Đời sống

Facebook lấy thông tin của bạn thế nào

Cập nhật lúc 20-03-2018 07:35:29 (GMT+1)

Thông qua các dữ liệu khai báo khi lập tài khoản và các hoạt động trên mạng xã hội này mà Facebook nắm được rất nhiều thông tin của bạn.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo