Khoa học công nghệ

Đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab

Cập nhật lúc 07-04-2018 16:51:47 (GMT+1)

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa phát lệnh điều phối yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp trên toàn quốc thực hiện khẩn cấp việc theo dõi, ngăn chặn kết nối tới những máy chủ điều khiển mã độc tống tiền GandCrab.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo