Biển Đông

Đức sẽ gửi tàu chiến ''tùy thuộc vào tình hình ở Biển Đông''

Cập nhật lúc 08-11-2021 13:11:08 (GMT+1)

Người đứng đầu Hải quân Đức cho biết ông đang tìm cách điều động các tàu đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hai năm một lần để giúp duy trì hòa bình và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế trong khu vực.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo