Tín ngưỡng

Phật giáo bắt đầu truyền bá vào Việt Nam như thế nào

Cập nhật lúc 26-05-2018 04:09:33 (GMT+1)

 Phật giáo (PG) không phải là một lý thuyết khô cứng mà là một thực tại sống động, một lý tưởng cao đẹp mà đi đến đâu nó cũng được đón nhận và hòa quyện cùng văn hóa bản địa để rồi được tiếp thu và phát triển như chính bản sắc văn hóa của dân tộc đó, bởi PG mang nhiều đặc tính nhân bản như hòa bình, từ bi, khoan dung, trí tuệ… bình đẳng đối với mọi tầng lớp xã hội mà không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, sang hèn.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo