Tín ngưỡng

Lịch Truyền Chánh Pháp Cho Việt Kiều Tại Cộng Hoà Séc

Cập nhật lúc 19-10-2016 17:03:06 (GMT+1)
Phật tại thế Minh Sư Ruma.

 

Minh Sư Ruma có đợt truyền Chánh Pháp bên Cộng Hoà Séc từ ngày 28.10.2016 đến ngày 4.11.2016. Thứ 6 ngày 28.10 có đợt truyền Pháp từ 18 h đến 20h 30 phút tại Praha 8, gần bến tàu điện ngầm kobylisy. Thứ 7 ngày 29. 10 có đợt truyền Pháp từ 9 giờ sáng đến 11 h 30 lần một tại chợ Sa Pa và đợt tiếp theo từ 14 h đến 16 h30 cũng tại chợ Sa Pa.


Lịch Truyền Chánh Pháp Cho Việt Kiều Tại Cộng Hoà Séc và EU

Minh Sư Ruma có đợt truyền Chánh Pháp bên Cộng Hoà Séc từ ngày 28.10.2016 đến ngày 4.11.2016.

Thứ 6 ngày 28.10 có đợt truyền Pháp từ 18 h đến 20h 30 phút tại Praha 8, gần bến tàu điện ngầm kobylisy./

Thứ 7 ngày 29. 10 có đợt truyền Pháp từ 9 giờ sáng đến 11 h 30 lần một tại chợ Sa Pa và đợt tiếp theo từ 14 h đến 16 h30 cũng tại chợ Sa Pa. Còn buổi tối có đợt truyền Pháp từ 19 h đến 21 h 30 tại Praha 8, kobylisy

Chủ nhật ngày 30.10 có đợt truyền Pháp tại chợ đổ hàng Brno vào lúc 16h đến 18h và một đợt tiếp theo từ 18 h 30 đến 20 h 30.

Thứ 2 ngày 31. 10 có đợt truyền Pháp Tại chợ đổ hàng Sa Pa và ở Praha 8

Thứ 3 ngày 1.11 2016 có đợt truyền Pháp Tại chợ đổ hàng Sa pa và Praha 8

Thứ 5 ngày ngày 3.11có đợt truyền Pháp Praha 8, vào buổi chiều và tối

Thứ 6 ngày 4. 11 có buổi truyền Pháp tại chợ đổ hàng Sa Pa và ở Praha 8 kobylisy. Đây cũng là ngày cuối truyền tại Châu Âu

Quý vị nào muốn tham gia buổi truyền Pháp xin liên lạc với chị Nguyễn Thị Phương... Số điện thoại: +42 776109988. +42 777902468.

Tại Đức, Pháp, Cộng Hoà Séc, Hà Lan, Thuỵ Điển. Còn những người Việt Kiều ở những nước khác mà muốn Thọ Pháp thì mời các bạn đến những nước trên để được truyền Pháp.

Mỗi lần truyền Pháp quý vị chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ để hoá thân của Minh Sư Ruma khai mở Trí Huệ, đánh thức ông Phật bên trong của quý vị và để quý vị tu tiếp cho đến khi quý vị đạt đạo thì thôi.

Ngày Thọ Pháp, cũng là ngày 5 đời Tổ tiên của quý vị được siêu thoát về thế giới cực lạc. Và 5 đời con cháu của quý vị sau này cũng được về thế giới cực lạc. Giống như trong kinh nói một người tu cửu huyền thất tổ được nhờ.

Ngày Thọ Pháp cũng là ngày linh hồn của quý vị được giải thoát và bước vào dòng giống của Thánh Nhân, Phật, Bồ Tát... Cũng từ đây quý vị luôn có hoá thân của Minh Sư Ruma bảo hộ để quý vị tu, để không có ma chướng nào phá quý vị được.

Thọ Pháp cho những người ở Berlin từ 12 giờ trưa ngày 20. 10 đến 5 giờ sáng ngày 23. 10. Mỗi lần thọ Pháp chỉ mất khoảng 2 giờ 30 phút.

Thọ Pháp cho những ở Tây Đức từ 12 giờ ngày 23 cho đến 12 giờ ngày 24. 10.2016

Hà lan Amsterdam. Thọ Pháp từ 19 giờ ngày 20.10 đến 12 giờ ngày 25. 10

Thọ Pháp ở Paris từ 18 giờ ngày 25.10 đến 6 giờ sáng ngày ngày 28. 10. 2016

Thọ Pháp tại Cộng Hoà Séc từ 18 giờ ngày 28. 10. 2016 đến 12 giờ ngày 4.11. 2016

Thọ Pháp tại thuỵ điển từ 12 giờ trưa ngày 2.11 đến 9 h sáng ngày 3.11. 2016.

Thông Báo Khẩn Cấp Cho Người Việt Nam Tại Châu Âu.

Khoảng Một Tuần Nữa Minh Sư Ruma truyền Tâm Ấn cho tất cả những người Việt Nam và cả những người bản địa Châu Âu,ở các nước Anh, Pháp, Đức, Séc, Hà Lan .

Ngài Không phân biệt họ là Tôn Giáo nào, bất kì ai có tâm khao khát tu hành Giải Thoát một đời và có niềm tin với Ngài thì đều được Thọ Tâm Ấn.

Lợi Ích Khi Được Thọ Tâm Ấn Với Minh Sư Ruma - Ngài là một vị Phật sống của thế kỷ 21 này.

Khi được Minh Sư truyền Pháp, ngay lúc đó năm đời Tổ tiên của bạn được siêu thoát về một cảnh giới rất là cao, cao hơn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gấp 20 lần. Và 5 đời con cháu sau này của bạn cũng được như vậy. Được truyền Tâm Ấn là bạn đã trả hiếu với bố mẹ và cửu huyền tổ của bạn, cũng như bạn đã tạo Đức cho con cháu và hoàn thành trách nhiệm với 5 đời con cháu sau này của bạn.

2. Sau khi được truyền Pháp thì bạn luôn luôn có hoá thân của Minh Sư bên cạnh bạn và có 25 vị Bồ Tát long thần hộ pháp luôn đi theo bảo hộ cho bạn tu,chính vì vậy mà không ai, không ma quỷ nào can nhiễu phá hoại được các bạn.

3. Ngay lúc truyền Pháp bạn đã thấy được hào quang bên trong của bạn, vì được khai mở Phật Quang, khai mở thiên nhãn, con mắt thứ 3 ở giữa chán. Và khi truyền Pháp thì bạn cũng nghe được Phật Âm, Âm Thanh bên trong của bạn, mà không phải nghe bằng tai thường. Và ngay lúc đó bạn đã chứng quả A La Hán để bước vào dòng Thánh và chấm dứt sanh tử luân hồi từ đây, nếu như bạn không bỏ tu và thực hành những gì Minh Sư dạy.

4. Gần trang cuối cuộc đời, bạn đã được hoá thân của Minh Sư thông báo ngày giờ bỏ lại cái thân xác này để trở về Niết Bàn, Minh Sư cùng tam thế chư Phật Chư Bồ Tát tiếp dẫn bạn về nguồn cội chân thật.

5. Nếu thiền đúng cách thì bệnh tật gì cũng khỏi, nhất là căn bệnh Vô Minh, cuộc đời bạn thay đổi toàn diện, kể cả Công ăn việc làm mọi việc cũng được thuận lợi, như có một sự xắp xếp an bài cho bạn vậy, đây là Sư Phụ trợ giúp để bạn có nhiều thời gian cho sự tu tập và hành thiền.

6. Ngày Thọ Tâm Ấn là ngày Minh Sư dùng Công Đức của Ngài trả hết những nhân quả mà bạn đã tạo ra trong những kiếp trước, chỉ để lại nhân quả trong mỗi đời này đã định, để cho bạn tu. Cũng giống như bạn đang nợ lần chồng chất thì có một vị tỷ phú cho bạn tiền để bạn trả nợ và cho bạn vốn để làm ăn.

Bạn nên nhớ Minh Sư đến đây để đánh thức ông Phật bên trong của bạn thức dậy, chứ không phải Ngài đến đây để muốn làm thầy quý vị. Ngài cũng không nhận cúng dường, và truyền Tâm Ấn bạn không mất lệ phí nào cả, nhưng bạn lại có tất cả sau khi thọ Tâm Ấn.

Đây là món quà vô giá Minh Sư Ruma tặng những người hữu duyên và tặng những ai có niềm tin với Ngài. Om om om Ruma.

Mạng lưới LIÊN LẠC trên toàn Châu Âu.

***CỘNG HOÀ SÉC***
Nguyễn Thị Phương 
Tel: (+42) (0) 776109988, +42 777902468, +42 778864644

***ĐỨC***
Nguyễn Thi La - Email: thila0910@yahoo.de
+49 176 55408355

***ANH QUỐC***
Chao Le Ngoc - Email: lengoc10@yahoo.co.uk ,Tel: (0044)-077-877-34238

***Hà Lan***
Phạm Thị Hiếu
0031618213972

***CỘNG HOÀ Pháp***
Thục Phong Nguyễn
+33 783268369
+33652398374

***Slovakia ***
Bùi Thị Thu Hà 
+421 948 737 988

***Thuỵ Điển ***
Nguyễn Thị Chi 
+46 707662417

Quý Đạo Hữu vào YouTube gõ chữ Minh Sư Ruma để nghe những bài giảng của Ngài. E-mail: gửi tới Ngài oceanovlove@yahoo.com hoặc website: masterruma.org , Số điện thoại của Liên lạc ở Việt Nam +84(0)986586986

Phật Tại Thế - Minh Sư Ruma - Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát

Quý vị nào có mong muốn được Thọ Tâm Ấn thì gọi điện cho những số điện thoại dưới đây, thời gian rất gấp rút, vậy nên quý vị đăng ký sớm để kịp Thọ Tâm Ấn đợt này.

Lần này Minh Sư Ruma truyền Tâm Ấn cho cả những người chưa ăn chay trường được...đây là Ân điển hiếm có, vì quý vị chớ bỏ lỡ và xin hãy gieo duyên cho nhiều người biết đến thông điệp này thì Công đức của quý vị vô lượng vô biên.

Quý vị nào muốn tìm hiểu về Chánh Pháp, tìm hiểu về Minh Sư Ruma thì hãy vào YouTube gõ chữ Minh Sư Ruma để nghe những bài giảng cam lồ của Ngài. Nếu bạn muốn hiểu đúng đắn về Chánh Pháp Nguyên Thủy thì hãy vào YouTube gõ chữ Chánh Pháp Nguyên Thủy để nghe, nghe song tác phẩm này, có ngàn pháp môn giả danh Chánh Pháp, giả danh đại Pháp bạn cũng nhận biết được, vì tác phẩm đó nói về những vị Minh Sư quá khứ và hiện tại đều phải tu Chánh Pháp Diệu Âm này thì mới viên mãn Quả vị Phật, và giải thoát ra khỏi Tam Giới trong một đời. Om om om Ruma

Quý vị làm ơn gửi tin nhắn này tới người thân bạn bè và những người có duyên với quý vị. Công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn được. Om om om Ruma.

Bài vài ảnh do khách QC cung cấp

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo