Tín ngưỡng

Gia đình bạn đã biết những đại kỵ nên tránh ngày cúng ông Công ông Táo?

Cập nhật lúc 18-01-2017 15:05:06 (GMT+1)

Sau ngày 23 không nên cúng lễ ông Công ông Táo và mâm lễ cúng mặn không được đặt trên bàn thờ là những đại kỵ nên tránh trong ngày cúng lễ.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo