Séc-Slovakia

Thông báo của phòng Bảo hiểm xã hội Séc liên quan đến người Việt (12/2011)

Cập nhật lúc 30-12-2011 16:06:10 (GMT+1)

 

30/12/2011 - Thông báo của phòng Bảo Hiểm Xã Hội  Séc liên quan đến người Việt đang kinh doanh.


 Lưu ý: Những thông tin sau chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý. Nhiều trường hợp trong danh sách có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần. Trong trường hợp, ai không muốn đăng tên, đề nghị nhắn tin luôn vào bình luận với lý do cùng điện thoại và email.

Những người có tên sau nên nhanh chóng liên hệ với phòng BHXH đang quản lý hồ sơ để nhận văn thư giấy tờ.

Cập nhật ngày 30/12/2011

Nguyen Thi Nhuong, 26.10.1987, Dvořákova 2237/31, 350 02 Cheb

Do Cong Thang, 04.08.1980, Slapanská 17/8, 350 02 Cheb

Khiem Le Cao, 4.10.1963, Trávník 475/33, 750 02 Přerov

Nguyen Tran Tien, 19.07.1986,  Černokostelecká 1151/60, 10800  Praha 108,

Cao Thanh Tung, 23.04.1972, Rezlerova 281, 10900  Praha 111,

Nguyen Van Hung, 24.04.1983, Mikulova 1581/3,  14900  Praha 415,

Lam Viet Bach, 01.07.1985, Kurzova 2411/7 155 00  Praha 5

Dinh Van Trung, 10.6.1978, Masarykova 11, 273 04 Kačice

Nguyen Dang Kien, Náměstí Svobody 44, 438 01 Žatec,

Thanh Hoang Van, 19.7.1964, Bratří Hlaviců 111, 755 01 Vsetín

 

Cập nhật ngày 23/12/2011

Nguyen Thi Mai, 20.10.1958, 380 01 Dačice,

Tran Huy Hoang, 03.03.1976, 697 01 Kyjov

Nguyen Van Thoi, 7.8.1963, 691 72 Klobouky

Nguyen Van Bang, 25.2.1963, 363 01  Ostrov

Pham Doan Ha Long, 06.12.1980, 360 01 Karlovy Vary

Bui Van Hung, 1986, 363 01 Ostrov

Ngo Thi Phuc, 23.1.1960, 76 Cheb

Ngo Thi Mai Huong,17.2.1986, 1213/18  Cheb

Nguyen Anh Tuan, 4.5.1984, 48  Mariánské Lázně

Ngo Ngoc Hung, 20.8.1971, 62  Cheb

Nguyen Hoai Nam, 8.8.1977, 18  Cheb

Nguyen Dinh Chin, 3.5.1967, 1989/25  Cheb

Nguyen Huy Dong,17.8.1963, 1225/17 Cheb

Nguyen Huu Thuyet, 15.10.1981, 1567/11 Cheb

Nguyen HuuThao, 2.6.1963, 1039/2  Cheb

Nguyen Huu Cuong, 19.6.1976, 2178/26  Cheb

Nguyen Hong Van, 26.5.1988, 1654/22  Cheb

Nguyen Hoang Ha Hai, 27.8.1980, 18  Cheb

Nguyen Cong Tuan,10.10.1974, 692/17  Cheb

Ngo Hoang Anh, 20.6.1989, 74/30  Cheb

Nguyen Dinh Hai, 18.6.1962, 1039/2  Cheb 

Nguyen Gia Tai, 24.6.1960, 31  Cheb

Nguyen Gia Hai, 30.12.1966, 692/17  Cheb

Khuat Duy Huan, 14.4.1963, 1708/18 Cheb

Nguyen Duy Giang, 26.7.1975, 40  Skalná

Nguyen Duc Ngoc, 9.9.1979, 11  Cheb

Nguyen Duc Chien, 10.3.1975, 48  Cheb

Nguyen Duc Hoi, 27.5.1983, 2048/6  Cheb

Nguyen Danh Tuan, 25.6.1963, 540/12  Cheb

Nguyen Anh Van, 5.8.1981, 1372/28 Cheb

Nguyen Anh Tuan, 6.12.1983, 242/10 Cheb

Nguyen Anh Ngoc, 10.6.1979, 1578/36 Cheb

Nguyen Manh Cuong, 26.05.1965, 470 01  Česká Lípa 1,

Ha Trung Hieu, 26.11.1974, 511 01 Turnov,

Dinh Van Thong, 15. 7. 1982, 742 21 Kopřivnice,

Bui Van Loi, 23.8.1987, 746 01 Opava 1

Tran Thanh Huy, 12.5.1989, 747 21 KravaĜe

Hoang Xuan Nhan, 28.12.1964, 787 01 Šumperk,

Nguyen Trung Thanh, 04.08.1981,10200  Praha 102,

Nguyen Nhu Thi, 10.11.1974,10600  Praha 106,

Vu Thu Hoan, 15.01.1987, 10100  Praha 101,

Phong Nguyen Duy, 6. 4. 1989, 149 00 Praha 4

Len Ha Thi, 21. 12. 1976, 155 00 Praha 515

Ngoc Hung Trieu, 16. 10. 1986, 149 00 Praha 415

Vung Le Dinh, 11. 2. 1982, 149 00  Praha 4,

Viet Binh Cao, 26. 6. 1975, 142 00  Praha 4,

Van Le Thanh, 181 00  Praha 8

Van Xuan Nguyen, 198 00 Praha 9

Van Nga Nguyen, 190 00 Praha 9

Tien Duc Nguyen , 142 00 Praha 4

Van Tu Nguyen, 2.5.1976,155 31 Praha 5,

Minh Ky Nguyen, 161 00 Praha 6

Tran Van Bay,  435 42  Litvínov 8,

Nguyen Thi Dung,17.9.1980, 436 01 Litvínov,

Khong Thi Sau, 434 01 Most,

Doan Quoc Tran, 25.8.1960, Valdštejnská 2126,

Le Van Giang, 435 11 Lom u Mostu,

Tran Dinh Ha,  435 01  Havraň,

Vu  Duc  Long, 435 11  Lom u Mostu

Vu Van Toan, 21.2.1987, 408 01  Rumburk,

 

Cập nhật ngày 17/12/2011

Nguyen Xuan Tuyen, 1954, 628 00 Brno,

Nguyen Chi Son, 1961,  615 00 Brno,

Nguyen Huu Nam, 1988,  643 00 Brno,

Hoang Trung Dung, 1978, 628 00 Brno.

Hiep Doan Van, 20.11.1983  362 33 Hroznětín

Vu Bach Tuyet, 05.07.1958,  363 01 Ostrov  

Le  Dinh  Son,  16. 5. 1986, Chodov,

Ha Quang Long,  10.10.1981   362 51 Jáchymov  

Pham Thi Thu,  11.2.1956;    350 02  Cheb .

Nguyen Van Vo, 6.3.1987;  350 02  Cheb  

Nguyen Van Trung,   5.6.1981;   350 02  Cheb

Nguyen Hai Anh, 30.1.1968;   351 35  Plesná u Chebu  

Nguyen Quoc Viet,   5.9.1985;    350 02  Cheb

Le Van Tay,  19.9.1981;  350 02  Cheb

Le Van Hai, 17.1.1988; 350 02  Cheb

Ho Nguyen Khanh Bao; 07.09.1987;  350 02 Cheb

Cao Van Khuong  21.4.1978;    350 02  Cheb  

Nguyen Thi Phuong;   14.4.1976;   350 02 Cheb  

Nguyen Thi Le Hang;   3.9.1971;   353 01 Mariánské Lázně 

Phung Van Son  24.09.1970,   350 02 Cheb

Dang Van Nhat, 340 04 Železná Ruda,

Bui  Van Vu,  340 04 Železná Ruda,

Dinh Trong Loi,  342 01  Sušice

Mai Thuy Ha, Kollárova 10, 301 00 Plzeň

Anh Son Nguyen, 04.09.1986, 334 52 Merklín

Nguyen Thi Coi,   339 01  Klatovy

Truong Van Tuan,  Bzenecká 7, 323 00 Plzeň

Truong Van Quang, Partyzánská 27, 312 00 Plzeň

Truong Thi Sau, Macháþkova 8, 318 00 Plzeň

Tran Van Tan, Lipová 18 , 301 00 Plzeň

Tran Trung Kien, Macháþkova 8, 318 00 Plzeň

Thi Dieu Linh Nguyen, 28.8.1983, 140 00 Praha 4,

Le Tien Trang, 10.03.1989,  269 01 Rakovník,

Duong Van Tue, 28.2.1981,  Rakovník,

Ha Duy Phong, 23.02.1973,  270 51 Lužná v Čechách


Cập nhật ngày 11/12/2011:

Le Viet Cuong, 28.10.1985, 700 30 Ostrava 30,  

Le Xuan Hue, 20.5.1970,  700 30 Ostrava 30,  

Huy Tien Nguyen,  21.03.1962, 748 01 Hlučín  

Dang Thanh Trung, 6.10.1981, 747 05 Opava 5  

Nguyen Trong Tuong, 22. 12. 1982, 783 91 Uničov,

Tran Ngoc Huy, 11.07.1991,  797 30  Prostějov

Dinh Nhu Minh, 11.12.1953,  79601  Prostějov 1,  

Nguyen Tuan Anh, 14.10.1987, 14100  Praha 4,

Nguyen Cong Duyen, 11.09.1981,  10100  Praha 101

Vu Ngoc Ha, 10.02.1978,  161 00 Praha 6

Nguyen Huu Chien, 02.04.1985, 10200  Praha 102,

Nguyen Van Chinh, 15.11.1991,  10200  Praha 102,

Nguyen Van Dung, 28.08.1978,   10200  Praha 102,

Nguyen Anh Ba,  27.03.1989, 10600  Praha 106,

Van Thi Yen, 140 00 Praha 4,

Hung Vo Viet,  2. 12. 1977 ,  140 00 Praha 4,

Hoang Vu Duc ,   8. 11. 1984   142 00 Praha 4 ,

Trinh Tung Duong ,10.06.1989 ,  155 00  Praha 5

Thi Chinh Nguyen,    140 00 Praha 4 ,

Dung Ta Nguyen , U Kolejí 315/4 160 00 Praha 6,

Thi Hong Sam Nguyen, 11. 9. 1977, 142 00 Praha 4

Pham Ngoc Lan 4.10.1967, 273 06 Libušín

Pham Van Chin,   20.4.1969,   273 04 Kaþice,

Van Tri Nguyen,   28.03.1960,   418 01 Bílina 1

Tran Dinh Tan,   05.05.1971,   415 01 Teplice,

Tuan  Anh   Hoang,   08.09.1985,   415 01 Teplice 1,

Huy   Khai   Ha,   14.11.1983, 415 01 Teplice 1,

Duong Van Minh,  16.03.1968,    417 42 Krupka,

Pham Xuan Minh , 435 26 Bečov u Mostu,

Nguyen Van Huan,   9.11.2011,   436 03 Litvínov 3,

Vo Huu Au, 14.11.2011,  435 01  Havraň  

Tran Ngoc Quang,  Kpt. Jaroše 53/38,  434 01  Most,

Tran Manh Ha,   435 47  Brandov 19,

Tran Xuan Khanh,   Tržní 474, 436 01  Litvínov

Thanh Pham Van,   16.05.1971, 415 01 Teplice 1,

Nguyen Xuan Khoan,   15.8.1983, 586 01 Jihlava

 

Cập nhật ngày 8/12/2011:

Doan Manh Hien, 1983, 615 00 Brno,

Nguyen Manh Hieu , 21.10.1985, 671 81  Znojmo

Nguyen Thi Bien, 23.4.1981, 363 01  Ostrov,

Nguyen Thi Cu ,  27.10.1957, 364 52  Žlutice

Hoang Quoc Huy, 1962, 364 56 Verušičky

Nguyen Xuan Bach , 12.7.1987, 363 01  Ostrov,

Tran Van Hieu,  nar. 23.10.1978, 350 02 Cheb 2,

Tran Trong Hai,  11.02.1978; 350 02 Cheb 2,

Tran Thi Thuy, 01.07.1973; 350 02 Cheb2  

Tran Thi Ngai, 30.12.1966; 350 02 Cheb  

Tran Thi Minh Thin,  29.05.1964; 352 01 Aš 1

Tran Thi Cam,  09.03.1969; 350 02 Cheb 2

Tran Thanh Luan,  20.02.1981; 350 02 Cheb

Hoang Quang Duong; 12.12.1985; 350 02 Cheb

Ho Nguyen Khanh Bao; 07.09.1987; 350 02 Cheb

Doan Tuan; 07.09.1969; 350 02  Cheb

Dinh Thi Kien; 11.02.1962;  350 02 Cheb

Dinh Cong Hoang; 27.06.1966;  350 02 Cheb

Dao Manh Da;  02.06.1983;  353 01 Mariánské Lázně

Cu Minh Quang 20.10.1978,  353 01  Mariánské Lázně  

Nguyen Huy Cuong , 20.4.1978, 362 35  Abertamy

Dong Hoang Ngoc,  1977, 360 05 Karlovy Vary

Nguyen Xuan Hoat, 10.8.1967 , 363 01  Ostrov,

Tran Quang Giang, 25.10.1977, 269 01 Lubná,

Nguyen Van Truyen, 3.3.1963, 270 36 Lubná,

Nguyen Thi Lan Anh, 20.11.1982,  269 01 Rakovník,

Nguyen Tuan Anh, 19.10.1976, 270 33 Jesenice u Rakovníka,  

Nguyen Xuan Tien,  10.5.1963,  273 08 Pchery,  

Vo Duc Toan,  15.05.1972,  293 01 Mladá Boleslav,

Tran Van Tuan,  16.07.1985;  293 01 Mladá Boleslav,  

Tran Van Manh,  22.10.1987, 293 01 Mladá Boleslav,  

Phan Van Tuyen,  02.09.1971, 293 01 Mladá Boleslav,

Nguyen Van Hung,  12.02.1988,  294 25 Katusice

Nguyen Thi Thiet, 20.03.1987,   293 01 Mladá Boleslav

Manh Tuong Nguyen,  17.05.1977 ,   280 02 Kolín,  

Le Quoc Hoi,  20.05.1965 , 293 01 Mladá Boleslav,  

Hoang Van Thuan,   12.01.1978;   293 01 Mladá Boleslav

Ho Viet Suc,  10.03.1976,   293 06 Kosmonosy,  

Dao Thi Tra My,  12.07.1988  , 293 01 Mladá Boleslav,  

Bui Thi Ngoan,   25.12.1975,  415 01 Teplice 1, VS 58573416,  

Pham  Duy  Long , 6.10.1988 , 432 01 Kadaň,  

Tran  Thi Huong,   19.5.1960,   431   82   Hora   Svatéo  Šebestiána,  

Vu Trong Giao,   22.03.1966,   415 01 Teplice,  

Trinh Huu Truong,   11.06.1979,   417 81 Moldava v Krušných horách, 

Hoang Thi An, 20.01.1963, 250 01 Brandýs nad Labem, 

 

Cập nhật ngày 6/12/2011:

Ngo Van Ngoc, 15.12.1977, Kaplice.

Quyen Huy Pham, 2.5.1971, Hodonín.

Doan Thi Phuong Thao, 27.3.1986, Znojmo.

Van Cuong Dang, 1.5.1962, Hroznětín.

Nguyen Van Thuy, 8.8.1974, Horní Blatná.

Nguyen Van Ba, 2.9.1987, Abertamy .

Nguyen Thi Kim Anh, 24.12.1982, Ostrov.

Nguyen Van Trung, 10.1.1982 , Abertamy.

Nguyen Xuan Ngoc, 27.11.1966, Cheb.

Nguyen Thuy Ha; 12.10.1963, Cheb.

Dinh Van Dong, 10. 7. 1980, Nový Jičín.

Huu Thang Do, 16.11.1982, Přerov,

Tran Khac Binh, Ž. Ruda

Vo Khac Dinh, 10.08.1976, Merklín

The Kieu Nguyen, 18.08.1988, Chotěšov,

Tri Son Nguyen, 10.5.1975, Praha 7,

Van Truong Nguyen, 26.10.1968, Praha 4,

Van Thinh Nguyen, 8.2.1948, Praha 4,

Khoa Do Viet, 21. 1. 1980, 149 00 Praha 4

Thuong Nguyen Quang, 18.11.1979, Praha 9 – Hloubětín,

Khac Hung Nguyen, 4.2.1971, Praha 9 – Kyje ,

Phu Ninh Nguyen, Praha 6,

Pham Van Chin, 20.4.1969, 273 04 Kaþice

Nguyen Thi Nhu Hoa, 23. 8. 1985, Nymburk,

Hoang Thi An, 20.01.1963, 250 01 Brandýs nad Labem,

(còn nữa)

Minh Đức Vietinfo.eu
Phòng xã hội Séc

> Thông báo của Bộ nội vụ Séc liên quan đến người Việt 12/2011

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo