Tín ngưỡng

Cửa địa ngục mở không phải chỉ là lời nói đùa: Lời kể của một vị cao tăng

Cập nhật lúc 24-10-2017 14:19:36 (GMT+1)

Để tìm cách kéo con người xuống địa ngục, ma quỷ sẽ diễn hóa ra rất nhiều những thứ vật chất mà nhân loại truy cầu và mong muốn hưởng thụ. Nhưng kỳ thực tất cả đều là giả, đều là để lừa người.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo