Tín ngưỡng

Lễ khai Đại Hồng Chung (chuông) ở chùa Phổ Đà – Berlin

Cập nhật lúc 02-08-2015 18:15:09 (GMT+1)
Long trọng làm lễ

 

Sáng ngày 01.08.2015, chùa Phổ Đà – Berlin đã cử hành Lễ khai Đại Hồng Chung (Chuông). Đây là một trong những Đại lễ lớn nhất ở trong  nhà chùa.


Đến cử hành Lễ Đại Hồng Chung có Hòa Thượng ( HT) Thích Tánh Thiệt ( Viện chủ Chùa Thiện Minh-Lyon-Pháp Quốc); HT Thích Chơn Trí ( Trú trì Chùa Thuyền Lâm-TT Huế - VN);  Thượng Tọa ( TT ) Thích Tịnh Quang ( Chùa Khuông Việt-Paris-Pháp Quốc ); TT Thích Lương Nguyên ( Trí sự Tổ Đình Tường Vân – TT Huế-VN) ; và các Đại Đức: Thích Pháp Lạc, Thích Pháp Bình, Thích Pháp Không, Thích pháp Huyên, Thích Pháp Huyên, Thích Pháp Hạnh, Thích Thiện Trung, Thích Thông Đạt và Trú trì Chùa Phổ Đà Đại Đức Thích Pháp Nhẫn.

Thay mặt cơ quan đại sứ quán, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ nhất, Trường trực ban công tác cộng đồng đã mang hoa đến chúc mừng.

Để khai Đại Hồng Chung (Chuông) các vị Hòa Thượng, Đại Đức và bà con Phật tử chùa Phổ Đà đã cử hành các lễ ngay từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 01.08.2015, tức ngày 17.06. Ất Mùi. Đó là Lễ Hưng Tác Thượng Phan, Lễ Nghinh Phan Sơn Thủy, Lễ Bạch Nhật Khai Kinh Khai Đại Hồng Chung – Cổ Thỉnh Tiêu Diện Đại Sỹ, Lễ Đề Vị-Thỉnh  Chư Hương Linh Thọ trì Từ Bi Thủy Sám Pháp Tuyên Sớ Kỳ Siêu, Lễ Tiến Linh, và Hành Đoàn Giải Oan Bạt Độ. 

Sau khi Lễ Bạch Nhật Khai Kinh Khai Đại Hồng Chung – Cổ Thỉnh Tiêu Diện Đại Sỹ , Hòa Thượng Thích tánh Thiệt đã thỉnh những tiếng chông đầu tiên.

Như vậy, kể từ ngày 01.08.2015 trở đi, Chùa Phổ Đà – Berlin đã có tiếng chuông chùa !

Đại Hồng Chung là công sức, là tấm lòng của nhiều bà con phật tử. Chuông Chùa Phổ Đà nặng gần nửa tấn, mỗi lần thỉnh lên vang tới tận thinh không trời cao như thức tỉnh mọi tâm hồn Việt.

Đại diện Đại sứ quán tới chúc mừng.

Nguồn: Huy Thắng/Thời báo

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo