Tín ngưỡng

Lời tiên tri sấm sét về Chiến tranh lạnh

Cập nhật lúc 01-08-2014 16:47:45 (GMT+1)

Robert Heinlein là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng có thể dự đoán những biến động to lớn của thế giới trong đó có Chiến tranh lạnh.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo