Góc nhìn

Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục cuộc chơi?

Cập nhật lúc 16-01-2016 16:13:29 (GMT+1)
Nguồn ảnh: Getty

 

 Sau hội nghị 14, ta có thể thấy: (1) Sinh mạng chính trị Nguyễn Sinh Hùng đã chết; (2) Nguyễn Tấn Dũng và có thể là thêm cả Trương Tấn Sang có tên trong danh sách bổ xung để tiếp tục cuộc chơi trong Đại hội 12. (3) Nguyễn Phú Trọng đã mất dần niềm tin vào chiến thắng của mình. Tuy nhiên bất ngờ về nhân sự vẫn còn ở phía trước, do 1400 đại biểu của đại hội 12 sẽ bầu BCHTƯ mới. Bất ngờ nằm ở các quyết định của BCH mới này.


*

Đã sau hội nghị 14 được 3 ngày, nhưng người dân vẫn ù tịt không biết kết quả ra sao. 

Câu hỏi Hội nghị TƯ 14, từ 11 đến 13/1/2016 đã bàn xong nhân sự và có được 1 danh sách giới thiệu tứ trụ cho Đại hội 12 chưa? vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Trang BASAM tập trung các bài khẳng định là đã có bầu phiếu kín trong HNTW 14 và có kết quả mà trong đó Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại khỏi danh sách đề cử. 

Trong bài "6534. Nguyễn Tấn Dũng ‘hết cửa’ tranh chức tổng bí thư" đăng trên BASAM ngày 14/1 /2016 có đoạn viết: 

"Một nguồn tin khả tín của báo Người Việt cho hay, tại cuộc “bỏ phiếu kín” để đề cử nhân sự cho 4 chức danh lãnh đạo chóp bu là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được bầu tại đại hội lần thứ 12. 

Kết quả bỏ phiếu kín đề cử cho 4 chức danh chóp bu hay gọi nôm na là “tứ trụ” bao gồm: Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư: 137/175 phiếu, Trần Đại Quang - Chủ tịch Nước: 157/175 phiếu, Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng: 153/175 phiếu và Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội: 161/175 phiếu."

Trong khi đó, Hoàng Trần ngay sau khi hội nghị TƯ 14 bế mạc, đã có nhận xét tinh tế với bài viết trên Danlambao rằng: "Kết thúc hội nghị 14: Ban chấp hành trung ương “đối đầu” bộ chính trị?".

Cùng một ý nhận xét là Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn tiếp tục cuộc chơi tại Đại hội 12, khai mạc vào ngày 21 /1/2016, là Vũ Đông Hà trong bài bình luận "HNTƯ 14: Theo Tàu: YES, theo Mỹ: YES, theo Dân: NO!!!". Người quan sát trong "Đống rác thông tin đội hại đảng" hay "Phe Nguyễn Phú Trọng chơi trò nhiễu loạn thông tin về kết quả nhân sự!?" của Lê Huy Văn cũng cùng nhận xét này.

Để có câu trả lời: Basam hay Danlambao bình luận sát sự thực hơn, tôi phân tích đoạn văn sau trong diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng. 

"2. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12; nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa 12 với số phiếu rất tập trung."

Đây là đoạn diễn văn duy nhất đả động vấn đề quan trọng nhất của hội nghị 14:vấn đề nhân sự ở các chức vụ chóp bu.

Đòi hỏi của 1 diễn văn bế mạc là phải phản ánh trung thực kết của của hội nghị, nhưng không được tiết lộ bí mật nhân sự, vì kết quả nhân sự của hội nghị này còn phải được thông qua trong Đại hội 12 thì mới có hiệu lực. Chính vì vậy Nguyễn Phú Trọng cố tình viết cho khó hiểu. 

Chính sự mập mờ của đoạn diễn văn bế mạc đã gây ra những phỏng đoán trái chiều trên mạng internet.

Hãy bỏ qua các tính từ, mà chú ý đến chủ ngữ hành động của câu, ta làm gọn câu trên:

BCH TW đã biểu quyết thông qua nhân sự - đề cử bổ sung - một số đ/c ủy viên TƯ khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12, nhân sự là ủy viên BCT, Ban bí thư khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12 và danh sách đề cử các đ/c ứng cử vào các chức danh chủ chốt... với số phiếu rất tập trung.

Trong câu trên, trước hết ta để ý đến cụm từ "đề cử bổ xung".

Như vậy là đã có một danh sách của BCT trình cho hội nghị 14, nhưng bản danh sách này bị các ủy viên TƯ trong hội nghị 14 không nhất trí thông qua vì vậy phải bổ xung.

Điều này hợp với thông tin đã lộ ra trước khai mạc hội nghị 14 là Nguyễn Tấn Dũng đã tẩy chay danh sách đề cử của BCT trong hội nghị 13 với lý do là nghị quyết 244/QD TW về đề cử nhân sự không phù hợp với điều lệ ĐCS VN. 

Điều này cũng giải thích tại sao có bức thư của Lê Đức Anh:

“.. tôi xin nhấn mạnh:

... cần tôn trọng và thực hiện đầy đủ ba quyền cơ bản của đảng viên: quyền đề cử, quyền ứng cử và quyền bầu cử. Tất cả các Nghị quyết, Quy định do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành không được trái với Điều lệ của Đảng hiện hành.

... việc chọn giới thiệu và bầu người làm Tổng Bí thư của Đảng, phải là người có quan điểm thái độ thật sự dân chủ, hành động kiên quyết kịp thời, có năng lực tổ chức, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia Dân tộc, mà trọng tâm hiện nay là giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ngày một giàu mạnh.”

Cuộc họp về nhân sự của Hội nghị TƯ 14 chiếm cả 1 ngày. 

Ta có thể hình dung diễn biến trong ngày này như sau.

Bắt đầu cuộc họp bàn nội dung nhân sự, Nguyễn Phú Trong hay Tô Huy Rứa đọc tờ trình của BCT giới thiệu nhân sự cho 4 chức vị chủ chốt với nội dung: TBT Nguyễn Phú Trọng, CTN Trần Đại Quang, TT Nguyễn Xuân Phúc và CT QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đây là tờ trình mà Nguyễn Tấn Dũng tẩy chay, không tham gia quá trình bỏ phiếu cho nó.

Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của mình muốn 175 UVTƯ khóa 11 bỏ phiếu ngay ủng hộ tờ trình này.

Nếu được như thế, chuyện nhân sự mà trung ương khóa 11 giới thiệu cho Đại hội 12 coi như xong và như vậy mọi chuẩn bị cho Đại hội 12 đã hoàn tất đến nút cuối cùng.

Tuy nhiên, phe Nguyễn Tấn Dũng đã sử dụng bức thư của Lê Đức Anh để đả phá tờ trình giới thiệu nhân sự của BCT là không phù hợp Điều lệ ĐCS VN.

Đôi bên dùng mọi lý lẽ và không phe nào chịu phe nào.

Nếu ta quay lại quá khứ với Hội nghi TƯ 6 và kết quả bỏ phiếu của nó, nếu ta quay lại quá khứ với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH 2015 mà 175 vị TƯ ủy viên khóa 11 đều là đại biểu QH, nếu ta quay trở lại quay lại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong TƯ năm 2015, thì nhận định rằng trong HNTW 14 này, những người ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng chiếm đa số, là một sự thật.

Hoàng Trần trong bài "Kết thúc hội nghị 14: BCH TW đối đầu BCT" đã phán đoán: "... phe thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện một cuộc “lật đổ” ngoạn mục, khiến cho đội hình “bộ tứ quyền lực” được đưa ra trước đó (Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân) đang phải đứng trước nguy cơ phá sản. Khoảng 140 vị quan chức - chiếm 70% số ghế trong ban chấp hành trung ương đảng đã bỏ phiếu chống lại phương án nhân sự do bộ chính trị đưa ra biểu quyết." (hết)

Tôi thì cho rằng: HN 14 chưa đi đến bỏ phiếu chống lại phương án này. Khi căng thẳng của cuộc họp lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Tấn Dũng đã cầm đầu cùng một số ủy viên đe dọa là sẽ bỏ cuộc họp, nếu Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khăng khăng ép bỏ phiếu ngay cho phương án này.

Để tránh bế tắc, để có được sự chấp thuận của cả 2 nhóm, một phương án mới được đưa ra: Trung ương sẽ bỏ phiếu cho phương án giới thiệu của BCT, nhưng trong tờ phiếu này, mỗi ủy viên có quyền gạch tên người do BCT giới thiệu mà đề cử người khác thay vào.

Đây là phương án mà cả 2 phía đều chấp nhận được.

Phương án này không bác bỏ phương án do BCT đề nghị, mà Dũng tẩy chay, vì nếu bác bỏ nó, đây sẽ là điều khẳng định: TBT Trọng đã làm sai Điều lệ đảng.

Phương án này làm thỏa mãn phe Nguyễn Tấn Dũng vì vẫn mở cửa cho Dũng tranh quyền đoạt vị tại Đại hội 12.

Chính vì thế, một cuộc bỏ phiếu đã được tiến hành. Kết quả ra sao, chắc một phần đã được lọt ra trên Basam với các số phiếu cho Trọng, Quang Ngân và Phúc. 

Họ cố tình lờ đi kết quả của Dũng, hay khẳng định rất thấp. 

Điều này trái ngược với quá khứ thắng cuộc của Dũng tại các hội nghị TƯ vừa qua, nên không tin được.

Sự căng thẳng thể hiện trên các gương mặt của các nhân vật chính, khi Trọng đọc diễn văn bế mạc. 

Thái độ cố ý giữ vẽ mặt trang nghiêm không bộc lộ cảm xúc của Trọng khi đọc diễn văn bế mạc, trong khi ta đã thấy những giọt nước mắt của ông ta sau hội nghị TƯ 6, hay thái độ huýnh: ta có thế nào thì họ mới mời chứ, cho phép chúng ta khẳng định: mọi diễn biến của hội nghị TƯ 14 đã không tuân theo ý muốn của ông ta.

Nếu Trọng thắng thế trong Hội nghị này, thì ông ta đã nhảy câng cẫng lên mà đắc thắng.

Diễn văn của Trọng có một đoạn dài nói về TPP, chính là khoe công trong thành công TPP, nhằm dành thêm điểm trong cuộc chiến mới tại diễn đàn đại hội 12. Thực tâm của Trọng là tôi đòi cho TQ và sẽ phá TPP đến cùng.

Như vậy sau hội nghị 14, ta có thể thấy:

1. Sinh mạng chính trị Nguyễn Sinh Hùng đã chết.

2. Nguyễn Tấn Dũng và có thể là thêm cả Trương Tấn Sang có tên trong danh sách bổ xung để tiếp tục cuộc chơi trong Đại hội 12.

3. Nguyễn Phú Trọng đã mất dần niềm tin vào chiến thắng của mình.

Tuy nhiên bất ngờ về nhân sự vẫn còn ở phía trước, do 1400 đại biểu của đại hội 12 sẽ bầu BCHTƯ mới. 

Bất ngờ nằm ở các quyết định của BCH mới này.

Nguồn: Nguyễn Nghĩa 650/Blog DLB

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 • #3 Phóng Hợi: X ỉa vào mặt đcsvn.

  19-01-2016 20:09

  Sui Gia với cựu quan chức quân lực VNCH, X đã ỉa vào mặt cái đcsvn.
  Trọng Lú đau lắm nhưng vì cũng là chuột nên phải để X bảo kê tính mạng cho mình.
  ĐMCSVN!
 • #2 Nguoiviet: Pizza và banh bao

  18-01-2016 12:24

  Cach bầu ban o vn khác voi Mỹ và các nước dan chu duoc so sanh nhu giũa mot cai banh pizza và cai banh bao.

  Nguoi Mỹ thi cong khai mau sac co gi thi minh bach cho ban dan thiên ha đanh gia nhan xét chọn lua... Con cach bầu ban cua viet nam thi am u huyen bi nhu nhan cua cai banh bao . .... Qua huyen bi và nhiều am binh.
  haizz that kho đoan
 • #1 Đồng Chí X: Như nhau cả thôi.

  16-01-2016 17:59

  Cùng trong một băng đảng nên với người Dân thì chuột X hay chuột T hoặc một chuột nào khác đều như nhau cả thôi.

  ĐMCSVN!
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo