Tín ngưỡng

Khấn sao cho đúng

Cập nhật lúc 16-12-2014 11:50:41 (GMT+1)

Nhiều người bỡ ngỡ “tôi không biết khấn gì, nghĩ gì nói nấy” thì họ mới chính là những người biết khấn nhất. Còn những ai đang khấn thành bài thành bản một cách thông tuệ thì có khi chính họ mới là người không biết khấn.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo