vietinfo di động
Thư mục
Kinh doanh

Người kinh doanh khiếm thị sẽ được ngoại lệ với EET

Cập nhật lúc 05-04-2017 21:08:17 (GMT+1)
Ảnh: Internet

Bộ trưởng Tài chính Andrej Babiš (ANO) đồng ý với đề nghị của bộ trưởng Nhân quyền Jan Chvojka (ČSSD), để tạm thời không buộc những người kinh doanh khiếm thị phải thực hiện nghĩa vụ thống kê doanh thu trực tuyến. Bởi họ không thể thao tác được với hệ thống EET.

“Đúng vậy, chúng tôi đã bàn bạc với họ từ lâu và chúng tôi tán thành điều đó,” Andrej Babiš trả lời cho câu hỏi của phóng viên nhật báo Právo. Bộ Tài chính như vậy đã phản ứng tích cực tới đề nghị của bộ trưởng Nhân quyền Jan Chvojka để nghĩa vụ EET tạm thời chưa áp dụng với người kinh doanh khiếm thị.

“Phân tích các hệ thống thu ngân EET hiện có xác định thấy, là người khiếm thị nặng không thể tự thực hiện các bước đăng ký vào hệ thống,” Jan Chvojka viết trong thư gửi Andrej Babiš. Theo bộ trưởng Nhân quyền, bộ Tài chính đã quên nghĩa vụ công khai thông tin, sao cho để cả những người khiếm thị hay mù lòa có thể biết. Và theo số liệu của bộ Nhân quyền, có tới 2400 người khiếm thị kinh doanh.

“Mặc dù một số nhà cung cấp giới thiệu về trang bị thích hợp với người khiếm thị, nhưng không thể nói chắc chắn, bởi chức năng và sự tin cậy của trang bị như vậy chưa được kiểm nghiệm trên thực tế,” Jan Chvojka viết.

Ngoại lệ với EET cho người khiếm thị sẽ được chính phủ quyết định bằng nghị định. Chắc chắn việc thỏa thuận trong phạm vi chính phủ về vấn đề này sẽ không gặp trở ngại.

David Nguyen- Právo
 ©Vietinfo
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2017 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: