Huyền bí

Một lần tới âm gian: Vị bác sĩ chết đi sống lại và mang theo thông điệp quan trọng khi trở về

Cập nhật lúc 25-07-2017 04:23:40 (GMT+1)

Mỗi năm, tại Mỹ có khoảng 200 nghìn người tự nhận mình có trải nghiệm cận tử (gọi tắt là NDE, Near Death Experience). Sau khi con người chết đi rồi, sinh mệnh vẫn có thể tiếp diễn? Khi vượt qua thế giới vật chất này, chúng ta còn có thể có những trải nghiệm khác không?... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo