Tín ngưỡng

Phật dạy: Người làm việc thiện, ông Trời nhất định sẽ ban cho những thứ tốt nhất

Cập nhật lúc 24-06-2018 05:48:46 (GMT+1)

Người xưa có câu: “Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con”, ý nói người làm việc thiện không những giúp mình còn tích đức cho con cháu.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo