Góc nhìn

Cái lò của TBT Nguyễn Phú Trọng có kén chọn các loại củi?

Cập nhật lúc 01-03-2018 15:05:49 (GMT+1)

Giáo dục là một trong ba mặt trận hàng đầu mà Cụ Hồ phải tập trung lực lượng để chống lại – là giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm. Sự quan tâm chưa đúng mức đến giáo dục đã làm cho đất nước suy yếu, xã hội thêm băng hoại, khoa học kỹ thuật kém phát triển.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo