Khoa học công nghệ

Niềm tin đối với mức độ an toàn của vắcxin gia tăng tại châu Âu

Cập nhật lúc 11-09-2020 13:57:48 (GMT+1)

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát gần 30.000 người và nhận thấy niềm tin đối với sự an toàn của vắcxin đang gia tăng, dù có một số trường hợp ngoại lệ, trên khắp châu Âu.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo