vietinfo di động
Thư mục
Kinh doanh

Những ngày nắng tháng 9

Cập nhật lúc 27-09-2009 14:14:00 (GMT+1)
Ảnh: Đỗ Ngọc Việt Dũng

Cả nước sôi nổi báo công về việc học tập và làm theo gương Bác. Đã có nhiều cá nhân điển hình được biểu dương học tập, nhiều việc làm thiết thực mang lại hiệu quả kinh tế góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xóa đói - giảm nghèo được đài báo liên tục nhắc tới. Ở một số địa phương, nơi có phong trào chăn nuôi, sản xuất giỏi còn tổ chức “Hội thảo tại gia” để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình cho dân làm theo.

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2018 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: