Tín ngưỡng

Tri kiến phật tánh

Cập nhật lúc 05-05-2017 04:48:14 (GMT+1)

Tại sao hơn 2000 năm nay có hàng triệu triệu người tu, xuất gia có, tại gia có, vậy mà không ai chứng đắc quả vị A la hán hay Phật gì cả. Bí mật nằm trong tác phẩm này...Vì thật Đạo, thật Pháp được truyền ngoài Kinh điển.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo