Cộng đồng

Buồn nhiều vì 'những điều nghe thấy'...

Cập nhật lúc 16-09-2018 11:14:40 (GMT+1)

“Các quan chức, công chức thì lại sống nhờ các trói buộc này, vì muốn cởi trói một sợi dây thì các anh doanh nghiệp lại phải khấn vái, xin xỏ, cúng dường…, vậy làm sao cắt bỏ đây, ôi, khó vô cùng. Cắt được tý thì ai đó lại tòi ra trói thêm tý nữa...”.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo