Huyền bí

7 tiên đoán sai bét từ ngày địa cầu năm 1970

Cập nhật lúc 24-04-2016 08:35:25 (GMT+1)

Trong ngày Địa cầu (Earth Day) đầu tiên vào năm 1970, những nhà môi trường (environmentalists) rất tin tưởng và tiên đoán rằng hành tinh sẽ diệt vong nếu không có những hành động quyết liệt để cứu vãn.  Nhân loại chưa bao giờ cứu xét tới hành động quyết liệt đó, nhưng những nhà môi trường vẫn còn nhắc nhở đến ngày Địa cầu đầu tiên một cách trìu mến và vẫn còn tin tưởng vào nhiều tiên đoán của nó.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo