Biển Đông

Chuyên gia Trung Quốc nghi ngờ đường 9 đoạn truyền thống Nam Hải

Cập nhật lúc 19-04-2013 06:26:23 (GMT+1)
Long trọng cử hành nghi thức tuyên thệ “Cắm rễ Nam Hải, bảo vệ Nam Hải, xây dựng Nam Hải”, kiên định sứ mệnh quan lính không

 

Gần đây, Biên đội cơ động liên hợp  Hạm đội Nam Hải [i] của hải quân đã triển khai diễn tập xa bờ. Xét từ tình hình như đã đưa tin công khai, việc hải quân tới Nam Sa[i] và Thái Bình Dương diễn tập là rất đáng lưu tâm.


Diễn tập như đánh thật để kiểm nghiệm năng lực tác chiến đối hải, đối không, đối ngầm và đối bờ  

 Người phát ngôn Bộ quốc phòng nói, cuộc diễn tập của Biên đội cơ động liên hợp Hạm đội Nam Hải lần này có mục đích chung là thông qua diễn tập như đánh thật để kiểm nghiệm năng lực thừa hành tức thì các nhiệm vụ quân sự đa dạng của hải quân. 

Mục đích chủ yếu của diễn tập như đánh thật là nhấn mạnh việc diễn tập đối kháng đa binh chủng trong môi trường điện từ phức tạp. Về tác chiến của Biên đội cơ động liên hợp trên biển, chủ yếu là nâng cao năng lực tác chiến trên 4 phương diện đối hải, đối không, đối ngầm và đối bờ. Đối hải là tác chiến chống lại tàu mặt nước của địch, đối không là tác chiến chống lại máy bay và tên lửa của địch, đối ngầm là tấn công và phòng thủ chống lại tàu ngầm của địch, đối bờ là thực thi đánh trả các mục tiêu trên mặt đất. Cả 4 nội dung trên đều được huấn luyện đầy đủ ở cuộc diễn tập lần này.      

Diễn tập mang tính kiểm nghiệm, còn gọi là diễn tập mang tính sát hạch, thuộc về tầng bậc cao nhất trong diễn tập quân sự của nước ta, được các chỉ huy quân sự coi trọng nhất. Trọng điểm kiểm nghiệm và sát hạch nằm ở việc phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong diễn tập. Hải quân nước ta hiện đang chú trọng là khâu diễn tập mang tính kiểm điểm, nặng về phát hiện những khâu còn bất cập và yếu trong diễn tập, rồi mới diễn tập lại nhiều lần nhằm trúng vấn đề và những bất cập, từ đó nâng cao chất lượng diễn tập.       

Về nội dung diễn tập, lần này là diễn tập biên đội. Trước khi ra biển, thường phải tiến hành diễn tập trên bờ cảng trước, rồi mới đến diễn tập trên biển, tức “khổ luyện trên bờ cảng, tinh luyện trên biển”, chủ yếu là để nâng cao hiệu quả diễn tập. Trước đó, còn phải hoàn thành diễn tập đơn hạm xong đã, rồi mới có thể kéo ra biển tiến hành diễn tập hợp đồng biên đội.     

Tác chiến trong tương lai rất ít khi tiến hành đơn hạm, mà sẽ tác chiến với quân địch theo biên đội là chính, chú trọng làm nổi rõ diễn tập tấn công và phòng thủ trong bối cảnh có chiến thuật, xét về mặt tác chiến thì đó chính là tấn công và phòng ngự. Xét về mặt tác chiến tấn công, phải làm được “phát hiện kẻ địch trước, bắn kẻ địch trước”. Tất nhiên, đây là nói từ phương diện chiến thuật, điều này khác với “không nổ phát súng đầu tiên” trong chiến lược của quân ta. Khi đã nổ ra chiến tranh, về mặt chiến thuật mà có thể “phát hiện kẻ địch trước, bắn kẻ địch trước” thì mới nắm được quyền chủ động chiến trường.

Nhất là hải chiến hiện đại dùng chiến tranh tên lửa là chính. Phòng ngự chủ yếu là chống trả lại sự công kích bão hòa bằng tên lửa của quân địch sang phía mình, bởi lối phòng ngự này là phức tạp nhất, nên nếu như quân ta chống trả được với sự công kích bão hòa của quân địch, thì chuyện tập kích bằng một vài quả tên lửa để ứng phó với quân địch không còn đáng kể. Chẳng hạn khi diễn tập phòng ngự đối không, giả dụ địch tấn công tên lửa cách ta 40km, nếu tấn công tàu ta bằng tên lửa siêu âm có vận tốc 400m/s, thì tổng cộng thời gian dùng để phòng ngự chỉ có 100 giây, trưởng tàu phải tổ chức tên lửa phòng không, chủ pháo, đạn chống nhiễu, vũ khí cứng đa chủng để tiến hành chống trả cứng, đồng thời còn phải tổ chức tiến hành chống trả mềm với sự gây nhiễu có nguồn và không nguồn. Quá 100 giây, tàu của mình sẽ bị đánh chìm. Nhiều loại vũ khí trên tàu, nhiều vị trí chiến đấu trên tàu cần phải được phối hợp chặt chẽ, động tác của từng người đều phải được tính toán kĩ tới dưới đơn vị giây.

Chỉ có qua diễn tập nhiều lần thường xuyên thì mới bảo đảm chống trả đuwojc tập kích tên lửa một cách thành công. Đây mới chỉ là phòng ngự sự tập kích của 1 tên lửa. Xét về góc độ trưởng tàu, tình huống phức tạp nhất chính là đồng thời tấn công và phòng ngự đa mục tiêu. Bởi vì địch có thể đồng thời tấn công hiệp đồng cả trên không, dưới nước, trên mặt nước đối với quân ta, là trưởng tàu phải tiến hành bố trí đồng thời đối với nhiều mục tiêu tấn công. Cũng có nghĩa là phải chống trả lại nhiều mục tiêu như tàu, tàu ngầm, tên lửa và máy bay… của địch tấn công ta. Đồng thời, trưởng tàu còn phải chủ động tấn công tàu, tàu ngầm, tên lửa và máy bay… của địch để tranh thủ đạt thành mục tiêu tác chiến trước khi vũ khí địch khai hỏa. Xét về tư cách tấn công, chính là “nhìn được xa”, “trông được rộng”, “tấn công được”. Điều đặc biệt nhấn mạnh là chủ động tấn công, bởi vì chỉ có chủ động tấn công thì mới có thể đạt thành mục tiêu tác chiến phòng ngự một cách hữu hiệu.             

Diễn tập mãn tải, tác chiến chống ngầm liên tục trong hơn 30 giờ

Cuộc diễn tập xa bờ của Biên đội cơ động liên hợp Hạm đội Nam Hải lần này còn có một đặc điểm nữa là diễn tập mãn tải. Trên các phương tiện truyền thông nói biên đội được diễn tập tìm kiếm và tấn công chống ngầm liên tục trong hơn 30 giờ. Tìm kiếm chống ngầm cũng giống như người nông dân cày ruộng vậy, phải “cày xới” hết toàn bộ một vùng biển thì mới có thể phát hiện được tàu ngầm địch. Có điều không phải là cày quá dày như người nông dân. Chẳng hạn như trong cuộc chiến đảo Malvinas giữa Vương quốc Anh và Argentina, để tìm ra 1 chiếc tàu ngầm của Argentina, hải quân Anh gần như phải sử dụng phần lớn binh lực trên biển để tìm kiếm. Không những phạm vi tìm kiếm tàu ngầm lớn, mà thời gian lại còn rất lâu. Rất nhiều thuyền viên đã không được ngủ trong cuộc diễn tập chống ngầm suốt hơn 30 giờ. Họ thường xuyên tiến hành diễn tập quá tải như vậy.

Làm nổi rõ chiến lược và chiến thuật

Làm nổi rõ chiến lược và chiến thuật lại là một đặc điểm nữa của đợt diễn tập xa bờ lần này. Với các viên chỉ huy, trọng điểm diễn tập chính là diễn tập chiến lược và chiến thuật. Chẳng hạn, trong cuộc chiến đảo Malvinas Anh – Argentina, máy bay Super Étendard của Argentina đã sử dụng các máy bay mồi nhử khác để thu hút máy bay của biên đội hàng không mẫu hạm Anh,  làm cho tàu khu trục Anh “Sheffield” bị mất sự yểm trợ trên không, từ đó mà tạo điều kiện thuận lợi cho máy bay Super Étendard của Argentina bắn tên lửa “Exocet” tầm siêu thấp, dẫn đến vụ chìm tàu khu trục Anh “Sheffield”. Lần này, Biên đội cơ động liên hợp Hạm đội Nam Hải của chúng ta được chia thành mấy “tiểu biên đội” hoặc gọi là “nhóm”, chủ yếu là triển khai diễn tập đối kháng lẫn nhau, luyện chiến thuật chiến lược.   

Kết hợp giữa hành động quân sự chiến tranh với phi chiến tranh   

Đợt diễn tập lần này còn có một đặc điểm nữa là diễn tập kết hợp giữa hành động quân sự chiến tranh với phi chiến tranh, cũng có nghĩa là kiểm nghiệm năng lực hoàn thành nhiệm vụ quân sự đa dạng của bộ đội. Hải quân ở đợt diễn tập xa bờ lần này đã tiến hành diễn tập các hành động quân sự phi chiến tranh như áp sát kiểm tra bắt giữ tàu buôn, cung ứng trên biển, bảo vệ chủ quyền trên biển… Trước đó, Cục cảnh sát biển do nhà nước mới thành lập đã được sát nhập với lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền trên biển. Sau này, hải quân tất sẽ bắt đầu có sự hành động hợp tác và hiệp đồng mới nhiều hơn với cảnh sát biển về mặt bảo vệ chủ quyền trên biển.

Làm nổi rõ sự bình thường hóa diễn tập xa bờ

Phạm vi diễn tập Biên đội cơ động liên hợp lần này là từ Nam Hải đến Thái Bình Dương, cho thấy binh lực hải quân đã vươn dài, hải quân nếu chỉ diễn tập ở cổng nhà mình không thôi là chưa được, lấy Thái Bình Dương làm vùng biển diễn tập chủ yếu của chúng ta cũng là để tăng cường sự “tồn tại tiền duyên” của lực lượng trên biển chúng ta.  

Bình thường hóa việc diễn tập xa bờ đối với hải quân là hết sức quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển của nước ta. Lần này hải quân lại tới diễn tập tại cực nam của lãnh thổ nước ta – James Shoal. James Shoal và đường 9 đoạn Nam Hải là tài sản quý báu của chúng ta, cũng là khu vực phòng thủ trên biển của bộ đội hải quân chúng ta.   

Đường 9 đoạn Nam Hải không phải là có cũng như không, hải quân chúng ta với tư cách là người bảo vệ quyền lợi biển quốc gia phải thực hiện sự kiểm soát có hiệu quả đối với tất cả các vùng biển nằm bên trong đường 9 đoạn, đây là chức trách sở tại của hải quân chúng ta. Gần đây, trên thế giới có một số nước tỏ ra nghi ngờ về đường 9 đoạn của chúng ta, thậm chí ngay cả trong nước có những người được gọi là chuyên gia cũng mù quáng hùa theo. Toàn bộ các vùng biển nằm bên trong đường 9 đoạn vùng biển nằm bên trong đường 9 đoạn là vùng biển lịch sử truyền thống của chúng ta, cũng giống như Trường Giang Hoàng Hà đã nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa vậy, vùng biển nằm bên trong đường 9 đoạn Nam Hải rộng lớn cũng có sự đóng góp không thể thay thế cho sự sinh sôi nảy nở của Viêm Hoàng tử tôn[ii] , chúng ta phải kiên quyết bảo vệ vùng biển lịch sử truyền thống đường 9 đoạn này.  

Bỏ qua không nói đến nguồn tài nguyên bao la ở Nam Hải, chỉ xét về Nam Hải với tư cách là con đường chiến lược trên biển trọng yếu là hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của nước ta. Kinh tế nước nhà càng phát triển thì tính lệ thuộc vào con đường chiến lược trên biển lại càng lớn, Trung Quốc cũng giống như các nước liên quan tới quyền lợi Nam Hải khác là đều có quyền lợi và quan điểm như nhau về mặt bảo vệ an ninh cho con đường chiến lược Nam Hải. Hiện nay, trên một nửa lượng dầu của chúng ta phải nhập khẩu, lượng vận chuyển qua Nam Hải lại chiếm 90%, buôn bán với nước ngoài cũng chủ yếu nhập khẩu thông qua con đường chiến lược Nam Hải. Một nhiệm vụ rất quan trọng trong diễn tập xa bờ của hải quân chính là bảo vệ an ninh cho con đường chiến lược trên biển Nam Hải. Những người được gọi là chuyên gia ở trong nước đã mù quáng hùa theo và dùng lời của nguyên soái Bành Đức Hoài để kêu gọi “Tể mại gia điền tâm bất thống”[iii] , quyết không thể để đường 9 đoạn truyền thống Nam Hải vuột khỏi tay thế hệ này của chúng ta.  

Việc bảo vệ quyền lợi trên biển của chúng ta, đối với bộ đội hải quân, chính là phải bảo vệ dựa vào súng và tên lửa có trong tay mình. Bảo vệ quyền lợi biển quốc gia cuối cùng vẫn phải nói chuyện dựa vào thực lực trên biển, đánh trận bằng miệng sẽ không giải quyết được vấn đề.

Nguồn: Anhbasam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo