00 Praha 10,
-          Vo Van Sam, 9. 5. 1966, K OboĜe 56, 293 06 Kosmonosy,
-          Le Thi Mau, 27. 9. 1950, 17.listopadu 1293, 293 01 Mladá Boleslav,
-          Chi Thanh Phan, 1. 5. 1982, Tovaþovského 111/98, 293 01 Mladá Boleslav,
-          Ba Nghi Tran, 26. 5. 1987, V Cestkách 1245, 295 01 Mnichovo HradištČ,
-          Pham Van Quang, 4.3.1950, Moldava 130, 417 81 Moldava,
-          Dai Nguyen Van, 19.11.1978, Píseþná 5049, 430 04 Chomutov,
-          Kien Nguyen Huu, 4.7.1981, Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary,
-          Huy Nguyen Dinh, 13.7.1984, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem,

Cập nhật 02.10.2015

- TO Thi Thu Lieu
, 1981, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 02.10.2015
- PHAM THE Manh, 1961, Brigádníků 1405/16, 360 01 Karlovy Vary, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, Karlovy Vary, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 02.10.2015
- NGUYEN Thi Tuyet, 28.10.1967, Boženy Němcové 2114/71, 350 02 Cheb, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 00 Karlovy Vary, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 02.10.2015
- HO Thi Huong, 1963, Brigádníků 1405/16, 360 01 Karlovy Vary, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày  02.10.2015
- DO Thi Thu,1962, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary , về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 02.10.2015
- NGUYEN Thi Quyen, 25.03.1977, Smotlachova 582/2, 142 00 Praha 4 - Kamýk, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 01.10.2015
- NGO Tri Hung, 11.11.1982, Muškova 1430/4, 148 00 Praha 4 - Kunratice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 01.10.2015
- NGUYEN Trung Kien, 1989, Ves Touškov 127, 333 01 Ves Touškov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 1.10.2015
- VU Xuan Tinh, 10.01.1969, Hředle 100, 270 08 Hředle – okr. Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 01.10.2015
- VU Thi Minh Phuong, 15.06.1973, Hředle 100, 270 08 Hředle – okr. Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 01.10.2015
- HOANG Vu Huyen My, 18.07.2000, Hředle 100, 270 08 Hředle – okr. Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 01.10.2015
- HOANG VU Hong Ngoc, 20.11.2005, Hředle 100, 270 08 Hředle – okr. Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 01.10.2015
- PHAN THI HAI Ly, 20.11.1969, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánkova 1304, Mladá Boleslav, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 30.09.2015
- PHAM Van Vinh, 20.07.1986, Kosmonautů 2017/1, 412 01 Litoměřice - Předměstí, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 30.09.2015
- NGUYEN Tat Phong, 24.10.1992, Kettnerova 2058/8, Praha 5 – Stodůlky, 155 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 30.09.2015
- NGUYEN Phuong Nam, 28.2.1994, Kettnerova 2058/8, Praha 5 – Stodůlky, 155 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 30.09.2015
- DINH Hong Ngoc, 12.9.1997, Za Valem 1385/11, Praha 4 – Kunratice, 148 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 30.09.2015
- NGUYEN HONG Bach, 23.3.1977, Nebovidy 159, 664 84 Nebovidy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 30.9.2015
- NGUYEN VAN Thuc, 4.9.1971, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 30.9.2015
- LE Van Kieu, 14.7.1977, Nádražní 205/15, Český Těšín, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 30.9.2015
- TRAN Huu Dung, 20.3.1969,  U Lípy č. 1154/25, Ostrava - Radvanice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 30.9.2015
- VU Manh Chinh, 7.1.1979, Paskovská 125/123, Ostrava - Hrabová, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 30.9.2015
- NGO Ngoc Hoa, 16.09.1995, M.Poštové 47/1, 266 01 Beroun, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Žežická 498, 261 01 Příbram, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 30. září 2015
- PHAM Thi Hong Thu, 6. 8. 1990, 28. října 850/19, 415 01 Teplice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 29.09.2015
- DO Anh Dung, 21. 7. 1975, 28. října 850/19, 415 01 Teplice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 29.09.2015
- LUU Xuan Viet, 02.12.1987, Komenského nám. 865, 440 01 Louny, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 29.09.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-              Trang Cong Hung, 1962, bratĜí SapákĤ 2596/2, 628 00 Brno 28
-              Nguyen Van Hieu, 1987, Bratislavská 16E, 602 00 Brno 2
-              Nguyen Van Diem, 1962, Pompova 8, 617 00 Brno 17
-              Nguyen Van Bang, 1986, Královopolská 769/58, 616 00 Brno 16
-              Nguyen Tien Hung, 1977, Körnerova 451/3, 602 00 Brno 2
-              Nguyen Tien Ha, 1960, Cejl 485/16, 602 00 Brno 2
-              Nguyen Thi Thu Trang, 1984, Sady 721/12, 614 00 Brno 14
-              Dang Dung Le, 1986, Josefská 492/2, 602 00 Brno 2
-              Ngoc Nam Dau, 1984, Lidická 700/19, 602 00 Brno
-              Ngo Xuan Hung, 24.5.1964, Dukelských bojovníků 2807/111 671 81 Znojmo 5
-              Bui Ngoc Son, 12.6.1971, Dukelských bojovníkĤ 2800/99 671 81 Znojmo 5
-              Anh Dung Dao, 05.03.1987, Mírová 69, 471 24 MimoĖ,
-              Nguyen Quoc Thinh, 1.6.1972, Palackého 23, 750 02 PĜerov 2
-              Do Van Hai, 2. 9. 1972, Rokycanova 485/39, 130 00 Praha 3,
-              Thi Thanh Dinh, 21. 9. 1987, Koulova 1595/8, 160 00 Praha 6,
-              Pham Duc Minh, 5. 9. 1985, Moskevská 617/58, 10100 Praha 101,
-              Do Thi Hanh, 31. 7. 1964, Golfová 903/2, 10200 Praha 102
-              Duy Phuong Nguyen, 18.4.1981, Kollárova 160 284 01 Kutná Hora
-              Thi Tra My Nguyen, 14. 7. 1987, 17.listopadu 1293, 293 01 Mladá Boleslav,
-              Van Trung Tran, 04.01.1978, Vojanova 593/32, 400 07 Ústí nad Labem,
-              Thi Hong Nguyen, 10.10.1979, Rožany 1, 407 77 Šluknov,

Cập nhật 27.09.2015

-
 
NGUYEN Ngoc Nhi, 30.05.2012, Pionýrská 1462/1, 792 01 Bruntál (matka NGUYEN KIEU Linh, 09.09.1991, Vietnamská socialistická republika), đến sở di trú Bộ nội vụ tại Přerov, U Výstaviště 3183/18, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 25.09.2015
- NGUYEN Dinh Lien, 1. 2. 1982, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 25. 9. 2015
- VO VAN Tam, 27.07.1963, Sadová 2447, 269 01, Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 24.09.2015
- NGUYEN Dinh Van, 13.10.1981, Bučina 227, 538 04 Prachovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 24.09.2015
- NGUYEN Phuong Mien, 1976,  Houškova 519/17, 301 00 Plzeň, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 23. září 2015
- NGUYEN Hung Cuong, 31.10.1989, Sekyře 1472, 269 01 Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2252, 272 01 Kladno, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 23.09.2015
- NGUYEN Thi Phuong, 20.2.1985, Brno, Příční 127/20, PSČ 602 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 23. září 2015
- CAO XUAN Truong, 12.08.1968, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 801, Benešov, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 23.09.2015
-  NGUYEN Van Toan, 14.03.1985, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 801, 256 01 Benešov, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 23.09.2015
- LE Ha Vy, 16. 2. 2001, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 22. 9. 2015
- NGUYEN Thi Thuy Linh, 23.08.1997, Blatenská 831, 430 01 Chomutov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- NGUYEN KIEN Cuong, 20.07.1968, Nová Ves v Horách 149, 435 45 Nová Ves v Horách, okr. Most, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- TRAN Thi Lan, 10.04.1989, Prokopova 460, 269 01 Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- PHAM Thi Phu, 04.10.1988, Bělbožice 23, 270 34 Šípy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- NGUYEN VAN Tuyen, 03.07.1965, Slánská 146, 273 24 Velvary, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- NGUYEN HUU Truong, 17.05.1948, Valu 321/2, 102 00 Praha 10, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- NGUYEN Dieu Linh, 03.10.2004, neznámo, ze dne 15.09.2015, adresované zákonné zástupkyni paní NGUYEN Thi Hue, 09.11.1979, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodovv, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- BUI DANH Than, 20.05.1953, Prokopova 1590, 258 01 Vlašim, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- TRAN Thi Le Hang (Hang Le Thi Tran), 28.06.1966, Chaplinovo náměstáí 653/6, Praha 5 - Hlubočepy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- PHAM NGOC Hieu, 31.05.1974, Tajovského 1257/3, Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, Praha 10, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- NGUYEN Van Hien, 04.09.1970, Perlitová 1819/50, Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- NGUYEN DAC Trung, 08.06.1996, Květnového vítězství 1627/46, 149 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michlev úředních hodinách, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- PHAN Dinh Dung, 14.04.1983, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavišti 377, 397 01 Písek, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- TRAN Duy Khánh, 16.03.1988, Třebichovice 30, Kladno, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 22.09.2015
- PHAM Thi Thu Hien, 04.09.1988, Olomoucká 990/4, 789 85 Mohelnice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstaviště 3183/18, 750 02 Přerov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 21.09.2015
 

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-              Pham Thanh Phuong, 1983, Cejl 523/59, 602 00 Brno 2
-              Nguyen Van Dang, 1980, Cejl 523/59, 602 00 Brno 2
-              Nguyen Thi Thuy, 1965, HnČvkovského 30/65, 617 00 Brno 17
-              Viet Thuan Bui, 1972, Charbulova 459/32, 618 00 Brno
-              Luyen Dinh Pham, 10.11.1963, Štefánikova 296/37, 150 00 Praha 5 - Smíchov, převzít v kanceláři č. dveří 1.10 – přízemí – podatelna,
-              Ngoc Hai Tran, 4. 10. 1985, 1. máje 1191/328, 753 01 Hranice
-              Dang Van Tuan, 12. 5. 1969, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 411,
-              Van Quoc Nguyen, 14. 4. 1962, Petýrkova 1959/11, 148 00 Praha 4,
-              Van Long Nguyen, 26. 8. 1980,  Hrabákova 1975/12, 148 00 Praha 4,
-              Doan Van Nguyen, 4. 5. 1987, Libušským potokem 520, 142 00 Praha 4
-              Luu Dang The, 31. 12. 1956, 5. května 1057/21, 140 00 Praha 4,
-              Phan Van Thanh, 2. 9. 1977, Koněvova 607/57, 13000 Praha 3,
-              Thi Sau Truong, 5. 2. 1970, Bachova 1584/20, 149 00 Praha 415,
-              Thi Tra My Nguyen, 14. 7. 1987, 17.listopadu 1293, 293 01 Mladá Boleslav,
-              Bui Xuan Minh, 19.7.1964, Moldava 130, 417 81 Moldava,
-              Thu Ha Nguyen, 19.1.1994, Skupova 937/2, 415 01 Teplice 1,
-              Van Vang Tran, 3.12.1978, Jaroše 40/26, 434 01 Most
-              Tran Bich, 9.12.1963, Lípová 568, 431 51 Klášterec nad OhĜí
-              Tran Thi An, 20.5.1991, podnikání KadaĖská 3567/35,
-              Tran Duy Cuong, 1.8.1981,  Vackova 110, 394 70 Kamenice nad Lipou,

Cập nhật 19.09.2015

-
HOANG Thi Hai, 08.09.1971, Benešova 149, 349 01 Stříbro, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 18.9.2015
- NGUYEN Quoc Dung, 1.10.1993, Nádražní 412/183, 712 00 Ostrava-Přívoz, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.9.2015
- TRAN THI Nga, 17.12.1966, Potočiny 296, 251 64, Mnichovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 17.09.2015
- PHAN Thi Lan Huong, 23.10.1988, Čimelická 957/1, 142 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 17.09.2015
- LUONG Thi Huong Loan, 20. 11. 1979, Otradovická 737/23, 142 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 Chodov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 17.09.2015
- DO DANG Nghi, 13. 06. 1968, Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 17.09.2015
- NGUYEN Khanh Ninh, 26.06.1974, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 17.09.2015
- PHAM VAN Dang, 02.09.1954, K Valu 321/2, 102 00 Praha 10, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16.09.2015
- NGUYEN XUAN Tuan, 10.09.1960, Mattioliho 3274/1, Praha 10 – Záběhlice 106 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc XÉT địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16.09.2015
- PHAM VAN Quang, 20.01.1959, Tůmova 99, 566 01 Vysoké Mýto, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16.09.2015
- TRAN THI Vy, 08.08.1963, Tůmova 99, 566 01 Vysoké Mýto, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16.09.2015
- TRAN Huy Thang, 04.03.1967, Růžová - Jakubské náměstí 185, 551 01 Jaroměř, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Pražská 1257/23, 370 74 České Budějovice, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 16. září 2015
- TRAN TRUNG Hieu, 23.08.1994, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 15.09.2015
- NGO Ngoc Hiep, 04.01.2000, Rezlerova 281, 109 00 Praha 10– Petrovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 15.09.2015
- Dao Duc Anh, 25.02.2009, Vietnamská socialistická republika, zastoupeného otcem panem Dao Vu Hoa, 02.07.1970, Gen. Klapálka 722, Kralupy nad Vltavou, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánkova 1304, Mladá Boleslav, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày  15.9.2015
- NGUYEN Van Tuan, 1.10.1970, č.p. 329, 742 54 Bartošovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 14.9.2015
- DAU Quang Trung, 1974, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 11.9.2015
 

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-              Vu Thi Thu Hoa, 1974, 3Ĝemyslovo námČstí 46/6, 627 00 Brno
-              Nguyen Van Dung, 1987, Olomoucká 578/140, 618 00 Brno 18
-              Nguyen Tuan Anh, 1988, Charbulova 459/32, 618 00 Brno 18
-              Nguyen Thi Thuy, 1969, Okrouhlá 588/32, 625 00 Brno 25
-              Nguyen Thi Thuy Hao, 1984, Výpustky 573/59, 614 00 Brno 14
-              Nguyen Thi Thuong, 1988, Heleny MalíĜové 1, 638 00 Brno 38
-              Nguyen Ngoc Son, 1959, Svatoplukova 3964/1, 615 00 Brno 15
-              Ngo Xuan Bach, 1972, Cornovova 1062/33, 618 00 Brno 18
-              Ngo Minh Toán, 1969, Svatoplukova 798/1, 690 02 BĜeclav 2
-              Huu Hung Doan, 1985, Otakara Ševþíka 1020/4, 636 00 Brno
-              Phu Hoang Quoc, 11.1.1986, Bohuslavice 4020, 696 55 Kyjov 3
-              Hoang Thi Lan Anh, 10.6.1981, Národní tĜída 3564/40, 695 01 Hodonín
-              Tran Huy Hoang, 3.3.1976, HnČvkovského 30/65, 617 00 Brno
-              Ngoc Hua Nguyen, 21.9.1983, Sokolovská 113/134 360 05 Karlovy Vary
-              Ho Sy Van, 10.5.1963, Havlíþkova 886, 293 01 Mladá Boleslav 1
-              Nguyen Nhu Nam, 8.12.1983, Výstavní 55/117, 702 00 Ostrava 2
-              Tran Dinh Thuong, 20.12.1976, Gen.Píky 3036/1bb, 702 00 Ostrava 2,
-              Quang Minh Chu, 6.4.1984, U Staré pošty 45, 738 01 Frýdek-Místek
-              Le Binh Trong, 20.3.1978, Masarykovo nám. 14, 753 01 Hranice 1
-              Nguyen Thi Hoa, 12.6.1987, Kratochvílova 120/16, 750 02 PĜerov 2
-              Huu Tao Pham, 22. 9. 1972, K. ýapka 953, 535 01 PĜelouþ,
-              Doan Viet Thang, 8.7.1968, Koterovská 2059/130, 326 00 PlzeĖ
-              Doan Thi Anh Tuyet, 20.6.1976, Smrková 960/6, 312 00 PlzeĖ
-              Chien Le, 16.7.1980, PrĤEČžná 591, 331 41 Kralovice,
-              Nguyen Xuan Huong, 16.7.1987, DĤl Jan 386, 273 06 Libušín
-              Duc Tho Nguyen, 17. 6. 1976,  Chrást 81, 293 01 Mladá Boleslav,
-              Bui Duc Thien, 15.9.1973, Jencova 429, 270 33 Jesenice u Rakovníka,
-              Thi Minh Phuong Phan, 3.11.1989, Šípy 23, 270 34 ýistá u Rakovníka,
-              Tran Xuan Dung, 4.8.1988, námČstí ýSA 147, 411 55 Terezín,
-              Thanh Son Nguyen, 24.6.1985, Pod školou 242/1, 415 01 Teplice 1,
-              Nguyen Dinh Hiep, 23.1.1966, Dlouhá 129, 345 26 BČlá nad Radbuzou,
-              Van Thao Nguyen, 24.3.1984, Dolní Poustevna 91, 407 82 Dolní Poustevna,
-              Thanh Van Pham, 24.3.1975, Tyršova 1091/11, 405 02 DČþín 2,
-              Quang Trung Nguyen, 6.8.1984, Jaroše 51, 432 01 KadaĖ,
-              Van Thanh Nguyen, 10.2.1979, Lipová 153, 431 01 SpoĜice,

Cập nhật 12.09.2015

TRAN  Phuong Thao, 21.01.1996, Jana Žižky z Trocnova 89,  286 01 Čáslav-Staré Město, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hornická 642, 284 01 Kutná Hora, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 10.09.2015
- LE Minh Chuong, 19.02.1977, Jirásková 590/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 10.09.2015
- TRAN TU Hung, 19.2.1961, Nebovidy 159, 664 48 Nebovidy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 9.9.2015
- NGHIEM TRONG Pham, 5.5.1944, Polní 281, 691 85 Dolní Dunajovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 8.9.2015
- TRAN Dinh Tuy, 3. 7. 1980, Antonína Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava - Dubina, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Ostrava, Výstavní 55, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 8. 9. 2015
- KIEU Doan Tan, 11.9. 1979, Lonkova 470, 530 09 Pardubice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 08.09.2015
- VU Van Toan, 3. 9. 1980, Lonkova 470, 530 09 Pardubice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 08.09.2015
- NGUYEN MANH Hung, 12. 6. 1971, Neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Výstavní 55/117, 703 00, Ostrava-město,về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 8. 9. 2015
- HOANG Manh Tuyen, 08.06.1988, Slovanská 1341/69a, 405 02 Děčín 6 - Letná, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 07.09.2015
- LE Ha My, 22. 12. 1995, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư
. Thông báo được đăng ngày 7. 9. 2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-              Phan Xuan Kha, 1981, Vítězslavy Kaprálové 906/22, 618 00 Brno 18
-              Phan Thi Huyen, 1971, Plotní 553/67, 602 00 Brno 2
-              Nguyen Tien Trinh, 1960, Bělohorská 173/63, 636 00 Brno 36
-              Nguyen Thi Thu Hang, 1972, Elgartova 635/4, 614 00 Brno 14
-              Nguyen Thi Huyen, 1975, Skorkovského 825/21, 636 00 Brno 36
-              Nguyen Thi Hoai, 1985, Vranovská 470/57, 614 00 Brno 14
-              Nguyen Huu Bac, 1964, Černovičky 46, 627 00 Brno 27
-              Nguyen Duc Tai, 1978, Horácké náměstí 1466/4, 621 00 Brno 21
-              Thi Anh Nguyet Nguyen, 15. 2. 1988,  Sušilovo námČstí 421/45, 683 01 Rousínov
-              Nguyen Van Linh, 28.3.1987, PotĤþky 61 362 35 Abertamy
-              Thi Lien Dao, 14.9.1989; Dvořákova 2215/41, 350 02 Cheb
-              Dang Thi Thoa, 18. 6. 1985; Dvořákova 2175/28, 350 02 Cheb
-              Nguyen Huu Tinh, 10.12.1968, Gustava Geipela 900/22, 352 01 Aš
-              Dinh Thi Bich, 30.01.1980; Svobody 257/47, 350 02 Cheb
-              Vu Dinh Thu, 10.10.1966, Jáchymov 29, 471 29 Brniště,
-              Tien Dung Le, 6.9.1982 Pražská 1377/1  737 01 Český Těšín
-              Pham Duc Dung, 12.11.1983,  Liliová 414/12, 746 01 Opava
-              Lam Le Ngoc, 8. 7. 1956, Koněvova 2153/227, 130 00 Praha 3,
-              Minh Nhat Cao, 14. 10. 1992, Francouzská 400/112, 101 00 Praha 101
-              Nguyen Thi Nhung, 29.09.1982, DĜísy 278, 277 14 DĜísy
-              Ngoc Nam Nguyen, 26.6.1968, JiĜího z PodČbrad 92/8, 419 01 Duchcov,
-              Manh Tuan Dao, 23.11.1988, Jana Švermy 23, 432 01 Kadaň,
-              Hong Linh Nguyen, 1.7.1970, Teplická 331, 417 23 Košťany u Teplic,
-              Pham Thi Oanh , 20.2.1985, Nádražní 618, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,

Cập nhật 05.09.2015
-       - 
NGUYEN VAN Dao, 13.7.1952, Dukelská 242/6, Třebíč - Předklášteří, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 4.9.2015
-       -   VO THI Bich Hang, 08.01.1974, Komenského 45/20, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 03.09.2015
-      -    NGUYEN Quang Vinh, 14.01.1990, Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 03.09.2015
-      -    LE Van Len, 30.04.1974, Křešinská 140/1, 104 00 Praha 10, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 03.09.2015
-       -   LE Thao Uyen, 26.06.2003, Křešínská 140/1, 104 00 Praha 10, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 03.09.2015
-        -  LE Duc Nguyen, 13.01.2001, Křešínská 140/1, 104 00 Praha 10, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 03.09.2015
-       -   LE Thi Minh, 12.02.1968, Pod Břízami 5242, 430 04 Chomutov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 03.09.2015
-        -  NGUYEN Thi Bích Thuy, 06.03.1972, Vokáčova 1180/8, 140 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou Horou 88/4, 101 00 Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 03.09.2015
-        -  TRAN HUY THANG, 04.03.1967, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Pražská 1257/23, 370 01 České Budějovice, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 02.09.2015
-      - TRAN Thi Le Hang, 28.06.1966, Chaplinovo náměstáí 653/6, Praha 5 - Hlubočepy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 01.09.2015
-       -   PHAM Thi Tuoi, 08.08.1990, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, Praha 10 - Michle, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 01.09.2015
-         -   PHAN THI HAI Ly, 20.11.1969, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 01.09.2015
-         -  HO XUAN Linh, 27.07.1999, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 01.09.2015
-         -  NGUYEN Van Toan, 14.03.1985, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 801, 256 01 Benešov, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 01.09.2015
-      -   NGUYEN Hoai Thu, 19.10.1994, Terronská 1023/28, Praha 6 – Bubeneč, 160 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 31.08.2015
-         -  LE Huy Hoang, 05.03.1984, Sadová 2447, 269 01 Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 31.08.2015
-       -   NGUYEN Van Tuan, 1.10.1970, č.p. 329, 742 54 Bartošovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 26.8.2015
-       -   NGUYEN Thi Nga, 20.10.1990, nám. J.A.Komenského 33, 739 44 Brušperk, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 26.8.2015
-        -  NGUYEN Quoc Dung, 1.10.1993, nám. J. A. Komenského 33, 739 44 Brušperk, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 26.8.2015
-        -  DANG DINH Mai, 01.10.1968, Divišovská 1170, 258 01 Vlašim, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 801, Benešov, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 26.08.2015
-        -  NGHIEM TUAN Anh, 09.12.1979, Albrechtice v Jizerských horách 267, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 25.08.2015
-       -   NGUYEN Tien Dung, 10.08.1966, náměstí Českého Ráje 25, 511 01 Turnov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 25.08.2015
-        -  DO Van Tuan, 4. 7. 1987, státního příslušníka Vietnamské socialistické republiky, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 24. 8. 2015
-       -   NGUYEN VAN Thuc, 4.9.1971, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 24.8.2015
-       -   HO Tuan Anh, 11.9.1976,  ul. Le Loi, č. 141/239, obvod Ngo Quyen, město Hai Phong, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, Praha 3 - Žižkov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày  24.08.2015
-        -  NGUYEN Thai Nam, 23.06.1982, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 24.08.2015
-        -    HOANG Thi Nguyet Minh,  05.01.1984, Jana Žižky z Trocnova 73/10, Čáslav – Staré město, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hornická 642, 284 01 Kutná Hora, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 21.08.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-       -   Thi Thuy Tong, 1960, Plotní 553/67, 602 00 Brno 2
-       -   Phan Duy Dong, 1983, Wintrova 25, 628 00 Brno 28
-       -   Phan Duc Chung, 1989, Vranovská 470/57, 614 00 Brno 14
-       -   Pham Van Trung, 1986, Vranovská 470/57, 614 00 Brno 14
-       -   Pham Van Thu, 1982, Plotní 553/67, 602 00 Brno 2
-       -   Pham Van Loc, 1983, Gargulákova 406/20, 614 00 Brno 14
-       -   Pham Van Kien, 1976, Cejl 16, 602 00 Brno 2
-       -   Pham Van Hao, 1974, Strážnická 971/3, 627 00 Brno 27
-       -   Pham Anh Tuan, 1981, Plotní 553/67, 602 00 Brno 2
-       -   Nguyen Thi Hoa, 1974, Strnadova 2375/7, 628 00 Brno 28
-       -   Nguyen Thanh Nhat, 1982, Saidova 18/7, 620 00 Brno 20
-       -   Nguyen Thai Hoang, 1971, Vlþnovská 4184/12, 628 00 Brno 28
-       -   Nguyen Quang Cong, 1986, Körnerova 451/3, 602 00 Brno 2
-       -   Nguyen Minh Hung, 1989, Královopolská 769/58, 616 00 Brno 16
-       -   Huy Sinh Nguyen, 1972, Strážnická 966/12, 627 00 Brno 27
-       -   Hong Quang Nguyen, 1985, Franzova 439/91, 614 00 Brno 14
-       -   Dong Nguyen Minh, 1969, Podhorní 427/24, 628 00 Brno 28
-       -   Lam Nguyen Mai, 1961, Cejl 16, 602 00 Brno 2
-       -   Nguyen Luu Bich Da Thao, 1983, Körnerova 3, 602 00 Brno 2
-       -   Nguyen Huu Vinh, 1983, Strážnická 3, 627 00 Brno 27
-       -   Nguyen Huu Dung, 1984, Pechova 1518/16, 615 00 Brno 15
-       -   Nguyen Huu Ban, 1973, .Ĝehlíkova 1368/126, 627 00 Brno 27
-       -   Nguyen Hong Chung, 1984, Oblá 474/47, 634 00 Brno 34
-       -   Duc Manh Nguyen, 1979, Skorkovského 825/21, 636 00 Brno 36
-       -   Van Ly Ngo, 1976, ýernoviþky 799/41, 627 00 Brno 27
-       -   Thi Nga Ho, 1983, Královopolská 769/58, 616 00 Brno 16
-       -   Thi Thuy Duong, 1976, Körnerova 451/3, 602 00 Brno
-       -   Mai Duong Minh, 1971, HnČvkovského 30/65, 617 00 Brno
-       -   The Anh Do, 1987, Studená 819/8, 638 00 Brno
-       -   Kieu Thi Thu Phuong, 2.9.1986, Dolní 3032/99, 700 30 Ostrava 30,
-       -   Nguyen Van Tranh, 3. þervna 1956, Školní 572, 742 42 Šenov u Nového Jiþína,
-       -   Le Phi Son, 21.08.1984, Borská 553, 348 02 Bor u Tachova ,
-       -   Tran Thi Kim Lan, 08.09.1966, Nová 259, 348 06 Pĝimda
-       -   Nghiem Thi Hong Chinh, 07.02.1988, Dlouhý Újezd 137, 347 01 Tachov 1,
-       -   Nguyen Van Loc, 15.09.1986, Rozvadov 178, 348 07 Rozvadov,
-       -   Bich Tran, 09.12.1963, Lípová 568, 431 51 Klášterec nad OhĜí,
-       -   Chu Thi My Huong, 1.11.1957, místem podnikání 28. Ĝíjna 1068,
-       -   Thanh Chung Nguyen, 14.4.1983, Luþní 1057/13, 591 01 Žćár nad Sázavou
-       -   Cong Hung Trang, 1962, SapákĤ 2596/2, 628 00 Brno 28
-       -   Nguyen Duc Lam, 1973, 'Čdická 4, 627 00 Brno 27
-       -   Nguyen Duc Hoa, 1976, Tilhonova 69, 627 00 Brno 27
-       -   Nguyen Duc Hai, 1975, Gargulákova 406/20, 614 00 Brno 14
-       -   Nguyen Dinh Toi, 1986, 3Čkná 699/55, 643 00 Brno 43
-       -   Nguyen Danh Nhat, 1961, Antonína Procházky 34/52, 623 00 Brno 23
-       -   Nguyen Cuong Huu, 1982, Jeronýmova 1780/4, 618 00 Brno 18
-       -   Nguyen Cong Hoan, 1984, ýernoviþky 780/20, 627 00 Brno 27
-       -   Nguyen Ba Son, 1983, Strážnická 971/3, 627 00 Brno 27
-       -   Ngo Van Tuyen, 1971, .Ĝehlíkova 894/13, 627 00 Brno 27
-       -   Ngo Thi Lan, 1984, Podstránská 1154/134, 627 00 Brno 27
-       -   Ngo Thi Hoa, 1985, Plotní 553/67, 602 00 Brno 2
-       -   Ngo Duy Khanh, 1974, Bratislavská 228/43, 602 00 Brno 2
-       -   Luu Duc Hoang, 1981, Bolzanova 1097/14, 618 00 Brno 18
-       -   Thi Duong Le, 1988, Pechova 16, 615 00 Brno 15
-       -   Long Do Dinh, 1984, Körnerova 451/3, 602 00 Brno
-       -   Huu Hai Nguyen, 15. 8. 1965, Sokolov, J. z PodČbrad 2015,
-       -   Xuan Dao Le, 12.01.1989, Velenice 90, 470 02 ýeská Lípa 2 ,
-       -   Van Diep Dang, 2. 8. 1976, Dygrýnova 898/16, 198 00 Praha 9
-       -   Thi Nguyet Vu, 29. 12. 1977, Miroslava Hajna 740/2, 199 00 Praha 9, LetĖany,
-       -   Quang Tran Van, 8. 4. 1983, ýimelická 957/1, 142 00 Praha 411,
-       -   Dinh Trong Nhi, 30. 12. 1971, Smotlachova 582/2, 14200, Praha 411
-       -   Duc Hieu Nguyen, 11. 11. 1987, domovinČ 690/14, 142 00 Praha 411,
-       -   Thi Hoa Nguyen, 10. 01. 1984, Nezamyslova 494/4, 128 00 Praha 28,
-       -   Le Thanh Ha, 8.4.1973, Veclov 24, 270 04 HoĜesedly
-       -   Luyen Ngoc Tuyen, 9.3.1989, Všesulov 55, 270 34 ýistá u Rakovníka,
-       -   Pham Van Cu, 2.12.1963, 28. Ĝíjna 356, 273 06 Libušín
-       -   Duong Van Toi, 12. 1. 1970, Nymburk, PodČbradská 1735/33,
-       -   Dao Thi Anh, 31. 12. 1989, Milovice-Mladá, Topolová 909,
-       -   Le Thi Dung, 10. 8. 1977, Pražská 108, 440 01 Louny,
-       -   Thi Hien Tran, 19.8.1982,  Píseþná 5033, 430 04 Chomutov,

Cập nhật 23.08.2015

-        -  CAI Hong, 01.03.1967, Kovanecká 2284/21, 190 00 Praha 9, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 20.08.2015
-       -   NGUYEN Tu Ngoc, 1985, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Pardubice, Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 19. 8. 2015
-     -   TRAN Cao Khoa, 01.09.1976, Kozinova 78, 563 01 Lanškroun, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 20.08.2015
-       -    TRAN Thi Hien, 16. 12. 1983, Václavské náměstí 170, 535 01 Přelouč, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 09 Pardubice, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 20.08.2015
-      -    HUYNG Le Kim, 24.04.1956, Palackého 200/58, 466 04 Jablonec nad Nisou, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 20.08.2015
-      -    NGUYEN Thi Thuy Linh, 23.08.1997, Kostelní 42, 431 11 Jirkov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 19.08.2015
-       -   PHAM Van Hien, 1976, Rozvadov 198, 348 06 Rozvadov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 19.08.2015
-        -  VU Quoc Viet, 04.04.1986, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việcXÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 19.8.2015
-        -  DO THI Tam, 18.01.1963, Potočiny 296, 251 64, Mnichovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 19.8.2015
-       -   NGHIEM TRONG Pham, 5.5.1944, Polní 281, 691 85 Dolní Dunajovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 19.8.2015
-       -   HOANG Thi Ký, 5.4.1964, N. Frýda 1239/9, 370 05, České Budějovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 18. srpna 2015
-       -   TRAN Quang Hoa, 04.05.1979, U Zahrady 71/1, 109 00 Praha 10, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-       -   PHAM VAN Vien, 20.02.1964, Petýrkova 1962/17, 148 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-        -  NGYUEN THI TU Anh, 16.11.1955, Podbělová 1103/8, 154 00 Praha 5, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-       -   NGUYEN THI Hoa, 17.04.1968, Libušská 539/27, 142 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-       -   NGUYEN Thanh Phong, 25.12.2004, Libušská 539/27, 142 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-      -    NGUYEN QUOC Tuan, 15.10.1962, Květnového vítězství 60/13, 149 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-      -    NGUYEN QUOC Chi, 21.02.1960, Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-       -   NGUYEN HUU Son, 03.03.1950, Podbělová 1103/8, 154 00 Praha 5, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-    -      NGUYEN Dieu Linh, 03.10.2004, U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-      -    NGO Khac Thanh, 08.04.1973, Otradovická 737/23, 142 00 Praha 4 - Kamýk, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-        -  LE THI Thuy, 26.01.1960, Květnového vítězství 60/13, 149 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-      -   DINHOVÁ Thi Ngoc Phuong, 17.04.1968, Cuřínova 590/14, 142 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-      -   NGUYEN Thi Thu Huong, 01.08.1977, Třebichovice 30, 273 06 Třebichovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladnov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 18.08.2015
-       -   TRAN HAI Long, 30.05.1997, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 17.08.2015
-       -   TRAN DINH Cuong, 11.05.1961, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 17.08.2015
-      -    PHAM THI NGOC Oanh, 20.11.1961, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov,về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 17.08.2015
-      -    LE Minh Chuong, 19.02.1977, Jirásková 590/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 17.08.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-       -   Van Hao Tran, 1983, Cejl 522/57, 602 00 Brno 2
-       -  Thi Hien Ta, 1968, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno 17
-       -   Tuan Diep Phan, 1978, Pěkná 699/55, 643 00 Brno 43
-       -   Ngo Quang Trung, 1977, Černovičky 804/46, 627 00 Brno 27
-       -   Nghiem Van Hanh, 1983, Antonína Procházky 34/52, 623 00 Brno 23
-       -   Le Minh Tap, 1969, Křehlíkova 1378/116, 627 00 Brno 27
-       -   Van Hoanh Dinh, 1979, Nálepkova 24/25, 637 00 Brno
-       -   Trong Tri Dinh, 1986, Körnerova 3, 602 00 Brno
-       -   Tat Dac Dinh, 1980, Ponětovská 167, 664 51 Jiříkovice
-       -   Nguyen Thi Lan, 5.10.1978, Náměstí sv. Vavřince 40 362 37 Horní Blatná
-       -   Nguyen Huu Nhat, ČSA 257, 500 03 Hradec Králové
-       -   Quang Tuyen Nguyen, 20.6.1966, Haškova 1238, 500 02 Hradec Králové
-       -   Van Tung Nguyen, 31.1.1986, Mšenská 3939/28, 466 04 Jablonec nad Nisou,
-       -   Nhu Thanh Nguyen, 2.10.1973, Sadová 945/8, 466 01 Jablonec nad Nisou,
-       -   Nguyen The Anh, 22. března 1986, Císařská 150, 741 01 Nový Jičín,
-       -   Nguyen Thi Phuong, 9. ledna 1970, Školní 572, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
-       -   Nguyen Van Ky, 18. listopadu 1949, Horní Bašta 281, 742 66 Štramberk,
-       -   Hoang Thi Thanh Phuong, 14.10.1985, Koterovská 2059/130, 326 00 Plzeň,
-       -   Phu Nguyen Huy, Brandov 69, 435 47 Brandov,
-       -   Nguyen Trung Dung, 01.07.1967, Borová 5148, 430 04 Chomutov,
-       -   Nguyen Minh Ngoc, 05.12.1992, podnikání V koutě 986/34, 142 00 Praha,
-       -   Bui Thi Yen, 8.9.1964, Spartakiádní 259/6, 400 10 Ústí nad Labem

 

-       -   Thuong Pham Duc, 10.8.1985, Březinova cesta 192/1, 412 01 Litoměřice, 

Cập nhật 15.08.2015

-      - NGUYEN Lan Huong, 24.09.1965., 9. Května 190/4, 407 53 Starý Jiříkov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 14.08.2015
DUONG Van Nghi, 29.08.1980, Sadová 2447, 269 01 Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 14.08.2015
- LUONG Thi Hoai, 04.09.1985, Sadová 2447, 269 01 Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, Kladno, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 14.08.2015
VU Thi Hong Minh, 04.10.1975, Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4 – Krč, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 12.08.2015
TRAN Sy Khanh, 22.02.1985, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 12.08.2015
- TRAN Van Phu, 09.11.1967, Pujmanové 880/29, 140 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 12.08.2015
- NGUYEN SAO Mai, 14.10.1995, Libušská 539/27, 142 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 11.08.2015
NGUYEN HONG Son, 25.10.1957, Potočiny 296, 251 64 Mnichovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 11.08.2015
NGUYEN Khac Truong, 07.06.1972, Jana Palacha 459/1, 530 02 Pardubice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 11.08.2015
NGUYEN Van Trong, 09.01.1983, U Dvořiska 1219, 565 01 Choceň, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 11.08.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-       -              Dang Van Thuy, 1987, Vaníþkova 579/29, 615 00 Brno
-              Dang Van Kiem, 1964, Skorkovského 824/19, 636 00 Brno
-              Dang Truong An, 1956, Vranovská 594/59, 614 00 Brno
-              Dang Cong Toan, 1979, Spáþilova 877/26, 618 00 Brno
-              Vu Duy Hung, 1963, ýermákova 551/16, 625 00 Brno
-              Tran Van Manh, 1961, HnČvkovského 30/65, 617 00 Brno 17
-              Tran Tuan Phan, 1989, Hulvácká 2497/8, 700 30 Ostrava 30
-              Thi Hien Bui, 14.10.1973; Na Hrázi 1681/28, 350 02 Cheb
-              Bui Thi Nhung, 30. 4. 1985, PĜátelství 2048/6, 350 02 Cheb
-              Thi Hue Ngo, 4.11.1975, Staré námČstí 16 363 01 Ostrov nad OhĜí
-              Van Quang Than, 10. 10. 1973, 9. kvČtna 230, 471 14 Kamenický Šenov,
-              Thi Quynh Huong Hua, 14.1.1982, OdboráĜská 711/26, 700 30 Ostrava 30,
-              Tran Trung Hieu, 10.10.1970,  V.KošaĜe 96/13, 700 30 Ostrava 30
-              Vu Dinh Tien, 19.8.1982, Radlická 897/29, 150 00 Praha 5
-              Nguyen Danh Kien, 11.7.1985, B.ýetyny 933/8, 700 30 Ostrava 30
-              Tuan Anh Dao, 19. 9. 1982, ýimelická 957/1, 142 00 Praha 411,
-              Hong Quan Do, 2. 4. 1981, Žateckých 1211/14, 140 00 Praha 4,
-              Dong Nguyen Dac, 27. 10. 1985, Bachova 1584/20, 149 00 Praha 4,
-              Quang Duong Ngo, 8. 8. 1968, Za Bažanstnicí 629/9, 148 00 Praha 4,
-              Hoang Van Hien, 20. 8. 1959, Nechvílova 1843/5, 148 00 Praha 9,
-              Lich Nguyen Minh, 05. 06. 1976, Hrdliþkova 2186/18, 148 00 Praha,
-              Hoang Van Hien, 20. 8. 1959, Nechvílova 1843/5, 148 00 Praha 9
-              Tien Thanh Nguyen, 7. 8. 1987, V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 411,
-              Dong Nguyen Dac, 27. 10. 1985, Bachova 1584/20, 149 00 Praha 4,
-              Quang Duong Ngo, 8. 8. 1968, Za Bažanstnicí 629/9, 148 00 Praha 4,
-              Anh Tuan Hoang, 6. 5. 1983, DČlnická 1150/55, 17000 Praha 7,
-              Mau Nam Nguyen, 2. 12. 1984, Argentinská 194/12, 170 00 Praha 7,
-              Ho Huan Nguyen, 1. 7. 1970, Argentinská 868/5, 170 00 Praha 7,
-              Don Duong Nguyen, 6. 5. 1984, Osadní 1473/4, 170 00 Praha 7,
-              Pham Duc Minh, 05. 09. 1985, Moskevská 617/58, 10100, Praha 101,
-              Nguyen Phuong Lien, ýimelická 957/1 , 142 00 Praha 4,

 

-              Thi Mai Bui, 18.8.1988, ýs. legií 1798, 269 01 Rakovník,

Cập nhật 09.08.2015

-       -   NGUYEN Thi Tuyet, 28.10.1967, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 00 Karlovy Vary, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 5.8.2015
-       -   Nguyen Thuy, 04.04.1962, Kostomlatská 681/6, 190 00 Praha 9, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, 130 00 Praha 3, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 05.08.2015
-      -    NGUYEN Ngoc Nhi, 30.05.2012, Pionýrská 1462/1, 792 01 Bruntál (matka NGUYEN KIEU Linh, 09.09.1991, st. přísl. Vietnamská socialistická republika), đến sở di trú Bộ nội vụ tại Přerov, U Výstaviště 3183/18, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 04.08. 2015
-        -  NGUYEN Xuan Tuan, 15.1.1971, neznámá, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 4. 8. 2015
-        -  TRAN Xuan Hong, 1.9.1972, Husova 41, 468 22 Železný Brod, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 4.8.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:

-          -  Vo Thi Thom, 1970, Rousínovská 4, 627 00 Brno
-          - Phung Thi Trang, 1986, Skorkovského 825/21, 636 00 Brno 36
-          -  Phan Xuan Trieu, 1981, Körnerova 451/3, 602 00 Brno 2
-          - Le Thi Luong, 1985, Kabátníkova 575/9, 602 00 Brno
-          - Le Tat Thanh, 12.5.1979, 696 03 Dubňany, Palackého 1063
-          - Van Hoa Than, 14.02.1975, Barvířská 1766, 358 01 Kraslice,
-          -  Phi Long Nguyen, 15.10.1985; Májová 658/39, 350 02 Cheb
-          -  Huy Hung Dao, 29.1.1986, Mírová 69, 471 24 MimoĖ,
-          -  Minh Nhat Tran, 26. 1. 1976, Klatovská 52, 340 04 Železná Ruda
-          -  Dinh Van Lam, 3. 3. 1975, KonČvova 879/63, 130 00 Praha 3,
-          -  Nguyen Van Ha, 28. 5. 1974, Francouzská 156/106, 10100 Praha 101,
-          -  Xuan Quan Trinh, 20.11.1981, DČþínská 67/74, 400 03 Ústí nad Labem,
-          -  Xuan Truong Nguyen, 28.2.1986, Mládežnická 1642, 431 11 Jirkov,
-          -  Thi Thanh Tam Nguyen , 17.02.1986, Mládežnická 1642, 431 11 Jirkov,
-          -  Hai Nguyen Xuan, 3.7.1959,  Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
-          -  Tran Duy Hoang, 4.12.1980, PĜerovská 552/10, 768 61 BystĜice pod Hostýnem,

Cập nhật 28.07.2015

- TRAN Viet Phuong, 1987, Krajní 168/3, 318 00 Plzeň, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2064/26, 307 51 Plzeň,về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 24.07.2015
- PHAM Van Hien, 1976, Rozvadov 198, 348 06 Rozvadov, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 24.07.2015
- NGUYEN Ngoc Thu, 1989, Neumannova 696/29, 352 01 Aš, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 24. 7. 2015
PHAN VAN Luan, 15. 04. 1988, Zámoraví 436, 763 61 Napajedla, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Pod Vrškem 5360, 762 48 Zlín, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 24.07.2015
- HOANG Thi Thom, 10. 10. 1987, Havlíčkova 886, 293 01 Mladá Boleslav II, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 23.07.2015
- PHAM VAN Quang, 20.01.1959, Tůmova 99, 566 01 Vysoké Mýto, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.07.2015
- TRAN THI Vy, 08.08.1963, Tůmova 99, 566 01 Vysoké Mýto, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Bulharská 936, 530 03 Pardubice, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 22.07.2015
THAI DANG Duy, 09.09.2003, Martinice 23, 594 01 Martinice, zastoupený zákonným zástupcem panem THAI VAN Dung, 24.10.1971, neznámo, přihlášen k pobytu na úřední adrese: Vrchlického 2627/46, 586 04 Jihlava, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vrchlického 2627/46, Jihlava, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 21.07.2015
THAI DANG Vu, 20.08.2005, Martinice 23, 594 01 Martinice, zastoupený zákonným zástupcem panem THAI VAN Dung, 24.10.1971, neznámo, přihlášen k pobytu na úřední adrese: Vrchlického 2627/46, 586 04 Jihlava, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vrchlického 2627/46, Jihlava, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 21.07.2015
NGUYEN Thi Thu Ha, 29. 03. 1996, Hung Tay, Hung Nguyen, Nghe An, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 20. 7. 2015
TRAN Thi Phuong, 03. 12. 1995, Xom 11, Thach Xuan, Thach Ha, Ha Tinh, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 20. 7. 2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-              Tran Thi Roan, 1969, Dukelská tĜída 246/97, 614 00 Brno 14
-              Phan Thi Quy, 1987, Körnerova 3, 602 00 Brno 2
-              Phan Quoc Vien, 1979, Körnerova 3, 602 00 Brno 2
-              Pham Quang Trung, 1964, Bzenecká 4192/8, 628 00 Brno 28
-              Pham Hoai Nam, 1971, Oblá 49, 634 00 Brno 34
-              Le Xuan Tho, 1971, HnČvkovského 30/65, 617 00 Brno 17
-              Le Xuan Hoang, 1972, Cejl 16, 602 00 Brno 2
-              Le Trung Giap, 1974, Podstránská 135, 627 00 Brno 27
-              Le Thi Van, 1969, Kroupova 30, 625 00 Brno 25
-              Lam Thi Thu Huong, 1984, Skopalíkova 5, 615 00 Brno 15
-              Hoang Giang Tran, 18.12.1986, Pohraniþní stráže 1544/7, 358 01 Kraslice,
-              Dang Van Thang, 22.09.1983, Svobody 3500/1, 796 01 ProstČjov 1,
-              Van Hai Do, 17.07.1976, Ves Touškov 127, 333 01 Stod,
-              Vu Thi Nhu Quynh, 29.07.1979, Nádražní 538, 348 15 Planá u Mariánských Lázní
-              Bat Pham Van, 27. 7. 1975, Cigánkova 1861/2 , 148 00 Praha 4,
-              Truong Giang Bui, 7. 1. 1990, Kosmická 756/39, 149 00 Praha 4,
-              Thai Hoang Nguyen, 28. 7. 1977, Havlíþkova 886, 293 01 Mladá Boleslav,
-              Duc Loc Tran, 23.4.1987, M. Švabinského 608, 418 01 Bílina 1,
-              Nguyen Van Lan, 4.2.1957 Belikovova 1809/7, Ostrava 700 30, ZábĜeh, místem podnikání Hrob 33, 417 04 Hrob, Mlýny,
-              Quang Linh Nguyen, 29.10.1987, Nerudova 1551, 688 01 Uherský Brod,#1 

Cập nhật 24.07.2015

NGUYEN Van Hieu, 10.03.1985, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov,về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 16.07.2015
NGUYEN Son Hung, 12.11.1961,  Vestecká 1005/46, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16.07.2015
MAI Thi Huong, 31.08.1988, Vestecká 1005/46, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16.07.2015
LUONG Viet Dung, 01.07.1973, Vestecká 1005/46, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 16.07.2015
- DO DANG Nghi, 13. 06. 1968, Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 – Krč, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 16.07.2015
BUI Thi Hong Hoa, 27.01.1979, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 16.07.2015
NGUYEN Thi Oanh, 09.04.1957, Jasmínová 2885/33, 106 00 PRAHA 10 - Záběhlice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 16.07.2015
- PHAM Ngoc Hien, 19.12.1970, Švecova 2358/7, Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Vršovskou horou 88/4, Praha 10, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 16.07.2015
- DANG MINH Thang, 23.03.1960, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Žežická 498, 261 01 Příbram, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 15. července 2015
- NGUYEN The Long,  18.12.1969, neznámo, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Žežická 498, Příbram V-Zdaboř, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 15. července 2015
- NGUYEN Ngoc Nhi, 30.05.2012, státní příslušnost: Vietnamská socialistická republika, přihlášena k pobytu na adrese: Pionýrská 1462/1, 792 01 Bruntál, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Přerov, U Výstaviště 3183/18, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 15. 07. 2015
NGO Quynh Trang, 2002, Kralovická 1433/15, 323 00 Plzeň, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 14.07.2015
NGO THI Hao, 26.10.1984, Na Výsluní 751, 285 22 Zruč nad Sázavou, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hornická 642, Kutná Hora, HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 14.07.2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-              Vo Tuan Huynh, 1955, HnČvkovského 30/65, 617 00 Brno
-              Tran Cao Quan, 1969, Körnerova 451/3, 602 00 Brno 2
-              Nguyen Van Son, 1961, Francouzská 422/89, 602 00 Brno 2
-              Le Van Viet, 1985, Körnerova 451/3, 602 00 Brno
-              Le Thi Thanh, 1983, 7Čsnohlídkova 1616/12, 664 51 Šlapanice u Brna
-              Nguyen Thanh Si, 21.9.1974, Chvalovice 36 669 02 Znojmo
-              Thi Linh Nguyen, 11.1.1977, Loucká 2682/40 671 81 Znojmo 5
-              Nguyen Van Binh, 10.10.1986, 17.listopadu 584/2, 46015 Liberec 15,
-              Nguyen Thanh Phuoc, 02. 08. 1961, DČlnická 1155/24, 170 00 Praha 7,
-              Nguyen Quang Le, 02.05.1989, KouĜimská 20, 280 02 Kolín 2,
-              Nguyen Van Tuan, 14.04.1962,  Kutnohorská 102, 280 02 Kolín 2
-              Phan Quoc Son, 10.03.1973, KouĜimská 20, 280 02 Kolín 2,
-              Dao Van Chuyen, 21.04.1986, KouĜimská 20, 280 02 Kolín 2
-              VAN Dung Trinh, 25.9.1989, Šultysova 530, 274 01 Slaný 1
-              Nguyen Van Tuan, 10.4.1993, Nerudova 836/6, 408 01 Rumburk,
-              Xuan Hau Nguyen, 06.06.1973, tĜ. Svobody 815, 763 02 Malenovice, VS 75647847

 

-              Ba Thai Nguyen, 09.11.1986, tĜ. SpojencĤ 727, 765 02 Otrokovice
Cập nhật 14.07.2015

VU Quoc Viet, 04.04.1986, zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 09.07.2015
- NGUYEN Thi Oanh, 23.08.1989, U zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 09.07.2015
- NGUYEN Hoang Phong, 09.08.2013, Tajovského 1258/5, 142 00 Praha 4 - Krč, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 09.07.2015
LA VAN Luc, 08.02.1977, V Dolině 1155/2, 101 00 Praha 10, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 09.07.2015
NGUYEN VAN Dao, 13.7.1952, Dukelská 242/6, Třebíč - Podklášteří, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 9.7.2015
- NGUYEN Thi Tuyet, 28.10.1967, Vietnamská socialistická republika, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Krymská 1598/47, 360 00 Karlovy Vary, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 9. 7. 2015
PHAM VAN Hoang, 08.04.1966, Na Sekyře 1472, 269 01 Rakovník, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà . Thông báo được đăng ngày 08.07.2015
- NGUYEN Thanh Trung, 05.08.1986, Jeřabinová 1369, 252 42 Jesenice, okr. Praha-západ, doručovací adresa: Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 – Modřany, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 08.07.2015
- NGUYEN Thanh Nam, 21.2.1976, V koutě 986/34, 142 00 Praha 4 – Libuš, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 08.07.2015
- DAO Quoc Minh, 04.12.1967,  Levského 3187/6, 143 00 Praha 4, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 08.07.2015
- DANG MINH Thang, 23.03.1960, Příčná 476, 261 01 Příbram VII, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, về việc HỦY địa chỉ nhà . Thông báo được đăng ngày 08.07.2015
- TRAN LE Khanh, 10.12.12008, zastoupeného zákonným zástupcem panem Tran Quoc Trung, 07.06.1987, Vítězství 206, Děčín, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, về việc HỦY cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 08.07.2015
- HO Tuan Anh, 11.9.1976,  Le Loi, č. 141/239, obvod Ngo Quyen, město Hai Phong, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Severní 2952, 272 04 Kladno, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 07.07.2015
NGUYEN Thi Phuong, 20.2.1985, Brno, Příční 127/20, PSČ 602 00, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 7. července 2015

Những người sau cần liên hệ ngay với phòng Bảo hiểm xã hội của mình để nhận quyết định và thư từ:
-              Vo Tuan Huynh, 1955, HnČvkovského 30/65, 617 00 Brno
-              Tran Cao Quan, 1969, Körnerova 451/3, 602 00 Brno 2
-              Nguyen Van Son, 1961, Francouzská 422/89, 602 00 Brno 2
-              Le Van Viet, 1985, Körnerova 451/3, 602 00 Brno
-              Le Thi Thanh, 1983, 7Čsnohlídkova 1616/12, 664 51 Šlapanice u Brna
-              Vuong Van Chin, 1976, Vlčnovská 4181/14, 628 00 Brno
-              Vu Van Thanh, 1965, Körnerova 451/3, 602 00 Brno
-              Vu Van Dong, 1985, Gargulákova 406/20, 614 00 Brno
-              Vu Thi Kim Chi, 1987, Škroupova 2550/42, 636 00 Brno
-              Tran Thi Thanh Thuong, 1984, Jeronýmova 188/14, 618 00 Brno 18
-              Nguyen Huu Duong, 1983, Rosického náměstí 238/3, 616 00 Brno 16
-              Lu Thu Ha, 1978, Lidická 700/19, 602 00 Brno 2
-              Le Thi Cham, 1984, Révová 4419/31, 628 00 Brno 28
-              Hoang Xuan Long,1988,  Vranovská 470/57, 614 00 Brno 14
-              Hoang Tuan, 1980, Bílovice nad Svitavou 530 E, 664 01 Bílovice nad Svitavou
-              Hoang Thi Oanh, 1989, Gargulákova 406/18, 614 00 Brno 14
-              Hoang Thanh Hung, 1983, Körnerova 451/3, 602 00 Brno 2
-              Hoang Son Lam, 1965,  Bzenecká 8, 628 00 Brno 28
-              Hoang Ngoc Tai, 1987, Gargulákova 406/20, 614 00 Brno 14
-              Hoang Anh Duc, 1959,  Dukelská třída 246/97, 614 00 Brno 14
-              Thi Phong Tran, 10. 4. 1986, Příkopech 850/8, 789 85 Mohelnice
-              Nguyen Thanh Phuoc, 02. 08. 1961, DČlnická 1155/24, 170 00 Praha 7,
-              Son Nguyen Thanh, 27. 05. 1984, Na Šejdru 568/3, 142 00 Praha
-              Tuan Than Van, 27. 02. 1955, Na Výspě 282/16, 147 00 Praha,
-              Nguyen Thi Hue, 10. 11. 1962, Krymská 138/36, 101 00 Praha 101
-              VAN Dung Trinh, 25.9.1989, Šultysova 530, 274 01 Slaný 1
-              Thu Ha Nguyen, 19.1.1994, Skupova 937/2, 415 01 Teplice 1,
-              Giang Vo Huong, 7.4.1967, Picassova 546, 403 31 Ústí nad Labem,
-              Van Tuan Dong, 16.1.1963,  Lipová 153, 431 01 Spořice

 

-              Nguyen Thi Thao, 24.7.1960, Palackého nám. 18, 394 64 Počátky,

Cập nhật 06.07.2015

 

-NGUYEN Van Toan, 6.8.1984, Nerudova 195/10, 268 01 Hořovice, okres Beroun, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Žežická 498, 261 01 Příbram, về việc XÉT cư trú dài hạn. Thông báo được đăng ngày 03. červenec 2015- TRAN Dinh Dong, 19.05.1959, Ke hřišti 30, Železná Ruda, đến sở di trú Bộ nội vụ tại  Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 02.07.2015
- PHAM Van Lac, 03.03.1948, nám. 1. máje 21, Železná Ruda, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 02.07.2015
- NGUYEN Xuan Them, 15.12.1963, Plzeňská 357, Stod, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày 02.07.2015
NGUYEN Viet Hung, 05.10.1993, Klatovská 74e, Železná Ruda, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň, về việc HỦY địa chỉ nhà . Thông báo được đăng ngày 02.07.2015
NGUYEN Thi Phuong, 12.09.1964, Ke hřišti 30, Železná Ruda, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Slovanská alej 26, 326 00 Plzeň, về việc HỦY địa chỉ nhà ở. Thông báo được đăng ngày  02.07.2015
NGUYEN Thi Phuong, 12.09.1964, Ke hřišti 30, Železná Ruda, đến sở di trú Bộ n

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo