Tín ngưỡng

Sự thật về đạo phật: Tây Phương Cực Lạc không có thật, niệm Phật... không thể thành Phật

Cập nhật lúc 27-10-2016 16:54:02 (GMT+1)

Theo TS.TT Thích Nhật Từ, niệm Phật giải thoát là không có thật. Giải thoát theo đức Phật trong các kinh, phải thực tập đầy đủ và trọn vẹn Bát Chánh Đạo và đây là con đường duy nhất, không có con đường thứ hai. ... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo