Khoa học công nghệ

TikTok tận dụng lỗi Android để thu thập dữ liệu

Cập nhật lúc 13-08-2020 11:00:20 (GMT+1)

Cuộc điều tra trong 22 tháng phát hiện TikTok dùng nhiều biện pháp công nghệ cao để thu thập dữ liệu và chuyển về cho công ty mẹ ByteDance.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo