Góc nhìn

Luận tội ông Trump (1)

Cập nhật lúc 22-01-2020 02:39:24 (GMT+1)

Cho đến thời điểm này, cuộc luận tội Tổng thống Trump xoay quanh một câu hỏi chính - liệu ông Trump đã yêu cầu trợ giúp từ Ukraine để có cơ hội tái tranh cử vào năm 2020 hay không.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo