Kinh doanh

EET lại gặp trục trặc kỹ thuật ngày cuối năm

Cập nhật lúc 02-01-2017 05:24:28 (GMT+1)
Ảnh: Radek Plavecký, Právo

 

Buổi tối ngày cuối cùng của năm 2016 hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến (EET) lại gặp trục trặc kỹ thuật. Bộ phận đăng ký của EET trong khoảng thời gian từ 17:09 đến 18:46 giờ đã hầu như bị tê liệt. Hạ tuần tháng 12, EET cũng đã một lần gặp trục trặc nhưng với thời gian ngắn hơn và tính chất khác.


Biểu đồ trang theo dõi hlidaceet.cz vào thời điểm này cho thấy không thể tiếp cận ADIS. ADIS là bộ phận của EET, nơi người kinh doanh đăng ký vào EET, nơi có thể đăng nhập vào tài khoản EET của mình và là nơi duy nhất có thể tạo certifikát cho máy tính tiền. Bộ phận tiếp nhận hóa đơn của EET hoạt động độc lập với ADIS. Theo biểu đồ theo dõi, cả  mọi thao tác từ đăng nhập, đăng ký và gửi dữ liệu doanh thu đều rất chậm. Khoảng thời gian 18:30, phản hồi từ máy chủ thậm chí lâu hơn sáu giây, đăng ký có khi tới 12 giây. Trong kh đó, luật qui định thời gian tối đa là hai giây. Nếu thời gian phản hồi chậm hơn, người kinh doanh có thể cấp cho khách hàng hóa đơn không có mã nhận dạng EET.

David Nguyen- Novinky
©Vietinfo

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo