Khoa học công nghệ

Chuyên gia Nga đào tạo chống mã độc tấn công hệ thống ngân hàng

Cập nhật lúc 03-04-2019 09:46:02 (GMT+1)

Các nội dung trong khóa học được thiết kế riêng cho tổ chức tài chính ngân hàng với các kỹ thuật, kỹ năng phân tích các loại mã độc phổ biến...... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo