Tín ngưỡng

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về lại Thái Lan

Cập nhật lúc 18-10-2017 06:24:48 (GMT+1)

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau chuyến về Việt Nam mới nhất hôm cuối tháng 8 vừa qua, nay đã trở lại Làng Mai, Thái Lan.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo