Tín ngưỡng

Tội bất hiếu trời đất không dung, luật nhân quả chẳng bỏ sót một ai

Cập nhật lúc 17-04-2018 14:43:10 (GMT+1)

Cổ nhân có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên”, trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo Hiếu là hàng đầu. Bởi vậy, phận làm con phải biết kính trên nhường dưới báo đáp công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.... Chi tiết
Trang:    4 5 6 7 8 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo