Biển Đông

Đức và Ấn Độ kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông và Ấn Độ Dương

Cập nhật lúc 03-05-2022 19:24:03 (GMT+1)

Đức và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại không bị cản trở và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 ở tất cả các vùng biển, bao gồm Ấn Độ Dương và Biển Đông.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo