Tín ngưỡng

Bói mệnh là khoa học hay mê tín? Sự thực đáng để bạn suy ngẫm

Cập nhật lúc 03-12-2017 09:02:23 (GMT+1)

Bói mệnh là một bộ phận trong văn hóa truyền thống. Thời xưa, thầy tướng số là những người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể đoán mệnh giúp con người hành thiện tích đức, sống thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, đến ngày nay bói mệnh đã bị nhiều người lợi dụng để phục vụ cho lợi ích cá nhân mình, cũng bị người đời dán nhãn “mê tín dị đoan”.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo