Góc nhìn

Việt Nam hợp tác Trung Quốc ở Shangri La 2017?

Cập nhật lúc 10-06-2017 21:02:07 (GMT+1)

Chế độ cộng sản Việt Nam hằng rêu rao rằng họ giữ chủ quyền bằng ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, quảng bá hình ảnh chủ quyền đất nước...... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo