Cộng đồng

Tình dở...

Cập nhật lúc 20-02-2018 17:01:44 (GMT+1)

Nó sang Đức năm 1999, theo diện... tị nạn. Ngày đó, luật lệ còn dễ dàng, không đòi hỏi nhiều như bây giờ.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo