Biển Đông

Tập Cận Bình ra lệnh ‘chuẩn bị chiến tranh’ trên Biển Đông

Cập nhật lúc 29-10-2018 08:22:59 (GMT+1)

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho guồng máy quân sự “chuẩn bị chiến tranh” trên Biển Đông để không ở trong thế bị động trong mọi tình huống.... Chi tiết
Trang:    4 5 6 7 8 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo