Tín ngưỡng

'Nhà ngoại cảm' ở Hàn Quốc: Chỉ 'lên đồng', không tìm mộ, hài cốt...

Cập nhật lúc 18-11-2013 03:35:58 (GMT+1)

Hàn Quốc là một trong những quốc gia công nghiệp tiên tiến nhất thế giới, cũng có những “nhà ngoại cảm” gọi là “mudang” hay pháp sư.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo