Góc nhìn

Cái lý của ông Nguyễn Phú Trọng?

Cập nhật lúc 28-02-2017 16:14:31 (GMT+1)

Trong bài viết mới đây, với tựa đề "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sai sao vẫn chống chuyển hóa?", tôi đã cho rằng, việc phát động triển khai Nghị quyết TW4 nhằm chấn chỉnh đảng, chống tự diễn biến và tự chuyển hóa là sự cố tình bám víu vào cái chủ nghĩa Marx-Lênin. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai trái phản quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và Đảng CSVN nói chung. Với lý do vì, do tham quyền cố vị và muốn đặc quyền đặc lợi, những một nhóm lãnh đạo trong đảng CSVN, mà người đầu têu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã cố tình duy trì một chủ thuyết phản động, phản quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo