Kinh tế

GFI mô tả dòng tiền đen toàn cầu ra vào các nước ra sao

Cập nhật lúc 05-10-2019 13:47:33 (GMT+1)

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 03/10/2019 nói chính phủ của họ đã tỏ rõ quyết tâm chống rửa tiền và bác bỏ một báo cáo quốc tế nêu ra hàng tỷ USD nguồn tiền ngầm ra vào nước này.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo