Đời sống

Chất thải của người tiết lộ điều gì

Cập nhật lúc 19-02-2020 10:34:51 (GMT+1)

Có một phòng thí nghiệm nằm đâu đó trong Đại học Queensland lưu trữ những mẫu vật bất thường: Đó là phân người từ hơn một phần năm dân số Úc.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo